Podrška školama i fakultetima

ORCA obezbeđuje stalnu savetodavnu podršku vaspitačima, nastavnicima i psihološko-pedagoškim službama za primenu sadržaja o dobrobiti životinja u radu. Od školske 2007/08 godine, ORCA sprovodi program profesionalnog usavršavanja učesnika u obrazovanju: “Dobrobit životinja i mi”, odobren od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Ovaj program sprovode edukatori ORCA – vaspitači, nastavnici, psiholozi i padagozi koji imaju obimno iskustvo u radu u prosveti i koji su prošli posebne domaće i međunarodne obuke o obrazovanju i vaspitanju o dobrobiti životinja i specifične trenerske seminare.

Nastavne jedinice koje nudimo, osmišljene su tako da se mogu primeniti u nastavi ili vaspitno-obrazovnom radu. One su opremljene različitim materijalima koji olakšavaju usvajanje znanja (info listovi, fotogragrafije, video materijali), a svi sadržaji osmišljeni su u saradnji sa prosvetnim radnicima, konsultacijama sa pedagoško-psihološkom službom kao i praktičnom proverom u obrazovno-vaspitnom radu.

Ukoliko ste vaspitač ili nastavnik posetite našu web prezentaciju koju smo posvetili obrazovanju o dobrobiti životinja. Odatle možete besplatno preuzeti nastavne jedinice za primenu u svom radu i pročitati iskustva drugih učesnika u obrazovanju.

Podrška nastavnicima biologije

ORCA pruža savetodavnu podršku nastavnicima biologije u osnovnim i srednjim školama da zamene ogledne životinje koje su koristili za izvođenje praktične nastave.

Zakon o dobrobiti životinja (“Službeni glasnik RS”, br. 41/09) koji je stupio na snagu 2009, godine, propisao je da ogledi na životinjama u obrazovne svrhe mogu se sprovoditi samo ako ne prouzrokuju bol, patnju, strah, stres, povredu ili smrt životinja, odnosno da je u osnovnim i srednjim školama dozvoljeno obavljati vežbe na živim životinjama koje su opservativnog karaktera (član 44. stav 2.).

Kako bismo omogućili primenu savremenih metoda u nastavi, obezbeđujemo stalnu podršku i savetodavni rad sa zaposlenima u obrazovanju, kao i potrebna nastavna sredstva.

Program ORCA obrazovanje

„ORCA obrazovanje“ je program koji sprovodimo od 2002. godine sa ciljem uključivanja Obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja u formalno obrazovanje u Republici Srbiji.

Kako bismo postigli ovaj značajan i ambiciozan cilj, razvijamo različite aktivnosti koje su predstavljene na ovim internet stanicama:

 • Izrada predloga za uključivanje Obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja u nastavne programe svih predmeta i školske programe
 • Podrška izdavačima u izradi udžbenika i nastavih sredstava koja će odgovarati zahtevima Obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja
 • Obuka vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika (psihološko-pedagoška služba) za primenu sadržaja o dobrobiti životinja u svakodnevnom radu
 • Pružanje stalne savetodavne podrške vaspitačima, nastavnicima i psihološko-pedagoškim službama za primenu sadržaja o dobrobiti životinja u radu
 • Obrazovni rad sa decom i mladima i njihovo stalno podsticanje na aktivno delovanje u oblasti zaštite dobrobiti životinja (radionice, konkursi i različite akcije)
 • Redovno informisanje šire javnosti o značaju koji dobrobit životinja ima za ljude, životinje i životnu sredinu i podsticanje građana na aktivno delovanje

Podrška fakultetima

ORCA pruža savetodavnu podršku nastavnicima na biomedicinskim fakultetima, srednjim i osnovnim školama da zamene ogledne životinje koje su koristili za izvođenje praktičnih vežbi iz biologije, fiziologije, farmakologije i srodnih predmeta.

Zakon o dobrobiti životinja (“Službeni glasnik RS”, br. 41/09) koji je stupio na snagu 2009, godine, propisao je da ogledi na životinjama u obrazovne svrhe mogu se sprovoditi samo ako ne prouzrokuju bol, patnju, strah, stres, povredu ili smrt životinja, odnosno da je u osnovnim i srednjim školama dozvoljeno obavljati vežbe na živim životinjama koje su opservativnog karaktera (član 44. stav 2.).

Kako bismo omogućili primenu savremenih metoda u nastavi, obezbeđujemo stalnu podršku i savetodavni rad sa zaposlenima u obrazovanju, kao i potrebna nastavna sredstva.

Važnija postignuća ORCA:

 • Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja akreditovao je naš program stručnog usavršavanja učesnika u obrazovanju “Dobrobit životinja i mi” kroz koji je obučeno preko 2500 nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (2007-2010).
 • Obrazovanje i vaspitanje o dobrobiti životinja postalo je deo pripremnog predškolskog programa, kao i nastavnih programa pojedinih predmeta u osnovnoj školi – biologija, čuvari prirode i građansko vaspitanje (2005-2010).
 • Preko 5000 dece učestvovalo je u ORCA radionicama koje su bile posvećene razvoju poštovanja, brige i odgovornosti prema životinjama (2002-2010).
 • Na predlog ORCA „razvoj svesti o značaju zaštite životinja“ postao je deo jedan od opštih ciljeva obrazovanja i vaspitanja u Srbiji (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2009).
 • Izrađen je vodič za sistematsko uključivanje obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja u nastavne programe svih obrazovnih nivoa, namenjen nadležnim državnim organima (2010).

Naše aktivnosti sprovodimo u saradji sa vaspitačima, nastavnicima, stručnim službama vrtića i škola, stručnim udruženjima, fakultetima i međunarodnim organizacijama.

… da naša deca postanu informisani, odgovorni, aktivni i saosećajni ljudi.