“Pčele i priroda: Javno zastupanje najboljih praksi upravljanja, koje štite oprašivače, u zaštićenim područjima Zelenog pojasa u Srbiji” (2022-2024).

Projekat javnog zastupanja najboljih praksi upravljanja koje štite oprašivače, u zaštićenim područjima Zelenog pojasa u Srbiji “Pčele i priroda” (“Bees & Greens”) sprovodi se sa ciljem razvoja preporuka za zaštitu oprašivača i njihovih važnih staništa u zaštićenim područjima u Srbiji, zasnovanih na dokazima, kroz: istraživanje, umrežavanje zainteresovanih strana i stvaranje kulture podrške i razumevanja za zaštitu oprašivača u zaštićenim područjima Srbije.

Glavne aktivnosti projekta su:

  1. Ekološko istraživanje koje se sprovodi sa ciljem identifikacije diverziteta oprašivača na različitim tipovima staništa u tri zaštićena područja u Srbiji, njihove međusobne povezanosti, povezanosti sa izvorima hrane, kao i identifikacija odnosa između medonosne pčele i drugih vrsta oprašivača na istraživanim lokalitetima;
  2. Razvijanje preporuka za zaštitu oprašivača u zaštićenim područjima  na osnovu analize strateških dokumenata i rezultata stručnih i naučnih istraživanja;
  3. Stvaranje kulture podrške i razumevanja za zaštitu oprašivača u zaštićenim područjima Srbije kroz javnu kampanju i razvoj internet stranice posvećene zaštiti oprašivača u Srbiji.

Glavne ciljne grupe projekta su: donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, upravljači zaštićenih područja, stručne i naučne organizacije i istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, mediji, poljoprivrednici i njihova udruženja.

Projekat finansira Evropska unija i sprovodi ga organizacija ORCA u okviru programa BESTBelt kojim rukovodi fondacija EuroNatur iz Nemačke, u periodu 2022-2024.

Za sadržinu ove stranice isključivo je odgovorna ORCA i ta sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije.