Nakon što je prva i druga generacija uspešno završila Program, dvadeset osam motivisanih polaznika – ORCA akademaca, započelo je svoje putovanje kroz Liderski trening program kako bi ostvarili svoje snove u oblasti zaštite životinje i prirode. 

Tokom aprila, ORCA akademci su uspešno završili prvi modul Liderskog trening programa. Učili su o javnom zastupanju, a kroz praktične vežbe jačali svoje veštine. Razmenili su informacije o ekološkim problemima kojima se bave i diskutovali o tome kako da upotrebimo moć građana da napravimo promene u propisima, politikama i kulturi.

U narednih šest meseci, oni će kroz program sticati veštine javnog zastupanja, liderstva, komunikacije i javnog nastupa, prikupljanja sredstava i projektnog menadžmenta. Ova znanja koristiće im da uz podršku mentora napišu projektne predloge od kojih će najbolji biti finansirani malim grantovima, kako bi mogli da sa reči odmah pređu na dela i krenu u stvaranje promena u oblastima zaštite prirode i životinja u Srbiji.

Upoznajte polaznike treće generacije koji pohađaju Liderski trening program:

Aleksandra Velimanovic

Aleksandra Velimanović je aktivista u civilnom sektoru od 2006. godine. Članica je udruženja građana „NIMBUS“ iz Loznice i konsultant organizacije „Earth Thrive“, koja se bavi zaštitom prirode i sprečavanjem ekocida. Članica je i Gender Hub-a, balkanske mreže za ruralni razvoj.     

Tokom godina rada u civilnom sektoru, zalagala se za promociju ruralnog razvoja i održivih zajednica, kao i održivog korišćenja prirodnih resursa i zaštitu prirode, kroz građanski aktivizam. Njena životna misija je zaštita prirode, od čuvanja drveća u gradskom parku do javnog zastupanja za promenu navika u vezi sa korišćenjem i zaštitom prirodnih resursa. 

Kao master u oblasti integrisanog menadžmenta prirodnih resursa, naglašava da je zaštita prirode njeno profesionalno opredeljenje. Samo neko ko voli prirodu i životinje može se u potpunosti posvetiti ovoj temi. Aleksandra Velimanović je nagrađena stipendijom Fakulteta, kako na osnovnim tako i na postdiplomskim studijama. 

U okviru Liderskog trening programa ORCA Akademije, želi da unapredi veštine: javno zastupanje, medijsku komunikaciju i javni nastup, te veštinu prikupljanja sredstava, kako bi poboljšala svoj rad.   

Aleksandra Živković

Aleksandra Živković nakon završenih Master akademskih studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zapošljava se u struci i postaje deo neformalne grupe građana koja radi na obnovi sela Stare planine. 

U okviru inicijative u selu Pakleštica na Staroj planini, svoje veštine primenjuje u skladu sa očuvanjem kulturnog nasleđa I indentita.  Cilj ovog projekta jeste da se doprinese društveno I ekološki odgovornim i ekonomski opravdanim rešenjima.

Njeni projekti izlagani su na brojnim izložbama, od kojih su dva ujedno i objavljena u stručnim časopisima. Od sutdentiskih dana do danas učestvovala je na brojnim konferecijama i izložbama stručno-umetničkih ostvarenja kao autor ili deo organizacionog tima. U praksi je radila na projektima različitih tipologija, sa posebnim interesovanjem za energetski efikasne sisteme gradnje I ekološki prihvatljiva rešenja.  

Za liderski trening program se prijavila jer želi da stekne zanjanje iz oblasti pisanja projekta i apliciranja, načina funkcionisanja javnih konkursa i tehnika prikupljanja sredstava, načina aktivacije građana, jasnog definisanja ciljeva i njihovog predstavljanja građanima.

Bogdan Ranđelović

Bogdan Ranđelović je apsolvent na programu molekularne biologije Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. 

Kao član Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije „Josif Pančić‟ učestvovao je u radu većeg broj sekcija, među kojima su mamološka, herpetološka, botanička i ornitološka. 

Prvenstveno ga zanima fauna krupnih sisara na području Balkana i njena konzervacija.

