Rešavanje problema napuštenih životinja

ORCA obezbeđuje savetodavnu podršku lokalnim samoupravama za izradu i sprovođenje humanih i efikasnih programa kontrole populacije napuštenih životinja. To činimo kroz procenu stanja, obuke učesnika, podršku u kreiranju programa kontrole koji se zasnivaju na preporuma WHO, OIE i WSPA, a prilagođeni su specifičnostima konkretne opštine.

Napuštene životinje predstavljaju zdravstveni, bezbednosni, socijalni i ekološki problem, a istovremeno, dobrobit ovih životinja je drastično narušena. Programi kontrole populacije napuštenih životinja moraju biti takvi da efikasno reše ovaj problem, bez uzrokovanja nepotrebne patnje životinjama.

Prema Zakonu o dobrobiti životinja (“Službeni glasnik RS”, br. 41/09), organi jedinica lokalne samouprave su dužni da izrade i sprovode program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka prema specifičnostima sredine (član 54. stav 1.). Organ jedinice lokalne samouprave dužan je da obezbedi prihvatilište ako na svojoj teritoriji ima napuštenih životinja (član 66. stav 1.), da obezbedi prikupljanje, prevoz i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, kao i da im pruži pomoć, brigu i smeštaj u prihvatilište u skladu sa ovim zakonom (član 66. stav 1).

Humani i efikasni programi kontrole oslanjaju se na koncept odgovornog vlasništva koji značajno može redukovati broj napuštenih životinja i probleme koje se za njih vezuju. Takođe, s obzirom da je ekologija napuštenih životinja u velikoj meri vezana za ljudske aktivnosti, kontrolu populacije ovih životinja moraju da prate promene u ponašanju čitave zajednice (OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission, Guidelines on Stray Dog Population Control).