Liderski trening i mentoring program ORCA Akademije, nastao je kako bismo prirodi i životinjama obezbedili saveznike, a stručnjacima dopunska znanja koja su im potrebna da naprave trajne promene i unaprede dobrobit životinja i zaštitu prirode u Srbiji.

Nakon što su četiri generacije uspešno završile Program, motivisani polaznici pete generacije, njih osamnaestoro, započelo je svoje putovanje kroz Liderski trening i mentoring program kako bi ostvarili svoje snove u oblasti zaštite životinje i prirode. Oni će u narednih šest meseci, sticati veštine javnog zastupanja, liderstva, prikupljanja sredstava i projektnog menadžmenta.

Ova znanja koristiće im da uz podršku mentora napišu projektne predloge, spremne za predlaganje na konkursima različitih donatora, kako bi obezbedili sredstva za stvaranje promena koje želimo da vidimo u oblastima zaštite prirode i životinja.

Upoznajte polaznike pete generacije Liderskog trening programa ORCA akademije:

Andriana Haramina

Andriana Haramina je studentkinja pete godine Veterinarskog fakulteta u Beogradu. Već dugi niz godina se bavi životinjama, kako poslovno u Veterinarskoj ambulanti, tako i privatno u svojim ličnim projektima.

Značajan Andrianin uspeh bila je organizacija spašavanja kravice Slavice sa Veterinarskog fakulteta, za koji je 12.5.2023. uručena nagrada za postignute rezultate u radu za dobrobit životinja tokom 2022. godine. Nagradu su dodelili Animal’s Best Friend, Kinološko društvo Novi Beograd, kompanija Novosti i Pet Friendly TV.

Ova akcija dodatno je pojačala Andrianinu interesovanje i motivaciju za unapređenje dobrobiti životinja, posebno velikih životinja koje imaju uzročno-posledični uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Andriana je učestvovala na radionicama 2022. godine iz oblasti dobrobiti napuštenih pasa i dobrobiti životinja u intenzivnom sistemu gajenja, u okviru EU projekta „Reinforcement of animal health and welfare-Serbia“.

Kroz Liderski trening i mentoring program, Andriana želi da ostvari svoje ciljeve u oblasti zaštite životinja i unapređenja njihove dobrobiti, kao i da razvije liderske veštine i veštine javnog zastupanja.

Andrijana Rečević

Andrijana Rečević je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu u oblasti ekologije.

Prošle godine je započela master studije, na istom fakultetu, smer primenjena ekologija. Od aprila ove godine je započela stručnu praksu, u dužini od godinu dana, u firmi EKOS GREEN GROUP DOO.

Andrijana je nagrađivana stipendijom od strane Republike Srbije na osnovnim i master studijama.

Pohađanjem Liderskog trening i mentoring programa, želela bi da unapredi svoje veštine i proširi sferu svoje stručnosti.

Blanka Lazić

Blanka Lazić radi u Osnovnoj školi kao učiteljica i zastupnik je Udruženja za edukaciju i brigu o životinjama „Malo kraljevstvo“. U svom radu, kod dece razvija empatiju i odgovornost  prema ljudima, životinjama i prirodi.

Njen profesionalni cilj je da pomogne deci da razviju svest o važnosti prirode i životinja i da se aktivno uključe u njihovo očuvanje.

Blanka je autor i realizator velikog broja radionica i predavanja o dobrobiti životinja, za decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Njen projekat „Upoznajmo pse – budimo odgovorni i bezbedni u prisustvu pasa“ je na listi odobrenih projekata za realizaciju LAP-a za decu Sombor 2023.

Blanka bi volela da unapredi komunikacione veštine,upravljanje vremenom,veštine upravljanja projektima, analitičke veštine, kao i veštine liderstva i javnog zagovaranja,  kako bi mogla da pruži kvalitetnije obrazovanje i podršku svima u obrazovnom sistemu. Nada se da će ta znanja steći učestvovanjem u Liderskom trening i mentoring programu.

Nakon što završi program, Blanka planira da primeni svoje stečene veštine i znanja u radu kao učiteljica i zastupnik „Malog kraljevstva“ kroz različite projekte, aktivnosti i radionice.