Bogdan je višegodišnji aktivista i član brojnih organizacija. U njima je stekao veštine organizacije, upravljanja ljudskim resursima i marketinga.

Trenutno vrši funkciju koordinatora istraživačko-volonterskog kampa „Temska‟ na Staroj planini.

Bogdan želi da unapredi veštine javnog nastupa, odnosa sa medijima i javnog zastupanja, kao i tehnike izade kvalitetnih projekata u oblasti zaštite prirode. Zbog toga se prijavio na Liderski trening program ORCA Akademije.

Bojana Kuzeljević

Bojana Kuzeljević radi kao koordinator poljoprivrednih projekata u Fondaciji Ana i Vlade Divac.

Kroz projekte godinama uspešno pomaže male poljoprivrednike, prerađivače i porodična gazdinstva da unaprede svoju proizvodnju, a da sebi i svojim porodicama obezbede dobar život i o(p)stanak na selu.

Zahvaljujući stipendiji Fonda za mlade talente Republike Srbije, kao jedna od 1000 najboljih studenata u Srbiji u 2012.godini, završila je master studije na Evropskom Institutu Univerziteta u Ženevi. 

Kao aktivni planinar i član planinarskog društva „Kablar“, Bojana je dala doprinos velikom broju akcija uređenja i čišćenja planinarskih staza, izletišta i vidikovaca.

Kao učesnik ORCA liderskog trening programa očekuje da unapredi svoje liderske, prezenacione i komunikacione veštine.

Bojana želi da poljoprivrednicima iz ruralnih i nerazvijenih sredina bolje predstavi značaj zaštite prirode i pravilne upotrebe i odlaganja ambalaže pesticida.

Branislav Trudić

Branislav Trudić radi kao međunarodni specijalista za biološku raznolikost šuma pri Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), u Rimu. U okviru FAO, Branislav radi na šumskim genetskim resursima.

U sektoru civilnog društva radi od 2008. godine, a u akademskoj zajednici skoro 7 godina. Jedan je od koautora B81 kona topole kao patenta od nacionalnog značaja i objavio je više od 20 publikacija.

Branislav je učestvovao u trening programu Britanskog Saveta za naučne komunikacije i politike zasnovane na dokazima. Učešće je rezultiralo prvom interdisciplinarnom praktičnom politikom u vezi zelene arhitekture u Srbiji. 

Za učešće u Liderskom trening programu Branislav se prijavio kako bi stekao veštine liderstva, javnog zastupanja i umrežavanja aktera u oblasti zaštite prirode.

Želi takođe da stekne iskustvo u dizajniranju i diseminaciji politika zasnovanih na dokazima, u oblasti očuvanja šuma i upravljanju rešenjima zasnovanim na prirodi.

Brigita Keri

Brigita Keri je koordinatorka Kolping Edukativnog centra u mestu Sajan na teritoriji optštine Kikinda.

Koordiniše aktivnosti koje se bave osnaživanjem žena u ruralnim sredinama i zaštitom životne sredine u lokalnoj zajednici. 

Strastvena je prema prirodi, aktivno se bavi pčelarstvom.

Ličnim i profesionalnim ciljem smatra da kroz aktivnosti zaštite životne sredine doprinese unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Smatra da svaka pozitivna promena u životnoj sredini doprinosi unapređenju u lokalnoj zajednici.

Prijavila se za učešće programa obuke za lidere kako bi stekla nova iskustva koje će joj pomoći da ostvari svoje ciljeve.

Planira da doprinese podizanju svesti u lokalnoj zajednici onim što će naučiti u ORCA akademiji i da zajedno sa pčelarima i ekološkim organizacijama zastupa “Sprečavanje trovanja pčela u lokalnoj zajednici”. Takođe planira da  kroz aktivnosti javnog zastupanja doprinese da se trovanje pčela tretira kao krivično delo.

David Janovski

David Janovski je student prve godine na fakultetu Nauke o životnoj sredini, na Univerzitetu Nova Gorica u Sloveniji.

Kao student istražuje o postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda i kvalitetu vode u Sloveniji. 

