Politika privatnosti

Važi od: 01.05.2020.

Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA (u daljem tekstu: ORCA) poštuje Vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti (u daljem tekstu: Politika) kako biste razumeli kako prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše lične podatke.

Politika se odnosi na Vas ukoliko primate naše usluge, učestvujete na našim događajima ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, uključujući korišćenje naših veb-sajtova: www.orca.rs, www.orkica.rs, www.balkandogs.orca.rs, www.sasb-eu.org,www.bezbednosthrane.orca.rs i interakciju sa nama putem društvenih mreža i e-mail adresa.

Podaci o ličnosti koje delite sa nama

Mi prikupljamo i obrađujemo neke ili sve od navedenih ličnih podataka o vama:

  • Vaše ime,
  • Vaše kontakt podatke, kao što je Vaša email adresa, broj telefona ili vaša kućna adresa,
  • Informacije koje odlučite da podelite sa nama, na našim kontakt formularima ili drugim putem
  • Informacije koje odlučite da podelite sa nama tokom procesa prijave za radno mesto
  • Informacije koje odlučite da podelite sa nama kada angažujete ORCA

Informacije koje prikupljamo o vašem prisustvu na našim događajima – informacije koje su date u Vašim prijavama, vezano za događaje na kojima ste učestvovali ili druge informacije koje se tiču Vašeg prisustva na događajima, uključujući sve zahteve koje možda imate prema ORCA.

Informacije u svrhu istraživanja – Vaše odgovore na istraživanja koja mi sprovodimo.

Naša korespondencija sa vama – uključujući sve povratne informacije, pritužbe i komentare dobijene od Vas putem telefona, elektronske pošte ili društvenih mreža ili evidenciju o svim onlajn, papirnoj ili ličnoj korespondenciji i interakcijama između Vas i nas.

Informacije o bonitetu i prevarama – Informacije koje se tiču vaše finansijske situacije, Vašeg boniteta ili bilo kakvih kriminalnih aktivnosti ili prevara koje smo dobili od vas ili od trećih strana.

Tehničke informacije – uključujući adresu Internet protokola (IP) koja je korišćena za povezivanje Vašeg kompjutera na Internet ili informacije o Vašem prijavljivanju na mrežu, vrsti i verziji pretraživača, podešavanjima vremenske zone, priključku pretraživača po vrstama i verzijama, operativnom sistemu i platformi.

Način prikupljanja informacija

Prikupljamo podatke o Vama na nekoliko načina: direktno kada nam iste Vi dostavite, automatski dok koristite sajt ili od trećih lica, kao što su naši poslovni partneri.

Prikupljamo samo one lične podatke koje Vi želite da nam dostavite ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili ili unapredili usluge. Vi niste dužni da nam dostavljate nikakve lične podatke, ali u tom slučaju postoji mogućnost da nećete moći da koristite sve sadržaje naših internet sajtova. Direktne lične informacije kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj i slično prikupljamo samo ukoliko nam ih Vi dostavite.

Automatski možemo prikupljajati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na našem veb-sajtu, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli. Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju statističke podatke. Oni nam pomažu da poboljšamo sajtove i pružimo bolju i personalizovanu uslugu jer nam omogućavaju da procenimo broj naših posetilaca i njihove obrasce korišćenja naših sajtova, da sačuvamo informacije o Vašim preferencijama, što nam omogućava da svaki od naših sajtova prilagodimo Vašem interesovanju, da ubrzamo Vašu pretragu, da Vas prepoznamo kada ponovo posetite sajt, kao i da analiziramo kako korisnici koriste sajtove za interne potrebe u oblasti marketinga i istraživanja.

Lični podaci

Lični podaci koje prikupljamo na našim sajtovima ili putem sajtova mogu da obuhvate informacije koje navedete:

popunjavanjem ili korišćenjem bilo kojeg formulara na nekom od sajtova ili druge informacije koje nam dostavite na bilo koji način

Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu ili putem sajta mogu da obuhvate i evidenciju i kopije naše međusobne prepiske (uključujući i-mejl adrese), ukoliko nas kontaktirate, Vaše odgovore u anketama ukoliko Vas zamolimo da ih popunite u svrhe istraživanja, kao i Vaše pretrage na našem sajtu.

