ORCA se odazvala pozivu organizacije BirdLife International da se pridruži zajednici od preko 80 organizacija civilnog društva iz čitavog sveta koje traže od Ujedinjenih Nacija da prvi put u 70 godina, izmene Univerzalnu Deklaraciju o ljudskim pravima i dodaju novo ljudsko pravo: pravo na zdravu životnu sredinu.

 

POTPIŠITE PETICIJU!

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?

Ljudsko zdravlje, zavisi od zdrave životne sredine. Naučnici povezuju pandemiju COVID-19 sa ilegalnom trgovinom divljim vrstama životinja i uništavanjem prirodnih staništa – ljudskim aktivnostima koje dramatično povećavaju rizik od pojave novih bolesti. Od “vlažnih” pijaca u Kini do industrijskih farmi stoke u Evropi – ovakve sredine koje smo sami kreirali, plodno su tle za razvoj patogena. 

Infektivne bolesti su jedan aspekat složenije zdravstvene krize koja traje. Naše društvo je u velikoj meri uništilo prirodne ekosisteme i narušilo životnu sredinu. Zagađenje vazduha koji udišemo, vode koju pijemo, zemljišta na kome gajimo našu hranu – sve ovo, uticalo je i na naše zdravlje. Promena našeg odnosa prema prirodi nikada nije bila toliko važna za naš opstanak, kao sada.

ZBOG ČEGA JE POTREBNA IZMENA UNIVERZALNE DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA?

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima je istorijski dokument i jedno od najvećih dostignuća čovečanstva. Usvojila ju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1948. godine nakon jedne od najvećih humanitarnih kriza u istoriji čovečanstva – Drugog svetskog rata.

Ovaj dokument u svojih 30 članova, nabraja osnovna ljudska prava koja moraju biti zaštićena. Ova prava, štite nas od ropstva i mučenja i omogućavaju nam da uživamo slobode kretanja i mišljenja. Iako je od usvajanja Deklaracije prošlo 70 godina, ovaj dokument je ostao jednako značajan.

Jedno pravo, međutim, nedostaje: naše pravo na zdravu životnu sredinu!

ŠTA TRAŽIMO OD UJEDINJENIH NACIJA?

Ujedinjene nacije treba da pokažu liderstvo tako što će prepoznati zdravu životnu sredinu kao osnovno ljudsko pravo i kao deo svog odgovora na krizu izazvanu korona virusom. 

U pismu Generalnom sektretaru Ujedinjenih nacija koje će organizacija BirdLife poslati u ime svih potpisnika peticije, Ujedinjene nacije se pozivaju da:

  • uključe “pravo na zdravu životnu sredinu” – kao mogući novi Član 31 – u dnevni red Godišnje skupštine Ujedinjenih nacija, kao i Samita o biodiverzitetu Ujedinjenih nacija, koji će se održati u septembru ove godine
  • uključe “pravo na zdravu životnu sredinu” u Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima do decembra 2023. godine kako bi se ovim činom obeležilo 75 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Podržite i vi svojim potpisom ovu inicijativu i podelite je na svojim profilima kako bi je potpisalo što veći broj ljudi. Ujedinimo se za planetu jer zdrava planeta jeste naše pravo.