U toku vanrednog stanja, ORCA je bila u kontaktu sa mnogobrojnim udruženjima za zaštitu životinja, pojedincima, vlasnicima kućnih ljubimaca, pčelarima, živinarima i drugim ljudima koji su sa nama podelili probleme sa kojima su se suočili.

Smatramo da su životinje i ljudi koji se o njima brinu bili zaboravljeni pri donošenju mera za suzbijanje COVID-19. Dobrobit mnogih životinja je bila ugrožena, a mnoge životinje su i nastradale.

Želimo da se to više ne ponovi. Ako se Srbija ponovo nađe u sličnoj situaciji vanrednog stanja (što može da nam se dogodi već na jesen), mere koje Vlada bude donosila moraju da budu u skladu sa posvete potrebama životinja i ljudi koji o njima brinu.

Zato ćemo Vladi Republike Srbije poslati izveštaj o problemima i posledicama vanrednog stanja i mera koje su donete na životinje i ljude koji o njima brinu. Izveštaj će takođe sadržati preporuke: kako postupiti ukoliko se Srbija ponovo nađe u sličnoj situaciji vanrednog stanja.

Zato pozivamo svakog pojedinca i predstavnika udruženja da se uključi u pripremu ovog izveštaja. Zajedno možemo da utičemo na nadležne institucije i sprečimo da se problemi koji su se javili tokom vanrednog stanja ponove.

Ako su i životinje o kojima brinete patile zbog donetih mera tokom pandemije COVID-19 i ako ste spremni da se uključite i da odgovorite na nekoliko pitanja koja i doprinesete sveobuhvatnosti izveštaja, pišite nam na mejl info@orca.rs.

Ako se udružimo i spremno dočekamo neko novo vanredno stanje, životinje neće morati da pate.