Nakon uvođenja vanrednog stanja i zatvaranja škola i vrtića, deca i njihovi roditelji našli su se u neobičnoj situaciji. Šta raditi sa tolikim slobodnim vremenom u kući? ORkiCA se postarala da im pomogne da zajedno provedu i ispune vreme u zabavi i istraživanju.