Zabrana trgovine divljim životinjama u Kini je veliki korak, ali ima propuste, ističu stručnjaci

Epidemija koronavirusa ubrzala je donošenje odluke kineskih vlasti da trajno zabrane trgovinu divljim životinjama za korišćenje u ishrani, ali ne i trgovinu divljim životinjama koje se koriste u medicinske svrhe.

Kineske vlasti su objavile trajnu zabranu trgovinom divljih životinja što su stručnjaci širom sveta ocenili kao veliki korak, ali sa jednim problematičnim propustom koji se odnosi na trgovinu divljim životinjima namenjenim za medicinske svrhe.

Smatra se da je virus nastao u gradu Vuhanu, na pijaci na kojoj su se prodavale divlje životinje, a pangolini su označeni kao domaćini virusa, pre nego što je virus prešao i na ljude.

Kina je već zabranila trgovinu divljim životinjama na pijacama. Ipak, komitet 13. Nacionalnog narodnog kongresa, doneo je još oštriju odluku. Odluka o „Sveobuhvatnoj zabrani nelegalne trgovine divljim životinjama, eliminisanju loših navika u potrošnji divljih životinja i zaštiti zdravlja i bezbednosti ljudi“, zabranjuje celokupnu trgovinu i ishranu kopnenim divljim životinjama.

Ipak, prema analizi Društva za očuvanje divljih životinja, ova odluka ne zabranjuje trgovinu zbog krzna, istraživanja i lekova. „Ova odluka kreira prostor za trgovce koji će možda naći način da prodaju divlje životinje, pod izgovorom i objašnjenjem da ova trgovina nije namenjena prehrambenim potrebama“, istakli su članovi Društva u svojoj analizi.

Kristijan Valcer, glavni veterinar Društva, istakao je da je zabrana „veliki korak u pravom pravcu“. Zabrana se odnosi na glavni uzrok nastanka koronavirusa – trgovinu divljim životinjama, koju stručnjaci vide kao težnju ljudi da istrebe divlje životinje.

„Ipak, postoji ogroman obim trgovine divljim životinjama koji se ne odnosi na potrošnju u ishrani“, ističe Valcer. Na primer, pangolin se koristi u tradicionalnoj medicini. Kineske vlade kontrolišu proces razmene, ali i dalje postoji prostor za nelegalnu aktivnost.

Danijel Čelender, istraživač sa Univerziteta „Oksford“, koji je proučavao trgovinu pangolinima, izjavio je da je cilj ove odluke kineskih vlasti da „spreče trgovinu mesom pangolina“, ali je u isto vreme odlukom izuzeto uzgajanje pangolina u medicinske svrhe.

Fotografija: Shukran888