INSTITUCIONALNI GRANT CSOnnect

ORCA je kao vodeći partner konzorcijuma od 13 organizacija civilnog društva započela realizaciju institucionalnog granta u okviru “Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)”. Cilj CSOnnect programa REC-a jeste podrška institucionalnom jačanju onih organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za životnu sredinu u budućim pregovorima Srbije sa EU u okviru Pregovaračke grupe 27. Program realizuje Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunaodnu saradnju i razvoj.

Konzorcijum, pored ORCA, čine sledeće OCD

– Ekološki pokret “Okvir života”, Mionica

– Udruženje “HabiProt”, Beograd

– Ekološko društvo “Dragačevo”, Guča

– Udruženje građana “Eko-kampus”, Babušnica

– Udruženje “Pavlos”, Vlasotince

– Udruženje građana “Forum za održivi razvoj”, Dimitrovgrad

– Udruženje za razvoj organske proizvodnje “Biobalkan”, Dimitrovgrad

– Planinarsko društvo “Oštra čuka”, Sokobanja

– Udruženje mladih Sokobanja “UM”, Sokobanja

– Udruženje za zaštitu, odgoj i proučavanje životinja “Zooplanet”, Niš

– Agro-turističko-ekološko udruženje “Za Jelašnicu”, Niška Banja

– Udruženje Ruralni centar “Sova”, Sremska Mitrovica

– Društvo istraživača “Vladimir Mandić – Manda”, Valjevo

Saznajte više o Programu i organizacijama civilnog društva koje su dobitnice institucionalnih grantova sa sajtu