David je jedan od osnivača novog udruženja OKD „Aradački hrast“ čiji su ciljevi zaštita i unapređivanje životne sredine i podsticanje građana na aktivno delovanje u društvu.

Kroz Liderski trening program ORCA Akademije, David želi da nauči kako da piše projekte, stekne veštine za javne nastupe, prezentacije i komunikaciju.

David je volontirao na festivalu Zdrav život i učetvovao u radnim akcijama.

Dino Bašović

Dino Bašović radi kao savetnik za lokalni i regionalni razvoj u opštini Prijepolje, gde se bavi istraživanjem stanja životne sredine i pružanjem rešenja za poboljšanje životnog standarda u opštini Prijepolje. 

Dino je aktivno uključen u sektor civilnog društva i ekologije od 2004. godine kao član izviđačkog udruženja, kasnije volonter u Kancelariji za mlade, nakon toga koordinator Inter-Etničke Alijanse mladih i zagovornik očuvanja prirode.

Diplomirao je u oblasti političkih nauka, diplomatije i međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Ankari u Turskoj.

Nagrađen je kao student osnovnih i master studija sa stipendijom Ministarstva obrazovanja Republike Turske i Predsedništva za Turke u inostranstvu i srodnim zajednicama. 

Za učešće u Liderskom trening programu Dino se prijavio kako bi se umrežio sa drugim ljudima sličnih vrednosti i zbog razmene ideja koje bi mogle biti transformisane u akcije koje se mogu primeniti u bliskoj budućnosti.

Dragana Kojičić

Dragana Kojičić je samostalni arhitekta i predsednica Kluba finih zanata. Njena stručna oblast je zemljana arhitektura. U civilnom sektoru radi od 2010. godine, na promociji i prezentaciji zemljane arhitekture. Status samostalnog arhitekte dobila je 2020. od “Udruženja arhitekata Srbije”.

Dragana je prepoznata je kao jedna od 10 mladih ekoloških lidera, od strane “JCI TOYP Novi Sad” 2014. godine. Dobila je priznanje “Moje zeleno delo”, 2011. godine i priznanje „Zeleni list“, 2018. godine, za očuvanje životne sredine. 

Kao LTP polaznik, želi da unapredi svoje veštine pisanja projekata, načina komunikacije i prezentacije, javnog nastupa, saradnje sa medijima, a posebno da učini svoj blog i YouTube kanal  dostupnijim i prilagođenijim za “uradi sam” korisnike.   

Dragana je završila post master specijalizaciju za zemljanu arhitekturu DSA Terre u CRAterre programu na ENSAG fakultetu u Grenoblu.

Od 2018. godine je na Doktorskim studijama Scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, sa željom da zemlju kao materijal istražuje i van arhitekture. 

Dragana Varaklić

Dragana Varaklić radi kao savetnica za lokalni i regionalni razvoj u opštini Prijepolje. Njen fokus je razvoj turizma.

Diplomu master studija, stekla je na Fakutetu za turizam, Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Radila je kao direktorka Turističke organizacije Prijepolje sa desetinama uspešno kreiranih i realizovanih projekata za jačanje turističkog potencijala na lokalnom i nacionalnom nivou.

Uspešno je učestvovala na nacionalnom sajmu turizma.

Nosilac je poljuprivrednog gazdinstva  koji  proizvodi organsku hranu, odnosno suvo voće.

Za Liderski trening program ORCA Akademije, Dragana se prijavila jer želi da stekne znanje o projektnom menadžmentu. 

Filip Stefanović

Filip Stefanović je master akademski umetnik – grafičar i baštovan iz Beograda.

Trenutno je na doktorskim akademskim studijama na Fakultetu likovnih umetnosti, Univerziteta u Beogradu. 

Bavi se umetnošću biljnih akvarijumskih i terarijumskih ekosistema u korelaciji sa likovnom vizuelnom umetnošću.

Filip je organzator je i predavač na projektu grafičke radionice „Handmade artists book“.

Bio je učesnik internacionalne grafičke kolonije Sofija u Bogdancima, Makedonija 2016/2019.

Od 2014. godine je redovno izlagački aktivan u Srbiji i inostranstvu. Izlagao na mnogim grupnim izložbama.

