Održan sedmi sastanak Platforme za dobrobit životinja Evropske unije

U ponedeljak 15. juna ove godine održan je sedmi po redu sastanak Platforme za dobrobit životinja Evropske unije. Ovaj put, zbog pandemije korona virusa, sastanak je održan online. Na sastanku se govorilo o aktuelnim izazovima u dobrobiti životinja, načinima za njihovo prevazilaženje, kao i primerima dobre prakse u Evropskoj uniji.

Stručnjaci Platforme predstavili su najvažnije aspekte nove evropske strategije “Od njive do trpeze” (“From farm to fark”) iz perspektive njenog značaja za razvoj dobrobit životinja u Evropskoj uniji i šire. Proces revizije evropske legislative o dobrobiti životinja već je započet, sa ciljem da se ustanovi koliko je postojeća legislativa o dobrobiti životinja danas u Evropi adekvatna, u kojoj meri se sprovodi, i na koji način ju je potrebno unaprediti u narednom periodu. U tom kontekstu, predstavljeni su i  preliminarni rezultati evaluacije evropske Strategije zaštite i dobrobiti životinja 2012-2015, a konačni rezultati evaluacije se očekuju do kraja kalendarske godine.

Grupe eksperata angažovane na razvijanju smernica za dobrobit životinja, predstavile su finalna dokumenta koja se tiču dobrobiti magaraca, odnosno dobrobiti riba, kao i dobrobiti pasa prilikom kupovine, naročito putem interneta. 

Predstavljeno je zvanično osnivanje drugog EU referentnog centra za dobrobit malih farmskih životinja, a predstavljeni su i rezultati rada postojećeg EU referentnog centra za dobrobit svinja. 

Svetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) predstavila je svoj novi, treći po redu, akcioni plan za OIE Platformu za dobrobit životinja u Evropi, a zemlje zapadnog Balkana su u njemu našla svoje mesto u kontekstu rešavanja problema napuštenih životinja. Sa ciljem humanog i efikasnog načina rešavanja problema napuštenih životinja, Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA je, u skladu sa standardima OIE, razvila model “Po meri čoveka i psa” 

ORCA je članica Platforme za dobrobit životinja pri Evropskoj komisiji od 2017. godine kao jedini predstavnik sa prostora zapadnog Balkana. ORCA je organizacija koja od 2000. godine kontinuirano javno zastupa dobrobit životinja i zaštitu prirode u Srbiji i na prostoru zapadnog Balkana kroz predlaganje novih i unapređenje postojećih politika i propisa, jačanje kapaciteta državnih institucija za sprovođenje zakona, jačanje kapaciteta civilnog sektora za javno zastupanje i podizanje svesti javnosti o značaju dobrobiti životinja i zaštite prirode.