Nedostatak kvalitetnih kadrova koji su direktno odgovorni za zaštitu životinja i prirode, veoma je izražen kako u Srbiji tako i na prostoru zapadnog Balkana. Srećom, postoje mladi stručnjaci – pravnici, biolozi, ekonomisti, geografi, nastavnici, aktivisti – uspešni u svojim oblastima, koji su spremni da svoja znanja i veštine primene kako bi zaštitili prirodu i unapredili dobrobit životinja.

Kako bismo prirodi i životinjama obezbedili saveznike, a stručnjacima dopunska znanja koja su im potrebna, kreirali smo Liderski trening program u okviru ORCA akademije.

Liderski trening program (LTP) okuplja stručnjake različitih profila sa ciljem da ih kroz intenzivan program osposobi da samostalno i aktivno doprinose dobrobiti životinja i zaštite prirode u našoj zemlji. Komunikacijske i liderske veštine, tehnike javnog zastupanja, pisanje stručno-istraživačkih radova i saradnja sa medijima, samo su neke od ključnih tema ovog programa. Uz pomoć mentora, svaki polaznik je tokom šestomesečnog treninga priprema stručno-istraživački rad i kampanju javnog zastupanja koji povezuju njegov poziv i interesovanja sa dobrobiti životinja i zaštitom prirode.

Upoznajte polaznike Liderskog trening programa u okviru ORCA akademije:

Milica Lukić

Milica Lukić je zaposlena kao istraživač-pripravnik na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i kao saradnik u Regionalnom centru za mlade talente u Beogradu. Kao istraživač-pripravnik, bavi se istraživanjem prostornog i urbanog planiranja, zaštitom okoline, upravljanjem otpadom, bioklimatologijom i geoekologijom.

Kao saradnik u Regionalnom centru za mlade talente radi sa mladim talentima posvećenim geografiji i prostornom planiranju. Tokom studija je dva puta bila nagrađena „Dositeja“ stipendijom, a takođe je član Asocijacije prostornih planera Srbije i Srpskog geografskog društva.

Tokom aprila 2017. godine, nagrađena je stipendijom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Za učešće u Liderskom trening programu se prijavila kako bi stekla znanja o dobrobiti životinja u Srbiji i u svetu, kao i da bi unapredila veštine javnog zastupanja, komunikacije i liderstva.

Njena tema je značaj zelene infrastukture u prostornom planiranju urbanih sredina.

Irena Hribšek

Irena Hribšek već deset godina radi u sektoru za očuvanje prirode i bavi se upravljanjem projektima, terenskim istraživanjima i o očuvanjem ptica.

Irena je direktor Fondacije za zaštitu ptica grabljivica i koordinator Centra za oporavak ptica grabljivica pri Insititutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ u Beogradu.

Takođe se bavi terenskim istraživanjima u oblasti populacione dinamike i očuvanja beloglavog supa, njihovim obeležavanjem i praćenjem stanja populacije u Srbiji.

Njena želja je da kroz LTP stekne znanja o komunikaciji, javnom zastupanju, projektnom menadžmentu i prikupljanju novčanih sredstava, kako bi što bolje i efikasnije zaštitila prirodu i životinje u svom budućem radu.

U okviru Liderskog trening programa, Irenina tema je posvećena analize kvaliteta i sveobuhvatnosti procena uticaja vetroelektrana na zaštićene vrste u Srbiji.

Zorana Todorović

Zorana Todorović je doktor filozofskih nauka i istražuje emocije koje životinje iskazuju, evolucioni kontinuitet između ljudi i životinja, etičke diskusije o moralnom statusu životinja i pravne probleme usmerene ka zaštiti dobrog stanja životinja.

Zorana radi kao samostalni prevodilac knjiga i tekstova iz oblasti humanističkih nauka.

Član je Udruženja književnih prevodilaca Srbije.

Pored prevođenja, stekla je radno iskustvo u sektoru obrazovanja i civilnom sektoru.

