Projekti2020-02-27T12:04:55+00:00

PROJEKTI

ORCA / Aktivnosti / Projekti

Realizacija projekta je jedan od načina na koji stvaramo pozitivne promene u društvu. Kroz osmišljene akcije, povezane u jedan projekat utičemo na državne organe da donose i sprovode zakone, jačamo svest ljudi o važnosti zaštite prirode i životinja, čuvamo prirodu za sadašnje i buduće generacije, povezujemo našu decu sa prirodom i životinjama i slično.

Kako bismo postigli trajnu promenu, pored naših patnera, u sprovođenje projekata uključujemo državne organe, lokalne samouprave, medije, preduzeća, škole, fakultete i sve ono koji mogu pomoći u stvaranju boljih uslova života. Zahvalni smo partnerima i donatorima koji nam pomažu da postignemo našu vizuju očuvane prirode, zdravog i bezbednog sveta za ljude i životinje.

Realizacija projekta je jedan od načina na koji stvaramo pozitivne promene u društvu. Kroz osmišljene akcije, povezane u jedan projekat utičemo na državne organe da donose i sprovode zakone, jačamo svest ljudi o važnosti zaštite prirode i životinja, čuvamo prirodu za sadašnje i buduće generacije, povezujemo našu decu sa prirodom i životinjama i slično.

Kako bismo postigli trajnu promenu, pored naših patnera, u sprovođenje projekata uključujemo državne organe, lokalne samouprave, medije, preduzeća, škole, fakultete i sve ono koji mogu pomoći u stvaranju boljih uslova života. Zahvalni smo partnerima i donatorima koji nam pomažu da postignemo našu vizuju očuvane prirode, zdravog i bezbednog sveta za ljude i životinje.