Usluge2020-02-27T12:05:13+00:00

USLUGE

ORCA / Aktivnosti / Usluge

Šta je zajedničko opštini ili gradu, farmeru, otkupljivaču proizvoda životinjskog porekla, upravljaču zaštićenog prirodnog područja, izdavaču udžbenika, fakultetu i školi? Svima im je zajednička mogućnost da kroz usluge koje pruža ORCA trajno reše probleme koje ih muče, unaprede svoje poslovanje.

Nakon blizu 20 godina rada, ponosni smo stručnjake različitih profila i mnogobrojna iskustva koja možemo da podelimo sa onim kojima su ova znanja potrebna kako bi ono mogli da unaprede svoje poslovanje. Ujedno ovo je još jedan način na koji finansiramo naše aktivnosti. Na taj način, angažujući ORCA, ove institucije, organizacije i pojedinci doprinose zaštiti prirode i životinja.

Šta je zajedničko opštini ili gradu, farmeru, otkupljivaču proizvoda životinjskog porekla, upravljaču zaštićenog prirodnog područja, izdavaču udžbenika, fakultetu i školi? Svima im je zajednička mogućnost da kroz usluge koje pruža ORCA trajno reše probleme koje ih muče, unaprede svoje poslovanje. Nakon blizu 20 godina rada, ponosni smo stručnjake različitih profila i mnogobrojna iskustva koja možemo da podelimo sa onim kojima su ova znanja potrebna kako bi mogli da unaprede svoje poslovanje. Ujedno ovo je još jedan način na koji finansiramo naše aktivnosti. Na taj način, angažujući ORCA, ove institucije, organizacije i pojedinci doprinose zaštiti prirode i životinja.

Kontrola populacije pasa

Rešavanje problema napuštenih životinja ORCA obezbeđuje savetodavnu podršku lokalnim samoupravama za izradu i sprovođenje humanih i efikasnih programa kontrole [...]

Podrška školama i fakultetima

Podrška školama i fakultetimaORCA obezbeđuje stalnu savetodavnu podršku vaspitačima, nastavnicima i psihološko-pedagoškim službama za primenu sadržaja o dobrobiti životinja u [...]