Od 2013. godine, pa sve do danas, članovi Udruženja za zaštitu životinja i životne sredine „Lajka“, pružaju novu šansu napuštenim kućnim ljubimcima. Oni se brinu o mladim, bolesnim, povređenim ili odbačenim psima i mačkama koje nalaze na ulicama svoje opštine – Sente.

Članovi udruženja te poslove obavljaju isključivo volonterski, u svoje slobodno vreme. Broj pasa i mačaka koji se nalaze u našim tzv. privremenim prihvatilištima i u kućama naših volontera kreće se od 30 do 50. Uvek se trudimo da uspešno udomimo što veći broj životinja i da nastavimo da tražimo one kojima je pomoć neophodna. Naše udruženje ne želi samo da udomi životinje, već i da vrši uticaj na formiranje svesti o važnosti odgovornog ponašanja svih stanovnika opštine prema kućnim ljubimcima.

Svi članovi našeg udruženja neprekidno promovišu važnost odgovornog ponašanja svih građana u odnosu na životinje koje sa nama žive. Zato je u proteklih šest godina, putem naše Facebook stranice, udomljeno više stotina pasa i mačaka. Ogroman broj izgubljenih životinja je vraćen kući zahvaljujući dojavama i slikama naših sugrađana, koji u sve većem broju učestvuju u našem svakodnevnom radu. Senćani prate Fejsbuk stranicu, šalju slike o životinjama na ulicama grada i hrane i poje napuštene ili odlutale životinje na ulicama Sente.

Smatramo da smo zahvaljujući predanom i posvećenom radu postigli određeni napredak. Ipak, svesni smo da je taj napredak još uvek jako mali u odnosu na broj životinja koje žive u neadekvatnim uslovima, bez odgovarajuće zdravstvene zaštite i veterinarskih usluga.

Psi o kojima brinemo nam često pokazuju da to radimo na pravi način. Ponekad udomljavamo pse u susednim selima, ali naša sreća zbog postignutog uspeha ne traje dugo… Navikli smo da već sledećeg jutra zateknemo udomljenog psa ispred Udruženja. On nas spremno čeka, raduje nam se i ne želi da napusti drugare koje je stekao u prihvatilištu, čak i kada je to dobro za njega.

Pored promocije aktivnosti udruženja i važnosti odgovornog držanja kućnih ljubimaca preko naše Fejsbuk stranice, od samog početka učestvujemo na raznim manifestacijama u našem gradu. Kako bismo najmlađim generacijama skrenuli pažnju na važnost poštovanja svakog živog bića, često organizujemo posete i radionice u saradnji sa osnovnom školom u Senti. Istovremeno im dajemo savete i uputstva kako da se ophode prema životinjama u svojim domovima, ali i onima koje sretnu na ulici.

Naš najveći san je da izgradimo jedno prihvatilište ili azil za pse gde bi naše njuškice konačno živele u uslovima koje zaslužuju. To bi nam pružilo mogućnost da na odgovarajući način brinemo o mladim, bolesnim, povređenim ali i zdravim psima.

Pored svih problema sa kojima se svakodnevno susrećemo, srećna i uspešna udomljenja nam pružaju neograničenu pozitivnu energiju. Uz njenu pomoć prevazilazimo poteškoće i rušimo  sve barijere koje nam se nađu na putu. Кao nevladina organizacija – udruženje, smatramo da danas u Srbiji državni organi i institucije nisu spremni da adekvatno brinu o životinjama kojima je pomoć neophodna. Želimo da se to promeni i da se građanima približi važnost odgovornog ponašanja prema životinjama. Naše okruženje treba da bude što lepše i prijatnije, kako za ljude, tako i za životinje koje žive sa nama.

Jedini način unapređenja postojećeg stanja u ovoj oblasti je pružanje različitih vidova podrške i pomoći, kako nevladinim organizacijama, tako i pojedincima koji deluju na tom polju. Zajednička akcija organizacije ORCA i brenda PANINI je to i dokazala. U ime svih njuškica Vam se od srca zahvaljujemo.

Žofia Lenđel