Nadomak Paraćina – oaza netaknute prirode, planina, pećina, bogato izvorište vode, reka, dva jezera, čist vazduh, očuvan biljni i životinjski svet.

Na području Spomenika prirode „Vrelo Grze“ očuvane su jedinstvene prirodne pojave – geološko, hidrološko i speleološko nasleđe, autentične šumske zajednice, raznovrstan biljni i životinjski svet i njihova staništa. Na malom prostoru nalaze se vrelo reke Grze i pećina, što je veoma retka pojava.

Na području spomenika prirode Vrelo Grze smenjuje se nekoliko vegetacijskih pojaseva. Oko vrela najzastupljnije su mahovine koje prekrivaju kamenite delove. Na njih se nadovezuje pojas zeljaste vegetacije, a potom bukova i hrastova šuma.

Trajno zaštićene vrste divljih životinja koje žive na teritoriji Spomenika prirode „Vrelo Grze“ su između ostalih vidra, šumska sova, jastreb mišar, kukavica i ris. Pored toga, ovde žive i: jelen, srna, divlja svinja, zec, jazavac, divlja mačka, divlji golub, sojka-kreja.

Poslove upravljanja zaštićenim područjem obavlja Turistička organizacija opštine Paraćin čiji zadatak je očuvanje, unapređenje i zaštita kvaliteta ove sredine, kao neiscrpnog izvora mogućnosti kako za posetioce tako i za lokalno stanovništvo.

Do vrela se najlakše dolazi sa regionalnog magistralnog puta Paraćin – Zaječar, severno uz dolinu reke Grze, kroz istoimeno vikend naselje do poslednjeg jezera od koga je vrelo udaljeno nekoliko desetina metara.