Ilija Pantelić 

Ilija Pantelić je zaposlen kao istraživač pripravnik na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prethodno je stekao master diplomu iz ekologije na temu obrazaca kretanja i areala šakala (Canis aureus), temu koju je nastavio da istražuje i u okviru svojih doktorskih studija.

Njegova interesovanja obuhvataju konzervacionu ekologiju, restauracionu ekologiju i urbane ekosisteme.

Ilija je aktivno uključen u promociju nauke, kao dugogodišnji član Istraživačke Stanice Petnica, gde je tri godine bio rukovodilac programa Biologije.

Takođe je bio član i potpredsednik Biološkog istraživačkog društva „Josif Pančić“, kao i član i vođa grupe u Društvu istraživača „Vladimir Mandić – Manda“. Ima dugogodišnje iskustvo u organizovanju projekata, kampova, predavanja i mentorskom radu

Ilija se prijavio na Liderski trening i mentoring program jer želi da nauči kako da primeni svoje naučno iskustvo u prevazilaženju jaza između društva i prirode i promovisanju njihove koegzistencije kroz podizanje svesti, zaštitu prirode i projekte građanske nauke.

Ivana Nikolić

Ivana Nikolić radi u Agenciji za privredne registre. Kao diplomirani ekolog, zainteresovana je za uticaj ljudske ishrane na životnu sredinu i dobrobit životinja. Istražuje entomofagiju kao zdravu i održivu alternativu tradicionalnoj ishrani i proizvodnji hrane.

Ivana je jedan od organizatora projekta „Aktivistička kuhinja“, čija je misija bila da skrene pažnju na prekomerno bacanje hrane, sprovođenjem akcija kuvanja obroka za najugroženije građane u saradnji sa lokalnim pijacama i restoranima.

Kao član društva „Josif Pančić“, organizovala akcije čišćenja, ozelenjavanja i edukacije mladih. Učestvovala u produkciji više filmskih projekata, trenutno radi kao asistent režije na dokumentarnom filmu o planini Rtanj.

Svojim učešćem u Liderskim trening i mentoring programu, želela bi da unapredi veštine pisanja predloga projekata i javnog zastupanja, kao i da ovlada zakonskim regulativama i drugim znanjima potrebnim na putu od ideje do realizacije projekta. Nada se da će je novostečena znanja, kao i razmena iskustava sa mentorima i učesnicima programa dodatno motivisati da u praksi doprinese očuvanju prirode i životinja.

Jelena Glišić

Jelena Glišić je završila Ekonomsku školu, smer Kulinarski tehničar. Piše putopisne preporuke za strane sajtove. Radi kao edukator i kontributor za geografiju i istoriju za sajtove Slader, Quzlet i Numerade.

Zastupnik je Ekološkog Udruženja „Čuvari Timočke Krajine“ i član organizacije „Nećemo kamenolom kod Malog Izvora“. U njenom rodnom selu, opština želi da otvori kamenolom, koji delom zalazi u nacionalni park Stare planine. Zajedno sa drugim članovima udruženja, Jelena se bori da do toga ne dođe. Veliki broj zaštićenih biljaka i životnja živi u blizini  potencijalnog kamenoloma i svojim zalaganjem želi da ih zaštiti.

Jelena je, pre deset godina, postala afirmisani pesnik i pisac. Aktivno učestvuje na raznim književnim takmičenjima i ima nekoliko književnih nagrada i povelja.

Bavi se i fotografijom prirode na instagram profilu @jelenaserbiart.

Liderski trening i mentoring program, vidi kao jednu vrstu mogućnosti da proširi dodatno svoja znanja iz oblasti zaštite životne sredine, javnog zastupanja i veštinu prezentacija raznih projekata.

Jelena Radovanović

Jelena Radovanović radi kao nastavnik fizike u Užicu i okolini. Po obrazovanju je diplomirani fizičar i doktor metodike nastave fizike. Kroz nastavnu praksu i naučno-istraživački rad, bavi se aktivnim i inovativnim metodama nastave i učenja.

Autor je više naučnih i stručnih radova, programa stručnog usavršavanja nastavnika i udžbenika fizike za osnovni školu. Aktivno se bavi promocijom i popularizacijom nauke, kroz interaktivne radionice za učenike.

Jelena je ljubitelj prirode i životinja. Godinama, na porodičnom imanju brine o više pasa koji su bili napušteni, ulažući mnogo vremena i sopstvena materijalna sredstva.

