O NAMA

NAŠA MISIJA

ORCA je organizacija civilnog društva koja pomaže ljudima u Srbiji i na Zapadnom Balkanu da brinu o prirodi i dobrobiti životinja kako bi ostvarili lični, ekonomski i društveni razvoj.

Svoju misiju ostvarujemo kroz javno zastupanje, istraživanje, obrazovanje i praćenje primene politika i propisa. Utičemo na usvajanje boljih zakona, njihovo sprovođenje i promenu kulture društva u odnosu na prirodu i životinje.

NAŠA AMBICIJA

ORCA je vodeći pokretač akcija, partner građana i institucija na Zapadnom Balkanu u oblasti dobrobiti životinja i zaštiti prirode.

ORCA
VERUJE
DA…

ORCA VERUJE DA…

Svako ima pravo na očuvanu prirodu i održivo korišćenje prirodnih resursa, a da životinje treba da žive život bez bola, patnje i stresa koji im može naneti čovek.

Očuvanje prirode, dobrobit životinja i opstanak ljudi povezani su do mere da ova pitanja nije moguće posmatrati odvojeno.

Čovek ima moralnu obavezu i dužnost da sadašnjim i budućim generacijama obezbedi dostupnost prirodnih vrednosti bez kojih život na Zemlji nije moguć.

Životinjama koje drži, čovek mora da obezbedi uslove koji odgovaraju njihovim potrebama. U suprotnom, ne sme ih držati.

U svim aktivnostima u oblasti poljoprivrede, ribarstva, prevoza, trgovine, istraživanja i tehnološkog razvoja, kao i u drugim oblastima koje na direktan ili indirektan način mogu uticati na prirodu, odnosno dobrobit životinja, mora se posvetiti puna pažnja zaštiti prirode, odnosno dobrobiti životinja.

Razlozi zbog kojih se priroda i životinje koriste, moraju se stalno prispitivati u širokom društvenom dijalogu.

Orca O nama

NAŠE VREDNOSTI

POŠTOVANJE

Poštujući vrednost života i saosećajući sa onima kojima je pomoć potrebna, odgovorno se ponašamo prema ljudima, životinjama i životnoj sredini.

sistemski pristup

Smatramo da se najbolji efekti mogu postići kroz sveobuhvatno sagledavanje fenomena i predlaganje sistemskih i dugoročnih rešenja.

strateški pristup

Sve aktivnosti se zasnivaju na jasnoj i dugoročnoj strategiji i sposobnosti da optimalno odgovorimo na potrebe ljudi, životinja i životne sredine.

utemeljenost

Svi stavovi i aktivnosti koje sprovodimo imaju utemeljenje u nauci, etici i praksi koja je najbolja za ljude, životinje i životnu sredinu.

istrajnost

Istrajni smo u sprovođenju aktivnosti kako bismo dostigli svoje ciljeve. To radimo dosledno i sa entuzijazmom.

SARADNJA

Verujemo da je zaštita prirode i ostvarivanje dobrog stanja dobrobiti životinja moguće jedino kroz saradnju svih društvenih činilaca.

NAŠ TIM

UPRAVNI ODBOR

predsednica Upravnog odbora ORCA

Dragana Tar

predsednica Upravnog odbora ORCA

prof. dr Nevena Vučković Šahović

prof. dr Nevena Vučković Šahović

članica Upravnog odbora ORCA

član Upravnog odbora ORCA

Dušan Bajec

član Upravnog odbora ORCA

prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović

članica UO ORCA

ZAPOSLENI

Elvir Burazerović

direktor ORCA

projektna menadžerka ORCA

JELENA ILIĆ

projektna menadžerka ORCA

finansijska koordinatorka ORCA

Marija Jovanović

finansijska koordinatorka ORCA

stručna saradnica za programski razvoj ORCA

dr Jelena Burazerović

stručna saradnica za razvoj ORCA

stručna saradnica za oblast obrazovanja ORCA

ANA DINIĆ

stručna saradnica za oblast obrazovanja ORCA

menadžer interne komunikacije ORCA

LAKI

menadžer interne komunikacije ORCA

VOLONTERI

Orca volonteri

Ponosni smo na naše
volontere!