Kao LTP učesnik voleo bi da nauči više o tehnikama javnog zastupanja i izradama i usvajanju propisa, kao i da se poveže sa ljudima koji imaju ista interesna polja.

Ivana Petrović

Ivana Petrović radi kao naučni saradnik na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, gde je stekla i svoje doktorsko zvanje. Njena ekspertiza je fiziologija biljaka.

Ivana je aktivna u civilnom sektoru od 2013. godine i radi osam godina u oblasti nauke i visokog obrazovanja. Predaje praktičnu nastavu na predmetu „fiziologija biljaka“ na Poljoprivrednom fakultetu.

Kao istraživač, radi na poljima istraživanja kvaliteta plodova i otpornosti useva na abiotički stres

Ivana je posebno zainteresovana za očuvanje agrobiodiverziteta. Osnovala je, 2019. godine, prvu lokalnu banku semena u Srbiji, u okviru Ekološkog pokreta „Okvir života“ iz Mionice. 

Za učešće u Liderskom trening programu se prijavila kako bi stekla nova i primenljiva znanja u oblasti liderstva, projektnog menadžmenta i javnog nastupa.

Smatra da će na taj način bolje štititi stare sorte voća, povrća i žitarica u Srbiji.

Jelena Mladenović

Jelena Mladenović radi kao veterinarka tehničarka u veterinarskoj ambulanti „Viva Vet-S“ čiji je i suvlasnik.

Ljubav prema životinjama i njihova nega, deo je Jelenine svakodnevnice koji je ispunjava.

Ima dugogodišnje iskustvo u oblasti veterinarske nege životinja.

Takođe ima puno stečenog iskustva kao aktivista u oblasti zaštite životne sredine i u oblasti zastupanja od 2017. godine.

Kao ekološki aktivista bi želela da kroz Liderski trening program, unapredi svoje znanje, kako bi mogla da oragnizuje građane. 

Jelena želi da nova stečena znanja i veštine prenese na njih, a sve u cilju podizanja svesti o životnoj sredini i brizi o životinjama.

Jelena Stojanović

Jelena Stojanović je master profesor biologije. Obrazovanjem se bavi već 10 godina, a trenutno radi kao nastavnik biologije u Gimnaziji „Stevan Puzić“ u Rumi i još tri srednje stručne škole u Rumi i Irigu.

Polje interesovanja su joj formalno i neformalno obrazovanje mladih, aktivizam u oblasti zaštite životne sredine sa naglaskom na očuvanje biodiverziteta i održivi razvoj.

Jelena je već nekoliko godina angažovana kao koordinator na projektu „Za čistije i zelenije škole Vojvodine“.

Učestvovala je u organizaciji različitih projekata i radionica iz oblasti ekologije. Bila je član EKO TIMA iz Rume, a kao aktivista je bila deo ekoloških akcija na teritoriji opština Ruma i Irig.

Bila je učesnik većeg broja seminara, obuka i radionica  iz oblasti edukacije i ekologije. 

Pohađajući Liderski trening program ORCA Akademije, želi da unapredi znanja iz oblasti liderstva i pisanja projekata kako bi ih primenila u daljem radu.

Katarina Jagodnik Vićentić

Katarina Jagodnik Vićentić trenutno radi kao saradnica za projekte u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Piše predloge projekata za domaće i međunarodne izvore finansiranja. Pored toga, Katarina honorarno piše poslovne planove.

Katarina je zainteresovana za održivost i agroekološki ruralni razvoj. Želi da omogući malim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji da ostanu ekonomski održiva i da istovremeno budu ekološki održiva i prijateljska prema svojim životinjama.

Katarina želi da radi na podršci tržištu na kome bi ti proizvodi mogli da se plasiraju, kroz kontinuiranu podršku i razmenu znanja. 

Katarina je učestvovala u inkubatoru Social Impact Award kao finalistkinja sa idejom sakupljanja ovčje vune i lokalnog plasiranja vune kroz proizvode.

Kao LTP učesnica, Katarina ima za cilj da poboljša svoje veštine u zastupanju i vođstvu, kao i da proširi svoju mrežu ljudi zainteresovanih za slične teme u Srbiji.

