Prva regionalna konferencija o zaštiti biodiverziteta i dobrobiti životinja u poljoprivrednim predelima “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan”

ORCA i partneri konzorcijuma “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan” Vas sa zadovoljstvom pozivaju na Prvu regionalnu konferenciju o zaštiti biodiverziteta i dobrobiti životinja u poljoprivrednom predelu “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan” koja će biti održana 6 i 7. decembra 2019. godine u Zrenjaninu.

Teme prvog dana (06.12.2019) konferencije:

  1. Primeri dobre prakse i plodovi uspešnih kampanja za zaštitu prirode i održive poljoprivredne prakse u zemljama zapadnog Balkana
  2. Teoretski i praktični aspekti zaštite divljih vrsta i staništa u poljoprivrednim predelima

Teme drugog dana (07.12.2019) konferencije:

  1. Uporedna analiza stanja i perspektiva za razvoj poljoprivrednih predela visoke prirodne vrednosti i zaštite vrsta i staništa u zemljama zapadnog Balkana i Evropskoj uniji – predstavljanje rezultata višegodišnjeg istraživanja
  2. Teoretski i praktični aspekti održivog upravljanja pašnjacima i njihovog uticaja na zaštitu prirode i ruralni razvoj

Agendu događaja možete preuzeti ovde.

Konferencija će okupiti predstavnike organizacija civilnog društva, javnih institucija, akademske zajednice i medija kako bi zajedno pokrenuli dijalog na temu zaštite vrsta i staništa i dobrobiti životinja u poljoprivrednim predelima Srbije i Kosova*, Crne Gore, Albanije i Severne Makedonije.

NAPOMENA: Broj mesta na konfereciji je ograničen. Organizator snosi troškove ručka i osveženja tokom konferencije, a troškove puta i smeštaja snosi učesnik, osim za studente osnovnih, master i doktorsih studija kojima se mogu refundirati putni troškovi. Radni jezik konferencije je engleski.

Prijavni formular 

Prva regionalna konferencija o zaštiti biodiverziteta i dobrobiti životinja u poljoprivrednom predelu “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan” organizuje se u okviru istoimenog projekta “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta OCD za javno zastupanje i razvijanje politika na Zapadnom Balkanu” koji podržava Evropska unija. Projekat sprovodi konzorcijum partnerskih organizacija koji predvodi Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA iz Srbije, a koji čine Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP (Crna Gora), Institut za zaštitu životne sredine (Albanija), Florozon (Severna Makedonija) i Aktiv (Kosovo*). Više informacija o projektu možete pronaći na sajtu www.sasb-eu.org