Svrha i cilj prikupljanja podataka

Koristimo vaše lične podatke u sledeće svrhe:

Efikasna komunikacija sa vama – da odgovaramo na Vaša pitanja, komentare, pritužbe ili druge vrste komuniciranja, uključujući upite koji se tiču naših usluga, odnosno da bismo Vam pružili kvalitetnu i efikasnu korisničku podršku.

Zasnivanje ugovornog/poslovnog odnosa sa Vama – da biste se prijavili na naše treninge i radionice

Marketinške svrhe – da biste bili upoznati sa novostima u vezi našeg rada.

Sistematsko praćenje aktivnosti i e videncija naše korespondencije sa vama – radi sistematskog praćenja naše komunikacije sa Vama, uključujući obezbeđivanje kvaliteta usluge, usaglašenost sa procedurama i u svrhu obuke;

Vezano za sprečavanje prevara – mi i druge organizacije možemo pristupiti i koristiti određene informacije radi sprečavanja prevare, kako to zahteva važeći zakon i propis i najbolja praksa. Ukoliko nam se dostave neistinite ili netačne informacije i utvrdi se ili postoji sumnja na prevaru, pojedinosti o tome mogu biti predati organima za sprečavanje prevara i drugim organizacijama, što može biti evidentirano sa naše ili njihove strane;

Poboljšanje i administriranje naših veb-sajtova i obezbeđivanje relevantnog sadržaja – poboljšavanje naših veb-sajtova i obezbeđivanje da sadržaj bude prezentovan na najdelotvorniji način za Vas; administriranje naših veb-sajtova za interne operacije, uključujući utvrđivanje kvarova, analizu podataka, ispitivanje i istraživanje u statističke svrhe;

Reorganizacija ili promene u našem poslovanju – u slučaju da mi budemo: (i) predmet pregovora za prodaju našeg poslovanja ili nekog njegovog dela trećoj strani; (ii) prodati trećoj strani; ili (iii) prolazili kroz reorganizaciju, možda će biti potrebno da prenesemo neke ili sve vaše lične podatke na odgovarajuću treću stranu (ili njihove savetnike) u procesu izrade detaljnog izveštaja o poslovanju, a u svrhu analiziranja predložene prodaje ili reorganizacije

Postupanje u skladu sa zakonskim i regulatornim obavezama – Moguće je da Vaše lične podatke obrađujemo radi postupanja u skladu sa našim zakonskim i regulatornim zahtevima, koji mogu obuhvatati saopštavanje Vaših ličnih podataka trećim stranama, uključujući osiguravajuće kuće, sudstvo i/ili organe za sprovođenje zakona u vezi sa informativnim razgovorima, postupcima ili istragama koje te strane sprovode bilo gde u svetu ili kada smo primorani da tako postupamo.

Pravni osnov za korišćenje vaših podataka

Vaše podatke o ličnosti ćemo prikupljati i koristiti kada za to postoji odgovarajući pravni osnov. Pravni osnov uključuje:

kada treba da koristimo Vaše podatke u cilju izvršenja ugovora ili preduzimanja koraka za zaključivanje ugovora sa Vama;

kada treba da koristimo Vaše podatke o ličnosti da bismo se usaglasili sa odgovarajućim pravnim ili regulatornim obavezama koje imamo;

kada imamo Vašu saglasnost da koristimo vaše podatke o ličnosti za određenu aktivnost, na primer, za slanje specijalnih ponuda i Newsletter-a od nas i naših partnera za koje smatramo da bi vam bile interesantne.

Kako delimo informacije sa drugima

Povremeno možemo deliti vaše podatke sa državnim organizacijama, organima i međunarodnim organizacijama, pridržavajući se važećih zakona, pravila i propisa, kao i legitimnih zahteva organa za sprovođenje zakona, regulatornih i drugih državnih ili međunarodnih agencija.

