ORCA AKADEMIJA

Partner u znanju

ORCA / Aktivnosti / ORCA akademija

   

UKRATKO

ORCA Akademija  pruža podršku podršku mladim stručnjacima iz Srbije i zapadnog Balkana koji žele da se profesionalno usavršavaju u oblastima dobrobiti životinja i zaštite prirode. Ovo činimo kroz:

 • pružanje mentorske podrške u izradi stručno-istraživačkih, master i doktorskih radova,
 • stručnu praksu u ORCA i partnerskim organizacijama u zemlji i inostranstvu,
 • organizaciju različitih obuka namenjenih stručnjacima, aktivistima ili studentima kako bi efikasnije doprineli zaštiti životinja i prirode u svojim lokalnim sredinama,
 • pružanje podrške u vidu besplatnog smeštaja u našem studentskom domu “Ljubinka Vivčar”.
ORCA akademija u prirodi

aaa

Polje belih radakruške

aaa

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?

ORCA Akademija motiviše

različite ciljne grupe da se aktiviraju u interesu svog ličnog razvoja ali i socio-ekonomskog razvoja društva u kojem žive i rade

ORCA Akademija podiže nivo obrazovanja i stručnosti

kadrova koji doprinose dobrobiti životinja i zaštiti prirode širenjem savremenijih saznanja i alata u oblastima dobrobiti životinja i zaštite prirode

ORCA Akademija podiže svest donosilaca odluka

o potrebi za otvaranjem novih radnih mesta i angažovanjem stručnog i obučenog kadra iz oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode na poslovima koji su od izuzetnog značaja za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica i evropske integracije.

Polje belih radakruške

PROBLEMI

Ideja o osnivanju ORCA Akademije potekla je iz potrebe za formiranjem i jačanjem stručnog i naučnog kadra u Srbiji i zemljama zapadnog Balkana koji bi se profesonalno opredelio da unapređuje oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode. Nedostatak kvalitetnih kadrova koji su direktno odgovorni za zaštitu životinja i prirode, osposobljenih da odgovore na savremene izazove u ovim oblastima veoma je izražen kako u Srbiji tako i na prostoru zapadnog Balkana. Usled nepostojanja efikasnih sistema zaštite koji funkcionišu u praksi, evidentno je narušeno stanje dobrobiti životinja, status zaštite vrsta, njihovih populacija i čitavih ekosistema. Postojeći problemi se ne rešavaju već se uvećavaju, a vremenom se javljaju novi koji dodatno ugrožavaju stanje već narušene ravnoteže u ekosistemima, odnosno stanje narušene dobrobiti životinja na lokalnom i nacionalnom nivou.

Razlozi za ovakvo stanje posledica su nezainteresovanosti samih ciljnih grupa za ove teme, s obzirom na to da ne vide u njima perspektivu i svoju profesionalnu karijeru, ali istovremeno i nepostojanje jedinstvenog trening i programskog centra koji bi omogućio svim zainteresovanim i motivisanim kadrovima da steknu znanja i veštine potrebne za stručno i efikasno obavljanje svojih poslova.

aaa

Čovek čita knjigu u prirodi

REŠENJE

Devojka čita knjigu na krevetu.

ORCA Akademija namenjena je studentima završne godine studija, master studentima i studentima doktorskih studija, kao i zaposlenima u državnim institucijama, na visokoškolskim ustanovama i organizacijama civilnog društva.

ORCA Akademija se sastoji iz nekoliko komponenti:

 • šestomesečnog Liderskog trening programa ORCA Akademije, namenjenog pojedincima i organizacijama, koje vode eminentni stručnjaci;
 • Prakse u ORCA i partnerskim organizacijama i institucijama;
 • Pružanje mentorske podrške u izradi stručno-istraživačkih radova, master i doktorskih radova, odnosno osmišljavanju i sprovođenju naučnih istraživanja;
 • Studentskog doma kao podrške školovanju najboljih i socijalno ugroženih studenata

Liderski trening program ORCA Akademije je prvi i jedinstveni višemesečni program obuka u Srbiji i svetu, koji se bavi jačanjem liderskih potencijala građana za javno zastupanje zaštite prirode i životinja. Nakon što polaznici Liderskog trening programa završe obuku, u skladu sa mogućnostima koje obezbeđuje podrška donatora, oni imaju priliku da svoje ideje pretoče u projekte i dobiju finansiranje da projekte sprovedu.

Više o liderskom trening programu pročitajte u našim publikacijama:

 • Brošura: Liderski trening program ORCA Akademije – prva generacija
 • Brošura: Liderski trening program ORCA Akademije – druga generacija
 • Brošura: Liderski trening program ORCA Akademije – treća generacija

a više o podržanim projektima pročitajte ovde.

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da prate naš rad i javne pozive i rezervišu svoje mesto među budućim liderima u zaštite prirode i životinja u Srbiji i na zapadnom Balkanu!