Regionalni projekat “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ usmeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) za javno zastupanje putem istraživanja, obuka i umrežavanja. Naime, kroz projekat će se uspostaviti Regionalna radna platforma sačinjena od OCD, nadležnih institucija i predstavnika naučne zajednice koja će biti posvećena kreiranju regionalne politike u oblasti održive poljoprivrede, zaštite biodiverziteta i dobrobiti životinja na prostoru zapadnog Balkana. Ove politike će se razvijati na osnovu različitih istraživanja čiji je cilj sagledavanje usklađenosti, kako propisa, tako i praksi u poljoprivredi sa principima održivosti.

Istovremeno, projekat predviđa organizaciju obuka usmerenih na jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika, kao i finansiranje najboljih predloga projekata javnog zastupanja u oblasti održive poljoprivrede u zemljama zapadnog Balkana. Imajući u vidu značaj informisanja i uključivanja javnosti, organizovaće se i obuke za predstavnike medija, odnosno izraditi edukativni materijali o socio-ekonomskom koristima održive poljoprivrede, zaštite biodiverziteta i dobrobiti životinja, odnosno materijali o značaju saradnje OCD, donosilaca odluka i naučnih institucija u prosecu kreiranje i primene politika i propisa.

Projekat realizuje regionalni konzorcijum organizacija civilnog društva iz Albanije (Institut za politiku životne sredine), bivše jugoslovenske republike Makedonije (FLOROZON), Kosova* (NGO AKTIV) i Crne Gore (Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP), predvođen Organizacijom za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA iz Srbije. Pored partnerskih organizacija u realizaciju projekta uključeno je još 15 pridruženih partnerskih nadležnih i naučnih institucija i OCD sa teritorije zapadnog Balkana i to Srbija: Grupa za institucionalnu podršku ruralnom razvoju, Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine (MPŽS); Uprava za veterinu, MPŽS; Agencija za zaštitu životne sredine (MPŽS); Crna Gora: opština Tivat; Biotehnički fakultet Univerziteta u Crnoj Gori; bivša jugoslovenska republika Makedonija: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja; Poljoprivredni fakultet Univerzitet Kiril i Metodije, Skoplje; Alijansa kooperativa u Makedoniji; Albanija: Agencija za ruralni i poljoprivredni razvoj; opština Kukës; Regionalni direktorat za poljoprivredu – Dibër; Kosovo*: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja; Regionalna razvojna agencija – Sever; Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Projekat traje četiri godine (2016-2019) i finansiran je od strane Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija, Generalni direktorat za proširenje i susedsku politiku (DG NEAR) u okviru programa za jačanje civilnog društva i medija (Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015). Ukupni budžet projekta iznosi 960.760 eura.

Za više informacija o održivoj poljoprivredi kliknite ovde.

_______________

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.