Kako mi štitimo vaše lične podatke

Imajući u vidu da se nalazimo izvan EU, imajte na umu da ćete možda morati preneti svoje lične podatke na primaoca lociranog u zemljama izvan Evropskog ekonomskog područja (EEA). Uslovi prenosa su zaštićeni u skladu sa postojećim propisima za zaštitu ličnih podataka.

Mi ćemo preduzeti sve korake koji su rezonski potrebni da obezbede da se sa Vašim ličnim podacima postupa na bezbedan način i u skladu sa ovom Politikom.

Nažalost, prenošenje informacija putem Interneta nije u potpunosti bezbedno. Iako ćemo se mi maksimalno truditi da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost ličnih podataka koji se prenose na naše veb-sajtove – svaki prenos je na Vaš vlastiti rizik. Kada primimo vaše informacije, mi ćemo koristiti striktne procedure i bezbednosne karakteristike trudeći se da sprečimo neovlašćeni pristup.

Linkovi za druge veb-sajtove

Naši veb-sajtovi i stranice na društvenim mrežama mogu, s vremena na vreme, da sadrže linkove do i sa drugih veb-sajtova. Ukoliko pratite link za bilo koji od ovih veb-sajtova, molimo da imate u vidu da ovi veb-sajtovi imaju svoje vlastite politike zaštite privatnosti i da mi ne prihvatamo nikakvu obavezu ili odgovornost za takve politike. Molimo da proverite ove politike pre dostavljanja bilo kojih ličnih podataka ovim veb-sajtovima.

Bezbednost i čuvanje podataka

Zaštita podataka je integrisana u sam dizajn, a postavke privatnosti postavljene su na podrazumevani visoki nivo. Sva komunikacija između korisnika i sajta odvija se putem sigurnog šifrovanog protokola (https).

Obrada vaših ličnih podataka vršiće se u skladu sa propisima za zaštitu ličnih podataka u Republici Srbiji i EU, preduzimajući sve propisane tehničke i organizacione mere za obezbeđivanje poverljivosti i zaštite u procesu obrade ličnih podataka koje imamo. Naši zaposleni su u obavezi da čuvaju sve poverljive informacije (uključujući i lične podatke) prilikom obavljanja svojih poslova. Primenjujemo mere bezbednosti za prikupljanje, čuvanje i obradu informacija radi zaštite od neovlašćenog pristupa, izmene, otkrivanja ili uništavanja vaših ličnih podataka, kao i za to da lični podaci mogu biti otkriveni samo nadležnim organima u postupku predviđenom zakonom.

Kolačići na internet pretraživaču

„Kolačići“ (Cookies) su male tekstualne datoteke koje su snimljene na vašem uređaju (računar, mobilni telefon, tablet …) da biste pratili kretanje vašeg pretraživača na veb sajtu i ne povezuju se sa vašim ličnim podacima koje ste nam dali. Uz pomoć takvih fajlova, omogućeno je kretanje posetilaca po stranici a samim tim se i prikupljaju podaci kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, optimizovali i poboljšali funkcionalnost veb-sajta. Svaki od naših sajtova ima tip kolačića koji je sačuvan na računaru korisnika sve dok je podešen u pregledaču. Korisnici mogu da odaberu da internet pretraživači odbijaju kolačiće. Ako korisnici odaberu ovu funkciju, određeni delovi sajta možda neće funkcionisati kako je predviđeno.

Kada posetite neku od naših veb lokacija ili koristite naše aplikacije ili druge digitalne alatke, mi možemo, u zavisnosti od vaše saglasnosti, koristiti kolačiće, piksele za kolačiće i druge tehnologije za prikupljanje sledećih podataka:

IP adresa, informacije o povezivanju, tip pretraživača, lokacija, vremenska zona, operativni sistem i druge tehničke informacije;

Informacije o vašoj poseti, uključujući veb-sajtove koje ste posetili pre i nakon nekog od naših veb- sajtova i proizvodima koje vidite;

Trajanje poseta na stranicama našeg sajta i informacija o interakciji između stranica.

