Na lokalnom nivou, lokalni ekološki akcioni plan ili LEAP, predstavlja alat za rešavanje ekoloških problema. To je dokument kojim se popisuju ekološki problemi, postavljaju prioriteti za rešavanje i opredeljuju finansijska sredstva za njihovo rešavanje. Donošenje LEAP je i zakonska obaveza opština i gradova u Srbiji.

U Varvarinu, gradiću na obali Velike Morave, ima puno ekoloških problema. Divlje deponije, nedostatak zelenih površina, prekomerna seča drveća, samo su neki od njih. Varvarin, međutim nema izrađene strategije i planove koji bi nagomilane ekološke probleme rešili.

Udruženje “Sejači sreće”, pokrenulo je inicijativu za kreiranje lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) u Varvarinu. Vesna Marković, članica udruženja i polaznica Liderskog trening programa ORCA Akademije smatra da je najvažnije uključiti građane u mapiranje i rešavanje ekoloških problema u opštini.

Zašto je donošenje LEAP važno za opštinu Varvarin?

Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) predstavlja osnovni strateško-planski dokument lokalne zajednice u oblasti zaštite životne sredine. On je polazna osnova za održivi razvoj lokalnih zajednica. LEAP pomaže zajednici da detaljno ispita ključne ekološke probleme, poput prevencije zagađenja, upravljanja otpadom, restoracije degradiranih područja i održivog korišćenja resursa i da postavi prioritete u njihovom rešavanju.

Da ovaj plan ne bi bio samo “mrtvo slovo na papiru” i da bi njegovo sprovođenje bilo uspešno, od ključne je važnosti uključiti sve zainteresovane strane u njegovu izradu. Građani su ti koji treba da identifikuju ekološke probleme i prioritete za rešavanje kojima će se najbolje unaprediti njihov kvalitet života i okruženje u kome žive.

Kako uključiti građane u rešavanje ekoloških problema?

Građani žele da budu pitani u trenucima kada se donose odluke o njihovom životu i budućnosti, što uključuje i pitanja zaštite životne sredine. Oni međutim, nemaju dovoljno prilika da učestvuju u procesima donošenja odluka, a tamo gde građanskog učešća ima, ono je često svedeno na formu.

Da bi se građani uključili u procese donošenja odluka na lokalnom nivou potrebno, je obezbediti pravovremene informacije o izmenama lokalnih politika i propisa, zatim dovoljno prilika za građansko učešće, kao i podršku i edukaciju o temama iz oblasti životne sredine (kroz sastanke zainteresovanih strana, letke, brošure i drugo).

Podršku za inicijativu za kreiranje lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) u Varvarinu, obezbedili smo kroz ORCA Akademiju. ORCA Akademija, podržana je u okviru projekta „Tvoje mesto u Srbiji“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat, ORCA realizuje zajedno sa partnerima Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, organizacijama CRTA, MRCN i Fondacijom Jelena Šantić. Cilj projekta je podrška inicijativama širom Srbije koje žele da učine nešto dobro za svoju zajednicu, prirodu i životinje.

Pogledajte i druge sjajne inicijative koje su pokrenute u okviru ORCA Akademije!