Evropski pešački putevi pokrivaju skoro čitavu Evropu, a dva takva puta se nalaze u Srbiji. Njima se kreću planinari, turisti i svi oni koji žele da pešačenjem upoznaju specifičnosti Evrope i uživaju u prirodi. Udruženje „Ekobaština“ iz Bora, obeležilo je znakovima trasu puta koji prolazi kroz Bor kako bi olakšalo put turistima, ali i sprečilo kretanje u zonama koje su pod zaštitom prirodnih vrednosti.

Evropski pešački putevi su popularni među turistima i važan su resurs razvoja turizma u Boru, posebno seoskog, etno i ekoturizma. Tokom godine, više stotina turista prođe trasom Evropskog pešačkog puta kroz teritoriju grada Bora, iako ona nije potpuno označena i uređena, a seoska domaćinstva u okolini nisu organizovana za pružanje turističkih usluga.  Zato je udruženje građana „Ekobaština“ u saradnji sa društvom mladih istraživača Bora i planinarskim društvom Crni vrh pokrenulo inicijativu za obeležavanje i uređenje trase ovog puta i započelo evidentiranje domaćinstava koja mogu da pruže različite usluge turistima. Cilj svakog domaćinstva je da turistima olakša kretanje i pružI mogućnost da upoznaju prirodne resurse borskog kraja, i stvore lepe uspomene.

Kako bi se pešaci pravilno usmerili i kako bi se sprečilo kretanje u zonama koje su pod posebnom zaštitom prirodnih vrednosti, postavljene su tri table s propisanim oznakama, kartama i odgovarajućim tekstom.

Čak 150 zainteresovanih građana pomoglo je tokom ove akcije, tako što je predložilo odgovarajuće lokacije na kojima su postavljene table i obezbedilo alat. Volonteri “Ekobaštine” pomogli su tako što su anketirali deset domaćinstava koja bi pružila smeštaj i hranu budućim turistima koji će prolaziti ovom trasom. Na taj način će doprineti razvoju seoskog turizma u naseljima Banjsko polje i selo Zlot.

O Boru se često priča kao o zagađenom mestu u kojem zbog uticaja industrije teško živi i diše. Verujemo da udruženja kao što je “Ekobaština” mogu da promene sliku grada Bora i istaknu njegove prirodne lepote po kojima treba da bude poznat i zato smo sa zadovoljstvom podržali ovu inicijativu.

Fotografija: Media & Reform Centar Niš