Koristimo kolačiće drugih proizvođača (Google Analytics). Ovi kolačići služe za anonimne statistike o posećivanju sajta i ne uključuju lične podatke.

Imajte na umu da uvek imate potpunu kontrolu nad kolačićima. Većina pretraživača nudi potpuno isključivanje kolačića pomoću opcija, za svaki pregledač odvojeno.

Sloboda izbora i vaša prava

Vi sami kontrolišete informacije koje pružate na svakoj od naših veb stranica. U svakom slučaju, ako odlučite da ne ostavite svoje podatke, morate imati na umu da neki ORCA sadržaji možda neće biti dostupni.

Popunjavanjem raspoloživih zahteva (kontakt obrazaca) na svakoj od naših veb stranica slažete se sa ovom Politikom i slažete se da ćete biti kontaktirani prema navedenim kontaktnim informacijama.

U potpunosti ćemo poštovati sva vaša prava u skladu sa propisima za zaštitu ličnih podataka u Republici Srbiji i opštim propisima o zaštiti podataka za članice Evropske unije (GDPR).

U skladu sa postojećim propisima za zaštitu ličnih podataka, imate pravo da istinito i potpuno budete obavešteni da li se i koji podaci o Vama obrađuju, od koga su prikupljeni podaci, koja je svrha obrade podataka i po kom pravnom osnovu se podaci koriste i obrađuju (pravo na pristup).

Takođe imate pravo na ispravku netačnih i dopunu nepotpunih podataka (pravo na ispravku), pravo da zatražite brisanje podataka ako smatrate da isti nisu prikupljeni u skladu sa propisima ili nisu nužni, ili ste povukli dozvolu za obradu podataka (pravo na brisanje), a mi ćemo postupiti u skladu sa Vašim zahtevom, ili Vas obavestiti ako postoje razlozi koji nas onemogućavaju ili ograničavaju da udovoljimo Vašem zahtevu.

Možete da povučete Vašu saglasnost u bilo kom trenutku. Sva ova prava se primenjuju u okviru ograničenja predviđenih postojećim propisima za zaštitu ličnih podataka.

Maloletni korisnici

Maloletnim korisnicima nije dozvoljeno da nam dostavljaju lične informacije. O maloletnim licima prikupljamo samo one podatke koje nam roditelji ili zakonski staratelji maloletnog lica dostave. Informacije koje prkupljamo o maloletnim licima, a koje nam roditelji dostavljaju su: Ime i Prezime, datume rođenja, informacije koje prikupljamo o prisustvu maloletnih lica na našim događajima, konkursima i akcijama.

Ažuriranje informacija

Ulažemo razumne napore da obezbedimo da Vaši lični podaci budu tačni. Da biste nam u tome pomogli, trebalo bi da nas obavestite o svakoj promeni u ličnim podacima koji ste nam dostavili tako što ćete nas kontaktirati i obavestiti o nastalim promenama.

Ažuriranje ove politike

Sve izmene ove politike zaštite privatnosti koje budemo donosili biće objavljene na svakoj od naših veb-stranica i, kada je prikladno, o tome ćete biti obavešteni i-mejlom. Molimo da često proveravate da li je bilo ažuriranja ili izmena ove verzije politike zaštite privatnosti.

Prihvatanje uslova

Korišćenjem ove stranice, podrazumevamo da ste upoznati i da se slažete sa odredbama ove Politike. Ako se ne slažete sa ovom Politikom, molimo Vas da ne koristite naše veb-sajtove. Vaše dalje korišćenje naših veb-sajtova nakon izmena ove Politike smatraće se Vašim prihvatanjem dostavljenih promena.

Za sva pitanja i zahteve povodom korišćenja Vaših ličnih podataka ili ove Politike, možete nas kontaktirati na office@orca.rs.