Kao LTP polaznik, Jelena želi da razvije veštine projektnog menadžmenta, potrebne za stvaranje kvalitetnih programa obrazovanja dece, usmerene na zaštitu prirode, dobrobit životinja i odgovorno vlasništvo.

Mašta o učionici na otvorenom u kojoj će deca kroz raznovrsne aktivnosti razvijati znanja o prirodi, naučni pogled na svet, ali i ljubav prema prirodi i empatiju prema svim bićima.

Jelena Stojanović

Jelena Stojanović trenutno radi kao pripravnik u advokatskoj kancelariji u svom rodnom gradu.

Učestvovala je u različitim pravnim programima usavršavanja, posebno sa osvrtom na antikorupciju. Želela bi da kombinuje ta znanja s potrebom očuvanja biljnog i životinjskog sveta. U tom pravcu će i graditi svoj karijerni put.

Kao polaznik Liderskog trening i mentoring programa, želi da nauči metode stvaranja pozitivnog zakonodavnog okvira kao i kontrolu primenjivanja postojećih propisa, kako bi doprinela rešavanju gorućih ekoloških pitanja.

Posebno je zainteresovana za temu masovne seče šuma u nacionalnim parkovima i gradskim parkovima-šumama.

Takođe želi da nauči tehnike javnog zastupanja – primarno inspirisanje ljudi da se priključe rešavanju ekoloških problema, kao i pisanje projekata u cilju prikupljanja sredstava za zaštitu šumskih područja.

Jelena Stevanović

Jelena Stevanović se bavi permakulturnim dizajnom i zastupnik je udruženja za razvoj i podsticaj permakulture „Permakultura Srbije“ iz Beograda. Konsultant na projektima koji se bave agroekologijom, permakulturnim dizajnom, održivim imanjima i  eko-naseljima i zajednicama.

Osnivač je društvenog kluba JEZGRO – centra za promociju permakulture i drugih održivih praksi i života u skladu sa prirodom. Autor, edukator i realizator je mnogobrojnih praktičnih radionica na temu prirodne zemljoradnje i baštovanstva, kurseva permakulture (PDC72h), obuka prepoznavanja samoniklog jestivog i lekovitog bilja i sl.

Posebno je zanima živi svet nevidljiv golim okom, kompostiranje i mikrobiološki pristup regeneraciji zemljišta, kao i zemljoradnja u skladu sa prirodom. Neguje holisticki pristup životu i podjednako se zalaže za održivi razvoj i zajednički život za sve ljude, sva živa bića i celu planetu.

Učešćem u ORCA Liderskom trening i mentoring programu, želi da unapredi veštine pisanja projekata  i  javnog zagovaranja i druga znanja koja su potrebna da svoje snove pretvori u stvarnost. Njen moto je: Zajedno možemo sve!

Jovana Jović

Jovana Jović je diplomirani biolog i studentkinja master studija modula Ekologija na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Članica je omladinske organizacije „EcoHub“, na poziciji projektne koordinatorke.

Oblast koja je najviše interesuje jeste povezanost između invazivnih biljnih vrsta i klimatskih promena.

Jovana je učestvovala u realizaciji međunarodnog projekta „Na mladima klima ostaje” kao i projekta „Panda Labs Junior za pravednu tranziciju“ koje organizuje i sprovodi WWF Adria.

U okviru omladinske organizacije EcoHub, posebno je ponosna na projekat „Eko-radionice“ koji se bavi ekološkom edukacijom osnovaca na teritoriji Beograda od 2017. godine.

Od Liderskog trening i mentoring programa ORCA Akademije očekuje osnove timske, asertivne komunikacije, načine i alate komunikacije ekološke/klimatske krize sa širom javnošću, kao i osnove javnog zagovaranja.

Lena Žunić

Lena Žunić je student apsolventske godine modula Ekologija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Trenutno je član upravnog odbora Biološkog istraživačkog društva „Josif Pančić“, gde koordiniše aktivnosti i manifestacije društva namenjene pružanju istraživačkog i terenskog iskustva studentima biologije.

Učestvuje na terenskim aktivnostima, istraživanjima i obukama, usled kojih je stekla iskustvo sa rukovanjem, metodologijom, i terenskim radom vezanim za herpetofaunu.

