U odrastanju svakog ljudskog bića važnu ulogu igra njegova povezanost sa životinjama. Naročito je bitan uticaj životinja na decu i ljude koji imaju određene probleme u svom razvoju. Verujući da su hipo i pet terapija važni u terapiji mnogih bolesti, članovi Udruženja za zaštitu, odgoj i proučavanje životinja „Zoo planet“ iz Niša, organizuju susrete i druženje životinja i dece. 

Posebnu pažnju poklanjaju druženju životinja i dece sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom mogu biti usamljene, često izolovane, pa su im pored medicinskih metoda lečenja neophodne aktivnosti koje ih uključuju u svakodnevne životne tokove. Jedna od tih aktivnosti je i hipoterapija – lečenje uz pomoć konja. Ovaj metod se koristi za osnaživanje tela, podizanje samopouzdanja i suzbijanje strahova, kao i razvijanje prijateljskih odnosa i osećaja pripadnosti. 

Zooplanet želi da razvije program hipo i pet terapije za decu sa invaliditetom u ZOO Kutku, kako bi što više dece, naročito korisnika Ustanova socijalne zaštite i dece čiji roditelji ne mogu da priušte ovaj vid terapije mogao da kontinuirano oseća koristi ove blagotvorne terapije.

Udruženje ZooPlanet osnovano je 2009. godine, sa ciljem edukacije građana kako da čuvaju prirodu i pomažu životinjama. Vremenom, delatnost ZooPlaneta se proširila na spasavanje i zbrinjavanje povređenih divljih životinja, kao i odnošenje divljih životinja u prirodna staništa, ako zalutaju u grad. 

Verujemo da je za svako dete važno da odrasta okruženo životinjama i da one imaju nezamenljivu ulogu u očuvanju zdravlja dece i zato smo sa zadovoljstvom podržali ZooPlanet u nameri da neguje ovu povezanost.

Fotografija: MIRC