Klimatske promene su jedna od najvećih pretnji po naš opstanak. Da bi se ublažile, potrebno je smanjiti korišćenje fosilnih goriva i povećati udeo obnovljivih izvora energije. Za Srbiju je ovo poseban izazov jer 70% električne energije proizvodi iz uglja. Ovakva proizvodnja električne energije ima izuzetno negativan uticaj na životnu sredinu, a samim tim i na zdravlje građana. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, kao posledica zagađenja vazduha, u Srbiji godišnje strada oko 6.400 građana.

Da bi ovaj problem bio ublažen, potrebno je promeniti način proizvodnje električne energije. U tome, značajnu ulogu mogu imati građani i domaćinstva koji obnovljivu “zelenu” energiju, mogu proizvoditi “kod kuće” tako što na krovove svojih stambenih jedinica postave solarne panele. Na ovaj način bi se proizvodila čista energija za određeno domaćinstvo, a višak energije može da se distribuira u zajedničku elektromrežu. 

Za građane Srbije, ovaj vid proizvodnje energije je još uvek skup i teško dostupan zbog niza administrativnih i zakonskih prepreka. Energetske zadruge su dobar alat za građane da se udruženi, uhvate u koštac sa ovim problemima. Pionir u ovoj oblasti udruživanja u našoj zemlji je energetska zadruga „Elektropionir“ čiji je cilj da omogući stvaranje uslova za ravnopravno učešće građana na tržištu električne energije u Srbiji. 

Zbog toga će Elektropionir u narednih godinu dana, kroz praksu razraditi model po kome jedno domaćinstvo može da instalira solarne panele na krov, zatim da kroz energetsku zadrugu prevaziđe admistrativne barijere, ostvari povrat svog ulaganja u određenom roku. Zadrugari će pokazati kako iskoristiti pun potencijal male solarne elektrane nastale “u kućnoj režiji”.

Ovaj model, kasnije će moći da koriste drugi članovi zadruge, kako bi se “kućna” proizvodnja struje proširila, a građani postali aktivni učesnici u proizvodnji obnovljive energije i povećanju energetske efikasnosti naše zemlje.

Drago nam je što smo podržali “Elektropionir” u nameri da okupi građane oko ove inovativne ideje od koje ćemo svi imati koristi u budućnosti.