Kao polaznik Akademije, bitno joj je da stekne uvid u mogućnosti primene istraživačkog rada u praksi, sa ciljem regulativnih promena. Takođe, ovu priliku vidi kao prvi korak ka realizaciji svrsishodnih, naučno potkrepljenih projekata koji bi imali pozitivan uticaj na životnu sredinu.

Skoro je završila jednomesečnu studentsku stručnu praksu u Ministarstvu zaštite životne sredine, primarno fokusiranu na implementaciju Natura 2000 mreže u Srbiji. Takođe ove godine, izabrana je da sprovede studentski naučno-istraživački rad pri Institutu za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu.

Marko Mirosavić 

Marko Mirosavić je student treće godine Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Član je udruženja prirodno matematičkog fakulteta.

U saradnji sa firmom „EKOS O2“ iz Kraljeva, Marko je učestvovao u projektima mapiranja divljih deponija na teritoriji Kraljeva, prstenovanja ptica, ispitivanja virusa avijarne influence (ptičijeg gripa) kod divljih ptica, kao i bolesti zapadnog Nila. Učestvovao je i u akciji „Zavrni rukave“.

Kao student ekologije, Markov profesionalni cilj je da se usavrši u oblasti zaštite životne sredine, a posebno zaštite životinjskih vrsta.

Marko za sebe kaže da se veoma dobro snalazi na terenu u prirodi. Na teren ga je navikla srednja šumarska škola, gde je imao dosta terenskih nastava i akcija kao što su: prihrana divljači, monitoring i prebrojavanje divljači, spašavanje divljači u poplavama, kao i pošumljavanje na lokalitetima planine Goč i Stolovi.

Kroz učešće u Liderskom trening i mentoring programu očekuje da unapredi svoje znanje o pisanju i realizaciji projekta, za koje smatra da mu je neophodno za realizaciju ideja koje ima.

Mia Nedeljković

Mia Nedeljković je studentkinja druge godine osnovnih akademskih studija Inženjerskog menadžmenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Ona uživa radeći u ad hoc grupnim okruženjima koja su projektno orijentisana i neiscrpno iziskuje saradnju sa različitim pojedincima kako bi promovisala znanje na uzbudljiv način.

Kao potpredsednica za aktivnosti u ESTIEM-u, bila je vođa projektne korespondencije sa lokalnim partnerima, odgovorna osoba iz Upravnog odbora zadužena za događaje FTN Challenge i Junior, vođa radne grupe za BPD-jeve (Best Practice Documents).

Organizovala je preko 20 radionica, uspešno kompletirala Lean Six Sigma Green Belt kurs, bila Projektni lider za 2 događaja, napisala i objavila članak Beauty can arise from discomfort.

Kao polaznica Pete generacije LTMP ORCA Akademije, želela bi da integriše svoje znanje u oblasti upravljanja projektima, naučnih istraživanja, očuvanja životne sredine i brige o životinjama kako bi se njene ideje ostvarile i ostavile sinergijski, održivi trag na Planeti.

Milena Spasojević

Milena Spasojević je student master studija zoologije na Biološkom fakultetu, koja radi u IT svetu kao SEO stručnjak. Ona veruje da je moguće spojiti ova dva sveta, ali joj se sviđa raznovrsnost znanja koje joj posao i fakultet pružaju.

Kao master student zoologije, Milena radi istraživanje o razviću mrmoljaka, repatih vodozemaca, sa ciljem njihovog očuvanja. Prvi put je došla u kontakt sa mrmoljcima dok je volontirala u Institutu za biološka istraživanja “Siniša Stanković” i oduševila se tim malenim bićima. Želela je da proširi svoje znanje o njima, kao i da svojim master radom da svoj mali doprinos nauci.

Milena ima širok spektar interesovanja i angažovanje u različitim oblastima. Završila je kurseve iz bioinformatike, imunologije, analize podataka i astrobiologije. Takođe ima bogato iskustvo u volontiranju, vezano za nauku i dobrobit životinja, ali i organizaciju različitih događaja i festivala.

Kao polaznik Liderskog trening programa, želela bi da se upozna sa pravilima javnog zastupanja, izradom regulativa, kao i vođenjem kampanje i javnim nastupom.

Milica Janković

Milica Janković je završila gimnaziju i tokom celog svog života se bavila preduzetništvom u oblasti trgovine.

