Kako su životinje i priroda našle mesto u Nacrtu zakona o pravima deteta

Svako dete u Srbiji ima pravo da stiče znanja o životnoj sredini, o biljnom svetu i dobrobiti životinja i učestvuje u njenom očuvanju – navedeno je u Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta o kojem je tokom juna 2019. godine vođena javna rasprava.

Nacrt Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta je jedinstven po svojoj strukturi i sadržaju u pravnoj praksi. Ovim zakonom se sveobuhvatno, na jednom mestu određuju i uređuju sva prava detata. Pored toga on predviđa mehanizme za zaštitu, promociju i unapređivanje prava deteta.

ORCA je učestvovala u izradi nacrta Zakona o pravima deteta u delovima gde se on odnosi na dobrobit životinja i zaštitu prirode i zato smo ponosni na ovaj uspeh. ORCA aktivno doprinosi ostvarenju  prava deteta kroz rad Dečjeg kluba ORkiCA u kojem deca uzrasta od 6 do 12 godina uče kako da brinu o životinjama i prirodi.

„Prepoznavanje povezanosti zaštite životinja i prirode sa ostvarivanjem prava deteta veoma je značajno, naročito u svetlu mnogobrojnih globalnih izazova sa kojima se suočavaju današnje generacije, poput klimatskih promena, industrijskog uzgajanja životinja i slično. Deca će zahvaljujući ovom zakonu moći da ostvare svoje pravo na učešće u zaštiti prirode i dobrobiti životinja i na taj način doprinositi stvaranju zdravog i bezbednog sveta za sve ljude i životinje“, izjavio je ovim povodom Elvir Burazerović, direktor ORCA.

Životinje i priroda su našle svoje mesto u dva člana Nacrta zakona o pravima deteta:

Pravo na zdravu životnu sredinu (član 16)

Svako dete ima pravo na život i razvoj u zdravoj i bezbednoj životnoj sredini.

Dete ima pravo da stiče znanja o životnoj sredini, o biljnom svetu i dobrobiti životinja i učestvuje u njenom očuvanju.

Pravo je deteta da na njemu razumljiv način bude informisano o zaštiti sredine i da aktivno učestvuje u kreiranju i očuvanju zdravog okruženja u skladu sa svojim razvojnim mogućnostima.

Organi javne vlasti imaju obavezu da obezbede svoj deci, bez obzira na lična svojstva i različite sredine u kojima deca žive, zaštitu od zagađenja vazduha, vode, hrane, kao i od neadekvatne sanitacije, toksičnih agenasa, prenosilaca bolesti, ultravioletnih i drugih štetnih radijacija i od degradiranog eko sistema, uključujući biljni i životinjski svet.

Ciljevi obrazovanja (član 68)

Organi javne vlasti su dužni obezbediti da obrazovanje deteta bude usmereno na: razvoj poštovanja prema životnoj sredini, uključujući poštovanje prema biljnom i životinjskom svetu.

Pored dobrobiti životinja i zaštite prirode, Nacrt sadrži i bitne stavke koje su privukle najveću pažnju javnosti: Srednja škola postaje obavezna, bilo kakvo telesno kažnjavanje i bilo kakvo nasilje nad decom je strogo zabranjeno, a uvodi se i Zaštitnik prava deteta, kao poseban ombudsman koji će, sa svojim pomoćnicima, kontrolisati sprovođenje i samostalno primenjivati ovaj zakon.