Kao polaznik Liderskog trening programa, Zoranin cilj je da stekne nova znanja i unapredi praktične veštine neophodne za primenu projekata posvećenim dobrobiti životinja.

U okviru programa bavi se temom pravnog statusa životinja u zakonodavstvu Republike Srbije.

Neda Savić

Neda Savić je tokom 2019. godine doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Njena polja interesovanja uključuju ekološki kriminal i pravnu zaštitu životinja.

Neda je autor brojnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu i dobitnik brojnih nagrada, priznanja i stipendija.

Kao polaznik Liderskog trening programa, posvetila se unapređenju svojih istraživačkih veština i sticanju i razvoju veština javnog zastupanja.

Projektni menadžment, strateško planiranje i unapređenje komunikacijskih veština, predstavljaju oblasti o kojima je želela da uči.

Tema kojom se bavi u okviru programa je krivično-pravni aspekti povezanosti nasilja nad životinjama i nasilja nad ženama.

Tatjana Graorinov

Tatjana Graorinov je diplomirani ekonomista i student  master studija iz oblasti ekološke politike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Već pet godina aktivno volonterski učestvuje u pripremi i primeni brojnih treninga i događaja koji su posvećeni zaštiti prirode, očuvanju biodiverziteta, dobrobiti životinja i održivom razvoju.

Pohađala je nekoliko kurseva o zaštiti životne okoline i održivom razvoju, uključujući i Letnju školu o globalnim promenama Univerziteta Johan Gutenberg u Nemačkoj.

Tatjana trenutno završava master studije iz oblasti ekološke politike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Za učešće u Liderskom trening program Tatjana se prijavila kako bi usavršila veštine kreiranja i prenošenja željene poruke javnosti, naučila više o tehnikama javnog zastupanja, kao i da bi naučila da piše uspešne predloge projekta.

Tema kojom se bavi u okviru programa tiče se ekonomske isplativnosti uvođenja visokih standarda dobrobiti farmskih životinja 

Vladan Dimitrijević

Vladan Dimitrijević je predsednik i jedan od osnivača Sokobanjskog ekološkog društva, preduzetnik, suosnivač i menadžer marketinške agencije “Kampanja”.

Sokobanjsko ekološko društvo bavi se ozbiljnim problemima na teritoriji istoimene opštine.

Kao uspešan preduzetnik i vešt menadžer, Vladan ima značajno iskustvo u vođenju timova i projektnom menadžmentu.

Takođe je ljubitelj prirode i aktivni volonter ORCA i Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, kao i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Zahvaljujući Liderskom trening programu, Vladan je stekao nova praktična znanja potrebna za aktivno bavljenje zaštitom životne sredine i dobrobiti životinja u Srbiji.

Tema kojom se bavi je održivo upravljanje otpadom na lokalnom nivou.

Branislav Dimitrov

Branislav Dimitrov je master ekolog i njegova profesionalna interesovanja usmerena su ka istraživanju i očuvanju slatkovodnih ekosistema.

Trenutno završava stručnu praksu u opštini Dimitrovgrad, u domenu Inspekcije za zaštitu životne sredine.

Kao polaznik Liderskog trening programa, Branislav bi voleo da unapredi svoje liderske i komunikacijeske veštine.

Takođe želi da uči o prikupljanju sredstava i projektnom menadžmentu, kako bi njegova istraživanja imale još bolje efekte na zaštitu prirode.

Branislav je aktivan član Biološkog društva “Dr Sava Petrović” iz Niša i Foruma za održivi razvoj iz Dimtrovgrada.

Njegova tema kojom se bavi u okviru Liderskog trening programa tiče se monitoringa biodiverziteta i upravljanja zaštićenim područjima u Srbiji.

Milijana Čalenić

Milijana Čalenić je profesor srpskog jezika u elektrotehničkoj srednjoj školi “Mihajlo Pupin” iz Novog Sada. Takođe priprema učenike za maturski ispit u Edukativnom centru “Pitagora”.

