Sova ušara ili utina je jedna od naših manje poznatih gradskih divljih komšinica! Ove ljupke ptice, važni su stanovnici gradova jer imaju značajnu i korisnu ulogu u kontroli populacije glodara. Jedna sova za godinu dana pojede više od 1000 glodara!

Prestonica sova utina je Kikinda, a ni Sremska Mitrovica ne zaostaje po brojnosti utina u Srbiji. Članovi udruženja Ruralnog centra „Sova“, prate i štite sove u Sremskoj Mitrovici još od 1996. godine.

Kroz inicijativu “Zaštitimo sove Sremice”, koju je ORCA podržala, Ruralni centar „Sova“ je krenuo u rešavanje dva velika problema za sove u Sremskoj Mitrovici – ugrožavanje njihovih staništa lošom praksom orezivanja drveća i njihovo stradanje od sudara sa staklima poslovnih zgrada.

Šta ugrožava staništa sova ušara u gradu?

Da li znate šta su zimovališta sova? Sove utine zimu provode u gradovima i u ruralnim područjima. Grupišu se u velika “zimska” jata u krošnjama drveća koja nazivamo zimovalištem sova. Na taj način preživljavaju zimu.

“Topping” metoda orezivanja krošnji drveća koju primenjuju nadležne službe u Sremskoj Mitrovici, podrazumeva uklanjanje čitave krošnje. Na taj način sovama se uništavaju staništa, pa nemaju gde da prezime u gradu. Ova praksa preti opstanku sova u Sremskoj Mitrovici.

Kako dolazi do sudara ptica sa prozorima zgrada?

Najveće zimovalište sova ušara u Sremskoj Mitrovici oivičeno je poslovnom zgradom sa velikim staklenim površinama sa kojima se one u letu često sudaraju i tako stradaju.  Zaposleni u ovoj poslovnoj zgradi, često javljaju Ruralnom centru “Sova” ukoliko dođe do sudara sove sa staklima na zgradi. Članovi udruženja tada izađu na teren i pomognu sovama koje prežive ovakve povrede.

Šta je postignuto u okviru inicijative “Zaštitimo sove Sremice”?

  • održano je više sastanaka sa predstavnicima lokalnih institucija na kojima je dogovorena promena prakse orezivanja drveća kako bi se zaštitile sove i njihova zimovališta;
  • organizovana je akcija u kojoj su zalepljene 32 dekorativne nalepnice silueta ptica, na prozore poslovne zgrade u centru grada, gde najveći broj sova ušara strada. U akciji postavke nalepnica, učestvovali su i zaposleni čije su kancelarije u zgradi, a podršku je dalo i njihovo rukovodstvo;
  • organizovana su tri javna događaja u centru grada sa ciljem da se što veći broj građana uključi u zaštitu sova ušara u Sremskoj Mitrovici;
  • podeljeno preko 100 letaka o zaštiti gradskih sova zainteresovanim građanima;
  • postavljena je i jedna info tabla o sovama ušarama, njihovom značaju i kaznama za ugrožavanje sova, u blizini poslovne zgrade u centru grada gde se nalazi najveće zimovalište sova Sremica.

Podršku za inicijativu “Zaštitimo sove Sremice”, obezbedili smo kroz projekat „Tvoje mesto u Srbiji“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat, ORCA realizuje zajedno sa partnerima Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, organizacijama CRTA, MRCN i Fondacijom Jelena Šantić. Cilj projekta je podrška inicijativama širom Srbije koje žele da učine nešto dobro za svoju zajednicu, prirodu i životinje.

Pročitajte šta su druge sjajne inicijative postigle u svojim zajednicama!