MREŽE I ČLANSTVA

Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) predstavljaju konsultativni mehanizam koji je uspostavila Kancelarija za evropske integracije u cilju saradnje sa OCD u planiranju, programiranju, praćenju i izveštavanju o sredstvima EU i razvojnoj pomoći.
Nacionalni konvent o Evropskoj uniji – NKEU predstavlja stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU.
Evropski forum za zaštitu prirode i pastoralizam – EFNCP

http://www.efncp.org

Savetodavni odbor EUROBATS

http://www.eurobats.org

Evropska grupe za životinje – Eurogroup for Animals

http://www.eurogroupforanimals.org

Centralno-istočnoevropska mreža za unapređivanje biodiverziteta – CEEweb for Biodiversity

http://www.ceeweb.org

Mreža za opstanak vrsta – SSN

http://www.ssn.org

Platforma za dobrobit životinja Evropske komisije

https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-welfare_en

Saveta za unapređenje sektora proizvodnje hrane

http://www.vet.minpolj.gov.rs

Etička komisija za dobrobit oglednih životinja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, http://www.mfub.bg.ac.rs
Etička komisija za dobrobit oglednih životinja Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu http://www.agrif.bg.ac.rs
Etička komisija za dobrobit oglednih životinja Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, http://www.bio.bg.ac.rs
Etička komisija za dobrobit oglednih životinja Instituta za stočarstvo, http://istocar.bg.ac.rs
Etička komisija za dobrobit oglednih životinja Instituta za primenu nuklearne energije, http://www.inep.co.rs
Etička komisija za dobrobit oglednih životinja Vojnomedicinske akademija, http://www.vma.mod.gov.rs
Etička komisija za dobrobit oglednih životinja Insitut za virusologiju, vakcine i serume – Torlak, http://www.torlakinstitut.com
Srpski filantropski forum  je krovna organizacija fondacija i donatora u Srbiji. https://www.srpskifilantropskiforum.org/
Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika Srbije promoviše saradnju roditelja, nastavnika i škola kako bi uspešno inicirali promene u obrazovanju i rešavali konkretne probleme sa kojima se svi akteri suočavaju u obrazovnom procesu. https://obrazovanje.org

Fondacija Katalist povezuje kompanije, organizacije i pojedince koji rade na menjanju sveta u kojem žive https://www.catalystbalkans.org/. Zahvalni smo Katalistu na podršci kroz korišćenje CiviCatalyst CRM platforme.

KO STOJI IZA NAS

Iza nas stoje građani, partnerske organizacije i institucije, mediji, međunarodni donatori i društveno odgovorne kompanije. Rad ORCA nije moguće zamisliti bez ovih dragocenih saradnika koji su svesni važnosti našeg pristupa i rezultata našeg rada.
Posebno ističemo volontere. Prvih 10 godina ORCA je radila isključivo kao volonterska organizacija: volonteri su postavili temelje onome što je ORCA danas.

NAŠA FILOZOFIJA

DRUŠTVENA PROMENA

Verujemo da svako ima ličnu odgovornost prema društvu, koja se odražava kroz aktivno zalaganje za društvenu promenu koju želimo da postignemo.

NEZAVISNOST

Nezavisni smo u odlučivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, aktivnosti i programa.

PRINCIPIJELNOST

Pri prikupljanju sredstava vodimo računa o ciljevima, programima, realnim potrebama i kapacitetima organizacije. Odnosimo se odgovorno prema sredstvima koja su nam poverena.

ODGOVORNOST

Kao neprofitna organizacija civilnog društva odgovorni smo za svoj rad i rezultate javnosti, našim korisnicima, partnerima i donatorima.

JAVNOST U RADU

Svi aspekti našeg rada dostupni su javnosti bilo da je reč o aktivnostima, rezultatima ili finansijskim sredstvima.

KVALITET RADA

Posvećeni smo stalnom unapređivanju kvaliteta našeg rada.

ORCA NIJE

Organizacija za prava i oslobađanje životinja

Prihvatamo činjenicu da čovek mora koristiti životinje kako bi zadovoljio svoje osnovne potrebe, uz uslov da se izbegnu bol, patnja i stres životinja.

Vegetarijanska organizacija

Standarde dobrobiti farmskih životinja smatramo ključnim faktorom sigurnosti i bezbednosti hrane životinjskog porekla i zaštite životne sredine. Zbog toga preporučujemo ishranu onim namirnicama koje su proizvedene poštujući standarde u pogledu dobrobiti životinja i zaštite životne sredine.

Međunarodna organizacija

ORCA je od lokalne organizacije koju je osnovala grupa studenata i profesora Veterinarskog fakulteta u Beogradu izrasla u jednu od nauticajnijih organizacija civilnog društva u Srbiji. Danas aktivnosti realizujemo na zapadnom Balkanu.

Organizacija koja se bavi zbrinjavanjem i spasavanjem životinja

Iako mnogi misle da se ORCA bavi zbrinjavanjem i spasavanjem životinja, mi okupljamo ljude i zajedno pokrećemo akcije, sprovodimo istraživanja, širimo znanje, zalažemo se za usvajanje boljih zakona, pratimo primenu politika i propisa i na taj način radimo na promeni odnosa društva prema životinjama i prirodi.

ORCA POMAŽE DA SE
OSTVARI I OČUVA
(ODR)ŽIVI SVET I
OBEZBEDI
DOBRO(BIT) ZA SVE!

NAŠA VIZIJA

Očuvana priroda, bezbedan i zdrav svet za ljude i životinje!