Milijana volontira u okviru programa “Obnovljivi izvori energije”, kao i u Društvu za održivi razvoj “Dunav”. Kao učesnik u ovim projektima, ona doprinosi promociji i implementaciji programa održivog razvoja i energetske efikasnosti.

Za učešće u Liderskom trening program se prijavila kako bi stekla znanja i veštine koje bi joj pomogle da doprinese zaštiti životinja i očuvanju prirode.

Milijana smatra da je edukacija mladih o dobrobiti životinja ključna za pokretanje promena u ponašanju ljudi prema životinjama.

Njena želja je da ljudi i životinje žive u skladu. Tema kojoj je posvećana u okviru Liderskog trening programa je dobrobit životinja u nastavi srpskog jezika i književnosti u srednjim školama.

Đorđe Nikolić

Đorđe Nikolić je osnivač i predsednik organizacije civilnog društva “Kamp ekipa”.

U okviru „Kamp ekipe“ organizuju se edukativne radionice za decu i mlade, kao i aktivnosti na otvorenom za pojedince i kompanije.

Fokus organizacije je rad sa decom i mladima kako bi se podigla svest o zaštiti prirode, očuvanju šuma i reka, kao i dobrobiti životinja.

Đorđe je gostujući predavač u predškolskim institucijama, gde pomaže deci da razviju ljubav, znanje i veštine u vezi sa prirodom.

Kao učesnik ORCA akademije, Đorđev cilj je da poboljša svoje veštine javnog zastupanja, i da aktivno učestvuje u inicijativama koje su povezane i sa ekologijom i edukacijom dece.

Zato je tema kojom se bavi u okviru LTP Učionice na otvorenom u vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog uzrasta

Anđela Filipovski

Anđela Filipovski je “Data researcher“ u LeadGenius kompaniji, inače master akademskih studija u informatici

Preko Elektrotehničkog fakulteta, pohađala je Soft skils akademiju. Tamo je imala prilike da razvije veštine komunikacije i prezentacije, veštine rada u timu, vremenskog planiranja, vođenja projekata, rešavanja konflikata i drugo.

Anđelina oblast interesovanja oduvek bila vezana za životinje i prirodu. Na Liderski trening program se prijavila kako bi našla način da svoja informatička znanja i sposobnosti stavi u fukciju aktivnog doprinosa dobrobiti životinja i zaštiti prirode.

Njena želja je da kroz LTP stekne znanja vezana za procese izrade i usvajanja propisa, nadležnosti institucija u oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja, veštine pisanja projekata i prikupljanja sredstava za njihovu realizaciju.

U okviru programa bavi se volonterizmom u oblasti zaštite životinja i prirode.

Jelena Savić

Jelena Savić je završila master studije filozofije, na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti, a sada je student  master studija iz oblasti ekološke politike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. 

Radila je u Fondaciji za otvoreno društvo u Beogradu na romskim obrazovnim politikama, a trenutno uz podršku Centralno-evropskog univerziteta, radi istraživanje o povezanosti romskog i ekološkog pokreta u SrbijiDugogodišnji je aktivista u oblasti feminizma i romskih prava i saradnica različitih organizacija civilnog društva.

Posebno je interesuje praktična strana ekološke etike i želi u budućnosti da nastavi da istražuje intersekcionalno i interdisciplinarno povezanost nasilja prema ljudima i životnoj sredini, naročito prema životinjama.

Na Liderskom trening programu želi da uči o javnim politikama, propisima i institucionalnim mehanizmima zaštite životne sredine i dobrobiti životinja. Tema kojom se Jelena bavi u okviru programa je uloga životinja u životu Roma u Srbiji.

U toku je konkurs za upis TREĆE GENERACIJE polaznika Liderskog trening programa u okviru ORCA Akademije 2020/21. Tekst konkursa možete pogledati ovde.