ORCA PRAĆENJE STANJA

Odgovornost, transparentnost i učešće građana

ORCA / Aktivnosti / Orca monitoring stanja

aaa

UKRATKO

Dobro upravljanje od strane javnih institucija definisano je njihovom odgovornošću i transparentnošću, kao i učešćem građana u procesu donošenja i sprovođenja odluka. Ova tri aspekta dobrog upravljanja od ključnog su značaja za socio-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine u savremenom demokratskom društvu.

Od izuzetnog je značaja da organizacije civilnog društva, kao predstavnici grupa građana sa zajedničkim interesom, prate procese donošenja odluka, sprovođenja propisa, kao i nivoa učešća građana u oba ova procesa. Na osnovu rezultata praćenja stanja, organizacije civilnog društva mogu dati relevantne preporuke kako se odgovornost i transparentnost državnih institucija mogu unaprediti, odnosno kako se može poboljšati i podstaći aktivno učešće građana u procesu donošenja odluka i sprovođenju propisa i javnih politika.

Orca monitoring stanja

aaa

Orca monitoring stanjaOrca monitoring stanjaOrca monitoring stanja

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?

Odgovornost i transparentnost javnih institucija u procesima donošenja propisa i politika i sprovođenja istih, kao i aktivno učešće građana u oba ova procesa od ključnog su značaja za socio-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine u savremenom demokratskom društvu.

Odgovornost

javne institucije odgovorne su za postignuća u sprovođenju javnih politika i pružanju usluga građanima, odnosno za odgovorno postupanje koje štiti javni interes.

Transparentnost

javne institucije treba da omoguće da su informacije o rezultatima njihovog rada i ustanovljenim procedurama javno dostupne svim građanima.

Aktivno učešće građana

u procesu donošenja i sprovođenja propisa i politika građani treba aktivno da učestvuju, čime se obezbeđuje kvalitet i efikasnost sprovođenja javnih politika i propisa.

Orca monitoring stanjaOrca monitoring stanjaOrca monitoring stanja

aaa

PROBLEMI

Javne institucije u Srbiji i na zapadnom Balkanu ne uspevaju da obezbede transparentnost svog rada, dok su primeri neodgovornog postupanja brojne. Neredovno izveštavanje ka javnosti o svom učinku i neuključivanje javnosti u proces donošenja odluka i sprovođenja propisa i politika dovodi do njihove smanjene transparentnosti. Građani često nemaju informacije o tome kako se politike i propise u oblasti životne sredine donose i sprovode, a veoma su često svedoci postojanja neadekvatnih propisa ili njihovog nesprovođenja. Sve ovo dovodi do brojnih problema u zaštiti prirode i životinja danas u Srbiji i na prostoru zapadnog Balkana.

aaa

Orca monitoring stanja

REŠENJE

ORCA Monitoring je program koji se sprovodi sa ciljem da se ustanovi adekvatnost postojećih politika i propisa, potreba za donošenjem novih i nivo uključenosti građana u donošenje i sprovođenje javnih politika i propisa u oblastima zaštite životinja i prirode. ORCA Monitoring sprovodi se na teritoriji cele Srbije i zasniva se na dvodecenijskoj kontinuiranoj komunikaciji sa građanima i dentifikaciji problema sa kojima se oni susreću u radu javnih institucija. Na osnovu podataka koje dobijamo direktno od građana formulišemo predloge za unapređenje javnih propisa i politika u oblastima dobrobiti životinja i zaštite prirode. Pratimo rad državnih institucija i sprovođenje relevantnih propisa i politika u oblastima dobrobiti životinja i zaštite prirode. Rezultate koje dobijamo delimo sa građanima Srbije putem medija i utičemo na veću odgovornost i transparentnost javnih institucija odgovornih za zaštitu životinja i prirode u Srbiji. Kroz naše kampanje javnog zastupanja za bolje propise i politike, podstičemo građane da se aktivno uključe i kroz rad naše organizacije artikulišu svoje potrebe u obraćanju javnim institucijama. Zajedno, činimo Srbiju boljim mestom za život ljudi i životinja.