Možda ste već imali prilike da vidite prirodne lepote reke Nere u okolini Bele Crkve? Ako niste, obavezno je posetite, to je izlet vredan vašeg vremena! Nera je jedina planinska reka koja teče kroz Vojvodinu. Ona vijuga kroz jedan od najatraktivnijih zaštićenih predela u Vojvodini – predeo izuzetnih odlika „Karaš-Nera“.

Međutim, budućnost ovih prelepih predela je neizvesna. Opština Bela Crkva je u proteklih nekoliko godina donela više odluka koje ne idu u prilog njihovoj zaštiti. Izgradnja mini-hidroelektrane, uspostavljanje industrijske zone između belocrkvanskih jezera i stvaranje opštinske deponije kraj zaštićenog područja, samo su neke od spornih odluka opštine.

Kroz inicijativu “Sačuvajmo  prirodu – sačuvajmo egzistenciju!”, članovi udruženja „Aurora“ iz Bele Crkve, mobilisali su građane da se zajedno uključe u javni uvid u vezi sa dokumentima koji regulišu upravljanje predelom izuzetnih odlika „Karaš-Nera“ (Plan područja posebne namene i Strateška procena uticaja na životnu sredinu)

Cilj njihovog uključivanja, bila je promena odnosa opštine prema zaštiti i održivom upravljanju predelom izuzetnih odlika Karaš-Nera kako bi se ovo područje sačuvalo za buduće generacije stanovnika Bele Crkve i turiste širom Srbije i Evrope.

Zašto su prirodne lepote predela “Karaš-Nera” važne za stanovništvo Bele Crkve?

Bogatstvo prirodnih resursa kojima obiluje ovaj predeo i blizina Bele Crkve velikim gradovima, čini ovo mesto prijemčivim za turizam i „beg“ iz betona u prirodu. Kroz Belu Crkvu prolazi međunarodna biciklistička trasa EuroVelo 6 kojom godišnje prođe oko 10.000 stranih biciklista.

Potencijali za socioekonomski razvoj i razvoj turizma su veliki. Zbog toga se može slobodno reći da je budućnost Bele Crkve i njenog stanovništva vezana za zaštitu i održivo upravljanje Predelom izuzetnih odlika “Karaš – Nera”.

Šta je sve postignuto u okviru inicijative “Sačuvajmo  prirodu – sačuvajmo egzistenciju!”

Početkom 2019. godine u Beloj Crkvi je na javnom uvidu bio novi Nacrt prostornog plana posebne namene za predeo izuzetnih odlika „Karaš – Nera“, čije je izmene inicirala opština. “Aurora” je uključila preko 20 građana i stručnjaka u izradu dokumenta sa primedbama na Nacrt plana, a zatim ovaj dokument poslala opštini.

Preko 20 organizacija civilnog društva iz cele Srbije, potpisalo je pisma podrške primedbama i zahtevima “Aurore” za veći stepen očuvanja zaštićenog područja „Karaš – Nera“.

Organizovana je radionica na kojoj je sa oko 20 zainteresovanih građana razgovarano o uključivanju u buduće procese donošenja odluka u vezi sa zaštićenim područjem „Karaš-Nera“. Građani su informisani kako da uključe u procese izrade lokalnih planova i strategija – dokumenata koji utiču na zaštitu životne sredine u Beloj crkvi.

Da bi sugrađanima i posetiocima omogućili da uživaju u prirodnim lepotama ovog kraja, članovi „Aurore“ su u junu organizovali promotivnu vožnju biciklom kroz zaštićeno područje „Karaš-Nera. Ovim gestom želeli su da istaknu značaj prirode Bele crkve za turizam i ekonomski razvoj opštine i pozovu istomišljenike da im se pridruže u daljim aktivnostima na zaštiti prirode Bele crkve. Zahvaljujući trasi Eurovelo 6, svake godine više od 10 000 biciklista iz Evrope prolazi kraj Bele Crkve, što može da dovede do većeg broja poseta i procvata turizma ovog kraja.

Podršku za inicijativu “Sačuvajmo  prirodu – sačuvajmo egzistenciju!”, obezbedili smo kroz projekat „Tvoje mesto u Srbiji“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat, ORCA realizuje zajedno sa partnerima Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, organizacijama CRTA, MRCN i Fondacijom Jelena Šantić. Cilj projekta je podrška inicijativama širom Srbije koje žele da učine nešto dobro za svoju zajednicu, prirodu i životinje.

Pročitajte šta su druge sjajne inicijative postigle u svojim zajednicama!