Zaštita biodiverziteta nije samo koncept ograničen na diskusije ekologa; to je osnovni stub ljudskog zdravlja, prosperiteta i otpornosti. Od medicinskih resursa i ekosistemskih usluga do bezbednosti hrane, mentalnog blagostanja i prevencije budućih pandemija, biodiverzitet podupire bezbroj aspekata naših života.