U izveštaju o napretku Srbije u procesu evropskih integracija za 2018. godinu, Evropska komisija konstatuje da Srbija “nije ostvarila nikakav napredak” u oblasti dobrobiti životinja. Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, koja je nadležna za dobrobit životinja, “ima i dalje nedovoljan broj zaposlenih, njeni administrativni kapaciteti su dodatno pogoršani i prete da dostignu kritične nivoe”. Pored toga konstatuje se da je neophodno primenjivati zakon, a naročito kada je u pitanju dobrobit životinja pri klanju.

Zakon o dobrobiti životinja propisuje da se životinje pre klanja moraju omamiti na način kojim se prouzrokuje trenutni gubitak svesti životinje, kao i da se obrada zaklanih životinja ne može nastaviti ako iskrvarenje životinje nije u potpunosti završeno.

Stanje u klanicama zabrinjavajuće

  • Preko 70% životinja se kolje odmah po prispeću u klanicu
  • Omamljivanje goveda se u preko 50% slučajeva sprovodi upotrebom čekića
  • Omamljivanje strujom kod svinja sprovodi se nestručno i usled brzine dolazi do toga da mnoge životinje odu na klanje bez omamljivanja
  • Radnici su skoro uvek veoma nasilni prema životinjama tokom istovara i utovara u kamion, uz korišćenje metalnih šipki i štapova za udaranje, lomljenje repova kod bikova, vuča svinja za uši i slično
  • Veterinarski inspektori u preko 60% slučajeva nisu prisutni na liniji klanja

Neke od preporuka ORCA

  • Obezbediti lice koje je odgovorno za dobrobit životinja na klanici
  • Vršiti rotaciju radnika na liniji klanja kako bi se izbeglo rutinsko obavljanje posla koje dovodi do patnje životinja (naročito kada je u pitanju omamljivanje životinja)
  • Podizanje fizičkih barijera između životinje koje čekaju da budu zaklane i one koje su već zaklane

ORCA na sastanku u Evropskoj komisiji

Sredinom juna, u Briselu je održan peti sastanak Platforme za dobrobit životinja pri Evropskoj komisiji, na kojem su razmatrani načini efikasnije primene propisa u oblasti dobrobiti životinja u Evropskoj uniji. ORCA je članica Platforme od 2017. godine kao jedini predstavnik sa prostora zapadnog Balkana.