Katarina Vitorović

Katarina Vitorović je završila strukovne studije hotelijerskog menadžmenta i ima petogodišnje iskustvo u javnom i privatnom sektoru. 

Katarina je zainteresovana za razvoj ženskog preduzetništva. Osnovala je prvu turističku agenciju u Novoj Varoši i uspešno prošla program MTTT za Licenciranog turističkog vodiča

Od osnivanja, entuzijastično radi na razvoju firme „Zlatar Travel“ čija je osnovna vizija kreiranje kreiranje eko tura i promocija planine Zlatar kao eko destinacije. 

Kroz dugogodišnje iskustvo u turizmu u SRP “Uvac” imala je prilike da učestvuje u spašavanju mladunaca beloglavog supa.

Teži da edukacijom lokalnog stanovništva utiče na unapređenje zaštite Rezervata „Uvac“ kao jedinstvenog područja.

Za Liderski trening program, Katarina se prijavila jer već duže vreme želi da stekne znanja i veštine u projektnom menadžmentu kako bi kroz realizaciju različitih projektnih ideja doprinela kvalitetnijem razvoju svoje ruralne lokalne zajednice. 

Maja Vučković

Maja Vučković je saradnica Društva za zaštitu životinja i prirode Đurđevo i master profesorka filozofije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

U sektoru civilnog društva je aktivna od 2007. godine, a u prosveti dvanaest godina. Vešta je u oblastima koje se tiču upravljanja projektima, organizovanja događaja s medijskom promocijom i zaštite prirode.

U okviru školskog predmeta „Čuvari prirode“, drži nastavu zaštite životinja i životne sredine u nekoliko osnovnih škola.

Kao filozof praktičar, bavi se istraživanjem bioetike, ekofilozofije i društvenog aktivizma

Putem Liderskog trening programa, želi da unapredi veštine koje se tiču biocentrične etike, volonterizma u zaštiti životinja, kao i obrazovanja i vaspitanja o zaštiti prirode.

Maja je nagrađena stipendijom švajcarskog ogranka Društva Đurđevo za usavršavanje nastavnika na Univerzitetu Karl-Francens u Gracu. Objavila je razne članke i publikacije o pravima životinja.

Marija Joksimović

Marija Joksimović je preduzetnica. Inženjer je organizacione nauke sa preko 10 godina iskustva u ocenjivanju srpske privrede. Poslednjih 5 godina razvija zajednicu tradicionalnih domaćinstava u ruralnom gradskom području.

Kada su se njene socijalne veštine spojile sa snažnom željom za povećanjem dobrobiti zajednica i sa ljubavlju prema očuvanju prirodnog okruženja, započela je sa nekoliko projekata koji su namenjeni zajednicama. „Mali farmer“ je jedan od realizovanih projekata u toj oblasti.

Marija poseduje veštine nezavisne procene, rešavanja problema i stalnog unapređenja sistema upravljanja u skladu sa standardima kvaliteta.

Svoje iskustvo koristi u okviru portala „Kvalitet“ koji prati i predstavlja najnovije informacije iz oblasti upravljanja kvalitetom. 

Spojila je poslovnu zajednicu koja koristi alate za stalno unapređivanje u poslovanju, na konferenciji „Quality as Concept“.

Kao LTP polaznica, želela bi da poboljša svoje veštine neophodne za javno zastupanje, podršku lokalnoj zajednici i zaštitu životne sredine.

Milan Nikolić 

Milan Nikoić je zaposlen na imanju EkoPark Beograd, a ujedno održava porodičnu farmu. U EkoParku je zadužen prvenstveno za ishranu i negu životinja, kao i za povrtarstvo, ratarstvo i voćarstvo.

Završio je master u oblasti zootehnike na Poljoprvrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Na svojoj farmi je uključen u negu, ishranu, smeštaj, reprodukciju životinja, obradu zemljišta  i proizvodnju nekoliko vrsta sira. Asistira u veterinarskoj ambulanti svog oca duži niz godina.

Hteo bi da unapredi svoje veštine i iskoristi svoj potencijal kako bi podigao svest okoline i učinio svet boljim mestom. Zbog toga se prijavio na Liderski trening program ORCA Akademije.