Od malena je veliki ljubitelj životinja, i njena misija je da pomogne životinjama kroz edukaciju građana i institucija odgovornih za brigu o životinjama, o njihovim pravima, ali i da podstakne direktnu negu i pomoć onima koji su napušteni.

Kako bi postigla svoje ciljeve u oblasti zaštite životinja, Milica je okupila bliske prijatelje, veterinare, zainteresovane građane i inicirala osnivanje Društva za zaštitu životinja „Nojeva barka“.

Motivaciju i inspiraciju crpila je od aktivistkinje u oblasti zaštite životinja – Monike Brukner. I dalje je najponosnija na ovu inicijativu i postignuti uspeh – podizanje glasa za prava životinja i brigu o njima, kao i otvaranje azila za napuštene pse.

Kao polaznik pete generacije Liderskog trening programa, Milica želi da stekne veštine koje će joj pomoći da uspešnije sarađuje sa različitim ljudima, da diplomatski i uticajno komunicira sa institucijama i sugrađanima i da vodi projekte jačanja građanske svesti o zaštiti životinja.

Neda Bogdanović

Neda Bogdanović radi kao istraživač saradnik na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde ujedno završava i doktorske studije. Kao istraživač saradnik, uključena je u istraživanja krupnih karnivora (medved, vuk, ris i šakal).

Njen primaran fokus su telemetrijska istraživanja, posebno analize obrazaca kretanja, aktvnosti životnja i stanišne preferencije. Do sada je razvila izuzetne veštine kada je u pitanju hvatanje i markiranje životinja, ali i analiza telemtrijskih podatka i unapređenje planova upravljanja populacija krupnih karnivora.

Kao student doktorand, uključena je i u nastavu praktičnog dela na nekoliko kurseva za studente osnovnih akademskih studija.

Kao LTMP polaznik, volela bi da poboljša svoje veštine u pisanju projekata, traženju finansija ali i podizanju svesti ljudi o značaju zaštite biodiverziteta kroz javnu komunikaciju.

Neda je dva puta nagrađena stipendijom Fonda za mlade talente „Dositeja“, a kao student master studija, dobila je stipendiju od strane Britanskog herpetološkog društva.

Sara Stanković

Sara Stanković radi kao saradnik za unapređenje i zaštitu flore u Nacionalnom parku Đerdap. Bavi se zaštitom ekosistema, monitoringom biljnih i životinjskih vrsta a sve to primenjuje u analizi korišćenjem geografskih informacionih sistema.

Sara je završila master studije na dva fakultetaBiološkom i Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stipendista opštine Majdanpek.

Kao saradnik, Sara je učestvovala na projektima „Eco stack” – međunarodni projekat kombinovanih ekosistemskih usluga i projektu „Popis flore i faune Velikog ratnog ostrav i obala Beograda” .

Postigla je rezultate pre svega u monitoringu vrsta, geografskim informacionim sistemima i zaštiti prirode.

Kao polaznik pete generacije Liderskog trening i mentoring programa, Sara želi da unapredi znanje o osmišljavanju projektnih ideja, i da se osposobi da sama napiše i aplicira za projekte u oblasti zaštite životne sredine, populacione ekologije i konzervacione biologije.

Vera Požega

Vera Požega je student treće godine Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Nišu.

Trenutno radi na razvijanju svojih veština u oblasti informacionih tehnologija, sa ciljem da integriše svoje znanje. Ima iskustva u istraživanju tržišta i pozicioniranja preduzeća na istom.

Kao polaznik Liderskog trening i mentoring programa ORCA Akademije, želi da pronađe inspiraciju od drugih ljudi koji gaje istu strast prema prirodi, stekne veštine javnog zastupanja i nađe pravi put u ostvarenju društvenog blagostanja.

Stipendista je grada Bora. Takođe je stipendirana od strane Republike Srbije i Kraljevske fondacije.

Najviše voli da putuje u Srbiji i svetu i želja joj je da promeni svet, pre svega počevši od sebe.

Peta generacija Liderskog programa ORCA Akademije sprovodi se u okviru projekta “Budi prijatelj prirodi: Javno zastupanje javnih politika zasnovanih na prirodi i dokazima – za ljude i prirodu Srbije”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi ORCA, u partnerstvu sa Fondacijom Jelena Šantić.

Za sadržinu ove strane, isključivo je odgovorna ORCA i ta sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije.