Postoji 1000 problema u vezi sa zaštitom životinja i prirode u Srbiji i još više inspirativnih priča! Brojne lokalne inicijative dokaz su da je moguće stvarati promene u Srbiji.

U nameri da iskoristimo 20-godišnje iskustvo, inspirišemo, ohrabrimo i podržimo promene u zaštiti životinja i prirode, ORCA pruža podršku autentičnim inicijativama građana iz čitave Srbije. Naš tim pomaže aktivistima da formulišu svoje lokalne inicijative, a nakon što one dobiju finansiranje, pomažemo im da ih sprovedu i postignu konkretne rezultate za dobro životinja i prirode.

Čvrsto verujemo da posvećene grupe građana, u svojim rukama imaju veliku moć da naprave promene. Te promene mogu nastati samo ako se radi sistematski, promišljeno i istrajno. Do sada smo savetodavno i finansijski podržali preko 20 lokalnih inicijativa iz čitave Srbije!

Podršku za lokalne inicijative, pružamo zajedno sa partnerima Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, CRTA, Fondacijom „Jelena Šantić“ i Media i reform centrom Niš, kroz projekat „Tvoje mesto u Srbiji“ koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Pročitajte o rezultatima koje su postigli aktivisti iz Srbije! #PoštovanjeZaAktivizam!