Da li ste znali da najveći i najređi orao u Srbiji leti iznad Arilja? Dolina Velikog Rzava u okolini Arilja, bogata je biljnim i životinjskim svetom. Pored ugroženog surog orla, tu su i supovi, ali i još nekoliko vrsta lešinara poput crnog strvinara i bele kanje.

Da bi ove vrste opstale u Srbiji potrebno je zaštiti područje Velikog Rzava. Ekološko udruženje “Rzav” baš to želi da postigne. Članovi udruženja “Rzav”, uz podršku Zavoda za zaštitu prirode Srbije, odučili su da naprave hranilište za lešinare i ostale vrste ptica i sisara na području kanjona Orlovača iznad reke Veliki Rzav i uključe čitavu zajednicu u brigu o ovim vrstama kroz obezbeđivanje hrane za njih.

Ekološko udruženje “Rzav” osnovano je sa ciljem zaštite ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Članovi udruženja posvećeni su edukaciji građana, naročito dece i mladih, o značaju očuvanja i zaštite životne sredine i o sprečavanju zagađenja reka. Velika pažnja se poklanja organizovanju rekreacije u prirodi i na rekama (rafting, planinarenje, izviđački kamp).

Suri orao kao zaštićena vrsta i važan prirodni resurs, predstavlja veliki turistički potencijal ovog područja, a time i potencijal za ekonomski razvoj i razvoj ekoturizma. Formiranje hranilišta je prvi korak ka uspostavljanju režima zaštite na širem području doline Velikog Rzava,a Da bi se to desilo, Ekološko udruženje “Rzav” sarađuje sa lokalnom samoupravom i stanovništvom u cilju zaštite ovih ptica.

Kako bi mogućnosti razvoja ovog budućeg zaštićenog područja i problemi koji se mogu javiti pri postavljanju hranilišta u Dolini Velikog Rzava bili identifikovani, održan je sastanak kome je prisustvovalo oko 30 učesnika. Pored toga, tokom zajedničkog istraživanja Doline Velikog Rzava, tim Ekološkog udruženja “Rzav” posetio je oko 15 domaćinstava i sa njima razgovarao o uspostavljanju hranilišta i zaštite područja.

Drago nam je što smo podržali inicijativu Ekološkog udruženja “Rzav”, za koju verujemo da će doprineti očuvanju biodiverziteta u ariljskom kraju.