Mnogi od nas imaju san da Srbija bude zemlja u kojoj se priroda i životinje poštuju, čuvaju i o njima se brine. Zbog toga smo kreirali ORCA Akademiju – jedinstveni program obuke, prakse i podrške, gde aktivni građani mogu svoj san pretvoriti u stvarnost. Uviđamo da Srbija nema dovoljno stručnog i naučnog kadra koji se profesonalno bavi dobrobiti životinja i zaštitom prirode i želimo to da promenimo.

Liderski trening program je deo ORCA Akademije. To je prvi i jedinstveni trening program u Srbiji i svetu koji se bavi jačanjem liderskih potencijala građana za javno zastupanje zaštite prirode i životinja. Više o programu možete pročitati ovde.

Nakon što ORCA Akademci završe trening program, u skladu sa mogućnostima koje obezbeđuje podrška donatora, oni imaju priliku da svoje ideje pretoče u projekte i dobiju finansiranje da projekte sprovedu. ORCA tim pomaže da aktivni građani formulišu svoje projektne ideje i kasnije sprovedu aktivnosti, kako bi postigli konkretne rezultate za dobro životinja i prirode.

Podršku za ORCA Akademiju, obezbedili smo kroz projekat “Tvoje mesto u Srbiji”, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat, ORCA realizuje zajedno sa partnerima Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, organizacijama CRTA, MRCN i Fondacijom Jelena Šantić. Cilj projekta je podrška inicijativama širom Srbije koje žele da učine nešto dobro za svoju zajednicu, prirodu i životinje.

Pročitajte o rezultatima koje su postigli ORCA Akademci! #PoštovanjeZaAktivizam!