Milan je bio koordinator na projektu „Kućica na avali“ 2017. godine. Kao predstavnik svog domaćinstva učestvovao je na projektu „Mali farmer“ 2018. godine.

Od 2015. godine, Milan svojim radom daje doprinos organizaciji „Avalainfo“.

Milan Paunović-Veljković

Milan Paunović-Veljković radi kao IT menadžer u firmi „Mindable Media“. Apsolvent je na Fakultetu Organizacionih Nauka, Univerziteta u Beogradu.

Pored svog IT posla, obavlja i posao projektnog menadžera. Taj posao prati organizacija podataka, kao i istraživački rad u nalaženju rešenja za nove probleme.

Milan je posvećen očuvanju životinja i životne sredine kroz stalni aktivizam i saradnju sa drugim ljudima i organizacijama. Želi da sav svoj rad objedini kroz svoje projekte „Srpska savest“ i „Bitka za Srbiju“.

Zahvaljujući brojnim radnim pozicijama i stečenim iskustvima, Milan ostvaruje i promoviše pozitivnu promenu u društvu.

Milan želi da svoje znanje u oblasti organizacije, pomovisanja i rešavanja problema, stavi u korist drugih.

Kao polaznik Liderskog trening programa, Milan želi da stekne nove veštine i unapredi postojeće koje će mu pomoći da animira ljude na akciju. Očekuje i da će naići na mnoge istomišljenike sa kojima će ostvariti medjusobnu razmenu saveta, znanja i veština.

Miljan Lepojev

Miljan Lepojev je osnivač i predstavnik udruženja građana „Lužničko blago“ iz Babušnice, koje se bavi zaštitom prirode i životinja. 

Student je prava i zaposlen je kao deo programa „Moja prva plata“, u Babušnici.

Hobi mu je čitanje knjiga, numizmatika, sakupljanje stare  kolekcije antikviteta i uživanje u prirodi.

Njegovi ciljevi su sticanje novih iskustava i znanja, poboljšanje javnog nastupa, kao i sticanje veština u oblasti projektnog menadžmenta i prikupljanja sredstava. To je razlog zašto se prijavio na Liderski trening program ORCA Akademije.

Miljan je učestvovao na mnogim seminarima, radionicama i kursevima, poput korseva novinarstva, zaštite prirode i drugih, gde je stekao sertifikate iz ovih oblasti.

Nada Sarić Velinov

Nada Sarić Velinov je učiteljica u osnovnoj školi i koordinator Saveta roditelja.

U svom osmogodišnjem radu u osnovnoj školi, kroz lični primer utiče na razvoj ekološke svesti kod dece i ističe značaj odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima. 

Njeni profesionalni i lični ciljevi usko su povezani sa Udruženjem „Eko patrola Sremčica“. Kroz rad Udruženja, želi da kod dece razvije interesovanje za brigu o prirodi, njenom očuvanju i zaštiti. 

Aktivno je uključena u veliki projekat oživljavanja prirodnog, kraškog jezera Rakina bara u Sremčici

Kao ORCA lider, želi da stekne brojne veštine koje može praktično primeniti u daljem radu Udruženja. Njen cilj je da  se osposobi za pisanje projekata kako bi udruženju obezbedila neophodna finansijska sredstva. 

Takođe želi da ovlada zakonskim regulativama. Potrebna su joj znanja iz oblasti javnog nastupa i saradnje sa medijima, veštine prezentacije i komunikacije. 

Nela Stamenović

Nela Stamenović je profesor hemije, zaposlena u Srednjoj stručnoj školi u Pirotu. Umetnica je, pisac i poetista. Svoje radove objavljuje na web stranici: Haotista – Istraživač u duši, Statista u svemiru.

Nela je član grupe umetnika Pirgos-Art. Na indirektan način, likovnim stvaralaštvem, prikazuje lepote prirode. Učesnica je i koordinator projekata na Festivalima nauke u Nišu i Beogradu, koordinator školskih projekata u ekološkim i hemijskim radionicama.

