U potrazi za hranom, naročito u zimskim mesecima, mnoge životinjske vrste napuštaju svoja prirodna staništa i naseljavaju gradske površine. To je slučaj i sa jatima sova utina u Sremskoj Mitrovici, koje se uglavnom hrane glodarima i tako smanjuju njihov broj u gradu. 

Da li znate šta su zimovališta sova? Sove utine zimu provode u gradovima i u ruralnim područjima. Grupišu se u velika jata u krošnjama drveća koja onda nazivamo zimovalištem sova. “Topping” metoda orezivanja krošnji drveća koju primenjuju nadležne službe u Sremskoj Mitrovici, podrazumeva uklanjanje čitave krošnje. Na taj način sovama se uništavaju staništa, pa nemaju gde da prezime u gradu. Ova praksa preti opstanku sova u Sremskoj Mitrovici. 

Drugi problem za sove Sremice je to što je njihovo najveće zimovalište u Sremskoj Mitrovici oivičeno poslovnom zgradom sa velikim staklenim površinama sa kojima se one u letu često sudaraju i tako stradaju.  

Članovi udruženja Ruralnog centra „Sova“, prate i štite sove u Sremskoj Mitrovici još od 1996. godine. Oni sprovode različite akcije sa ciljem da se sovama poboljšaju uslovi života na njihovim staništima

Sada žele da reše ova dva velika problema za sove – da zaštite njihova staništa u gradu i da spreče njihovo stradanje od sudara sa staklima zgrade. Zato insistiraju na drugačijem orezivanju krošnji drveća i postavljanju tamnih silueta ptica i ljudi na stakla zgrade u centru grada. U svemu imaju podršku svojih sugrađana koji obaveštavaju članove udruženja svaki put kada su sove u opasnosti. 

ORCA je sa zadovoljstvom podržala spremnost građana Sremske Mitrovice da zaštite ove radoznale, ljupke i korisne ptice i pruže im bezbedne uslove za zimski odmor.

Fotografija: MIRC