PODRŠKA CIVILNOM DRUŠTVU

Jako i aktivno civilno društvo – mehanizam ostvarivanja društvenih promena

ORCA / Aktivnosti / Podrška civilnom društvu

aaa

UKRATKO

Svako društvo je društvo različitih suprotstavljenih, pa i sukobljenih interesa. Da bi se njihov glas čuo, građani moraju biti organizovani oko zajedničkih problema i moraju imati način da zajednički zastupaju ideju promene koju žele da ostvare. Civilno društvo obezbeđuje ovaj mehanizam.

Prema istraživanju koje je sprovela ORCA, građani imaju malo poverenja u korisnost i uticaj organizacija civilnog društva. Njihova finansijska održivost je slaba, a kapaciteti za strateško planiranje i javno zastupanje su nedovoljno razvijeni (ORCA 2016).

Da bi unapredile stanje u oblasti održive poljoprivrede na zapadnom balkanu i postale prepoznatljivije od strane donosilaca odluka i građana, organizacije civilnog društva moraju biti izgrađene, osnažene i umrežene.

ORCA pruža podršku organizacijama civilnog društva u oblasti dobrobiti životinja, zaštite životne sredne i ruralnog razvoja, kroz obuke, mentorsku podršku za pisanje projektnih predloga i dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata u ovim oblastima.

Orca podrska civilnom drustvu

aaa

Orca podrska civilnom drustvuOrca podrska civilnom drustvuOrca podrska civilnom drustvu

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?

Praćenje rada lokalnih institucija i pozivanje na odgovornost

Organizacije civilnog društva istražuju i prate oblasti od javnog interesa, doprinose unapređenju politika i propisa i njihovoj primeni, informišu i motivišu građane da se samoorganizuju i sarađuju, te ostvare konstruktivan i strukturisan dijalog sa javnim institucijama. One su važan mehanizam nadzora nad radom javnih institucija, jer prate i regulišu postupanje države, odnosno ponašanje njenih službenika i promovišu principe dobrog upravljanja kakvi su odgovornost, transparentnost, efikasnost, otvorenost i inkluzivnost.

Javno zastupanje društvenih promena

Jako i aktivno civilno društvo je mehanizam stvaranja društvenih promena, a javno zastupanje je alat kojim organizacije postižu ove promene. Javno zastupanje je proces promene politika i propisa, kao i stavova, ponašanja i praksi svih aktera od kojih ta promena zavisi. Organizacije utiču da pozitivne društvene promene zažive u svakodnevnom životu građana i da unapređene politike budu primenjene. One podstiču građanski aktivizam i pomažu građanima da artikulišu svoje vrednosti, uverenja i potrebe i da potpunije učestvuju u društvenim dešavanjima.

Ekspertiza i pružanje usluga

Organizacije civilnog društva su značajni pružaoci različitih usluga poput usluga istraživanja, obrazovanja, socijalne zaštite, pravne pomoći i drugih usluga. Njihova ekspertiza u pojedinim oblastima je značajan resurs, a zbog tesne veze sa lokalnim zajednicama iz kojih potiču i mogućnosti da “dođu” do najugroženijih grupa, one su često u stanju da identifikuju i zadovolje potrebe koje ranije nisu bile iskazane i da pruže jeftinije i kvalitetnije usluge od drugih pružaoca.

Orca podrska civilnom drustvuOrca podrska civilnom drustvuOrca podrska civilnom drustvu

aaa

PROBLEMI

Istraživanje stavova građana o organizacijama civilnog društva i održivoj poljoprivredi koje je sprovela ORCA 2016. godine u Srbiji i Kosovu, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji, pokazalo je da samo polovina građana podržava organizacije civilnog društva, dok ih polovina ne podržava. Slično je sa finansijskom podrškom. Jednak je broj građana koji su rekli da bi finansijski podržali rad neke organizacije i onih koji to ne bi uradili. Građani imaju malo poverenja u korisnost i uticaj organizacija civilnog društva. Uticaj organizacija na rešavanje ključnih problema u oblasti održive poljoprivrede je prema mišljenju većine građana mali. Zanimljivo je da građani nedovoljno poznaju ulogu organizacija civilnog društva. Kao glavnu ulogu organizacija, građani navode istraživanje i identifikaciju problema, promociju međunarodne saradnje i edukaciju poljoprivrednih proizvođača, a ređe su birali odgovore poput sprovođenja javnih kampanja i podrške Ministarstvima u strateškom planiranju i izradi politika.

Samo 16% organizacija na Zapadnom Balkanu je označeno kao finansijski održivo sa godišnjim budžetima koji prelaze 20.000 EUR (ORCA, 2016).

Istraživanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje primarno rade u oblastima održive poljoprivrede i očuvanja prirode, ORCA je sprovela 2016. godine u Srbiji i Kosovu, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji. Istraživanje je pokazalo da je rasprostranjenost organizacija civilnog društva u regionu neravnomerna. Najveća koncentracija organizacija civilnog društva se nalazi u prestonicama i većim centrima, dok je civilni sektor u drugim oblastima zemalja manje razvijen. Slaba finasijska održivost predstavlja najznačajniji problem u radu organizacija. Istraživanje je pokazalo da oko 58% organizija civilnog društva ima godišnje budžete manje od 5.000 EUR, dok samo 4% organizacija ima budžet preko 100.000 EUR na godišnjem nivou. U vezi sa budžetom je i kapacitet organizacija za strateško planiranje i javno zastupanje. Organizacije sa godišnjim budžetom manjim od 10.000 EUR (58% organizacija) najčešće nemaju jasno definisane misije i programe, već su posvećene širokom spektru tema. Mali broj organizacija (samo 16%) ima jasno definisane strateške ciljeve i dobro razvijene programe, odnosno kapacitete za javno zastupanje.

aaa

Orca podrska civilnom drustvu

REŠENJE

Da bi uspešno ostvarile svoju ulogu, organizacije civilnog društva moraju imati određene kapacitete poput: organizacione i finansijske održivosti, ekspertize, vidljivosti i podrške u zajednici, prepoznatosti od strane nadležnih institucija, umreženosti i kapaciteta za javno zastupanje. One moraju biti u stanju da uvere građane u svoju korisnost i kapacitet za stvaranje promene.

ORCA pruža podršku autentičnim inicijativama građana iz čitave Srbije. Kroz Liderski trening program ORCA Akademije, jačamo liderske potencijale građana za javno zastupanje zaštite prirode i životinja. Nakon što polaznici Liderskog trening programa završe obuku, u skladu sa mogućnostima koje obezbeđuje podrška donatora, oni imaju priliku da svoje ideje pretoče u projekte i dobiju finansiranje da projekte sprovedu.

Do sada je preko 50 organizacija iz Srbije i zemalja Zapadnog Balkana prošlo naše obuke, preko 35 inicijativa u oblasti zaštite prirode i životinja je finansirano, a korist od naših programa imalo preko 200 organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana. ORCA tim pomogao je aktivistima da nauče da formulišu svoje lokalne inicijative, a nakon što su one dobile finansiranje kroz donatorsku podršku, pomogli smo im da svoje inicijative sprovedu i postignu konkretne rezultate za dobro životinja i prirode.

Pročitajte o našem radu na podršci civilnom društvu:

„Tamo gde je civilno društvo dobrodošlo, zajednice su bezbednije, stabilnije i prosperitetnije“ (Ben Rods, američki pisac i politički komentator)