Osnivač je Ecocontrol grupe u školi, koja organizuje interaktivne radionice i prezentacije u cilju poboljšanja i podizanja ekološke svesti.

Inicijator je i koordinator obeležavanja Svetskih dana i važnih ekoloških datuma u školi gde radi.

Kao polaznik Liderskog trening programa ORCA Akademije, Nela želi da unapredi znanja u oblasti pisanja projekata, komunikacija sa različitim ciljnim grupama, kao i da usavrši liderske i prezentacijske veštine.

Time, Nela želi da poboljša svoj rad, okupi tim ljudi koje bi usmerila da doprinesu očuvanju prirode u zajednici. 

Nevena Božanić

Nevena Božanić diplomirani biolog-ekolog, osnivač Ekološko inovativnog udruženja EKO IN i član Društva ljubitelja ptica i prirode „Sove na oprezu“

Nevena je stručna u projektnom menadžmentu i u implementaciji zakona iz oblasti zaštite prirode i upravljanja otpadom.

Trenutno radi kao projektni koordinator na realizaciji međunarodnog EU projekta „Adriaticaves“, kao i na poslovima glavnog stručnjaka za zaštitu i unapređenje životne sredine u JKP Čistoća.

Nevena je takođe učestvovala u razvoju sistema upravljanja otpadom na teritoriji grada Kragujevca.

U okviru Ekološko inovativnog udruženja EKO IN, čiji je osnivač, realizovala je „Projekat sakupljanja inertnog otpada u slivu Zapadne Morave“. 

Na Liderski trening program se prijavila jer želi da unapredi znanja i veštine u oblastima: pisanje predloga projekata i osnove tehnika prikupljanja sredstava, javni nastup i saradnja sa medijima i prezentacija i komunikacija sa različitim ciljnim grupama.

Verica Petrasinović

Verica Petrasinović je master analitičar zaštite životne sredine. Angažovana je u udruženju građana Ekogeneza, kao autor i asistentkinja koordinatora i PR-a. Bavi se pisanjem edukativnih tekstova na temu ekologije, dok u okviru udruženja radi na pisanju i realizaciji projekata.

Radila je kao novinarka, kao profesorka biologije i asistentkinja na projektima. Stručna je u oblastima istrazivačkog novinarstva, kreiranju sadržaja za društvene mreže i odnosima sa javnošću.

Verica je učestvovala u realizaciji projekta „EkoKon“ održanog 2020. godine u Beogradu. To je bila konferencija o klimatskim promenama na kojoj su gostovali mnogi stručnjaci i naučnici iz oblasti ekologije, biologije i poljoprivrede.

Kao LTP polaznik, Verica želi da unapredi svoje veštine pisanja projekata i nauči kako da svoja znanja primeni u praksi.

Želi da nastavi da radi na informisanju o važnosti zaštite životne sredine i veruje da će joj program pomoći da upozna ljude sa sličnim afinitetima, sa kojima ce moći da uradi nešto pozitivno za građane i ekologiju u našoj zemlji.

Vesna Marković

Vesna Marković je ekonomski tehničar. Jedna je od osnivača udruženja Sejači sreće u Varvarinu, gde je i članica Upravnog odbora. 

Dugogodišnji je volonter Crvenog krsta Ćićevac u oblastima socijalnog i humanitarnog delovanja, a trenutno je i angažovana kao knjigovodstveno-finansijski saradnik. Vesna se bavi i samostalnom izradom poslovnih planova, projektnih ideja i projekata. 

Vesna je u poslednje 3 godine, uspešno realizovala 7 projekata ispred udruženja „Sejači sreće“. Svojim radom i zalaganjima u velikoj meri je doprinela podsticanju građana na aktivizam za dobrobit lokalne zajednice.

Kroz ORCA liderski trening program, Vesna želi da unapredi veštine kako bi približila prvenstveno decu i mlade, ali i sve ostale generacije prirodi, a prirodu deci i mladima.

Na taj način, Vesna želi da da svoj doprinos rešavanju velikog problema savremenog doba – otuđenja dece i mladih od prirode.

Posebno je zainteresovana za kreiranje politika zaštite životne sredine u svojoj lokalnoj zajednici.