Sova ušara ili utina je jedna od naših manje poznatih gradskih divljih komšinica! Ove ljupke ptice, važni su stanovnici gradova jer imaju značajnu i korisnu ulogu u kontroli populacije glodara. Jedna sova za godinu dana pojede i do 1000 glodara!

Prestonica sova utina je Kikinda, a ni Sremska Mitrovica ne zaostaje po brojnosti utina u Srbiji. Članovi udruženja Ruralnog centra „Sova“, prate i štite sove u Sremskoj Mitrovici još od 1996. godine.

Kroz inicijativu “Zaštitimo sove Sremice”, koju je ORCA podržala, Ruralni centar „Sova“ je krenuo u rešavanje dva velika problema za sove u Sremskoj Mitrovici – ugrožavanje njihovih staništa lošom praksom orezivanja drveća i njihovo stradanje od sudara sa staklima poslovnih zgrada.

Šta ugrožava staništa sova ušara u gradu?

Da li znate šta su zimovališta sova? Sove utine zimu provode u gradovima i u ruralnim područjima. Grupišu se u velika “zimska” jata u krošnjama drveća koja nazivamo zimovalištem sova. Na taj način preživljavaju zimu.

“Topping” metoda orezivanja krošnji drveća koju primenjuju nadležne službe u Sremskoj Mitrovici, podrazumeva uklanjanje čitave krošnje. Na taj način sovama se uništavaju staništa, pa nemaju gde da prezime u gradu. Ova praksa preti opstanku sova u Sremskoj Mitrovici.

Kako dolazi do sudara ptica sa prozorima zgrada?

Najveće zimovalište sova ušara u Sremskoj Mitrovici oivičeno je poslovnom zgradom sa velikim staklenim površinama sa kojima se one u letu često sudaraju i tako stradaju.  Zaposleni u ovoj poslovnoj zgradi, često javljaju Ruralnom centru “Sova” ukoliko dođe do sudara sove sa staklima na zgradi. Članovi udruženja tada izađu na teren i pomognu sovama koje prežive ovakve povrede.

Šta je postignuto u okviru inicijative “Zaštitimo sove Sremice”?

Kako bi zaštitili sove Sremice, Ruralni centar “Sova” insistirao je na drugačijem orezivanju krošnji drveća. Održano je više sastanaka sa predstavnicima lokalnih institucija na kojima je dogovorena promena prakse orezivanja drveća kako bi se zaštitile sove i njihova zimovališta.

Organizovana je akcija postavljanja tamnih dekorativnih nalepnica sa siluetama ptica na stakla poslovne zgrade u centru grada, gde najveći broj sova ušara strada. Na prozore su zalepljene 32 nalepnice silueta ptica. U tome su imali podršku rukovodstva firmi čija su predstavništva u toj zgradi, kao i zaposlenih koji su pomagali prilikom postavke nalepnica.

Kako bi uključili što veći broj građana u zaštitu sova ušara u Sremskoj Mitrovici, udruženje je organizovalo tri javna događaja na kojima je podeljeno preko 100 letaka o zaštiti gradskih sova zainteresovanim građanima.

Postavljena je i jedna info tabla o sovama ušarama, njihovom značaju i kaznama za ugrožavanje u blizini poslovne zgrade u centru grada gde se nalazi najveće zimovalište sova Sremica.

Podršku za inicijativu “Zaštitimo sove Sremice”, obezbedili smo kroz projekat „Tvoje mesto u Srbiji“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat, ORCA realizuje zajedno sa partnerima Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, organizacijama CRTA, MRCN i Fondacijom Jelena Šantić. Cilj projekta je podrška inicijativama širom Srbije koje žele da učine nešto dobro za svoju zajednicu, prirodu i životinje.

Pročitajte šta su druge sjajne inicijative postigle u svojim zajednicama!