Nema veće radosti za decu, od odrastanja sa ljubimcem! Deca i ljubimci, oduvek su bili najbolji prijatelji. Samo pogledajte koliko je bliska i nežna ta veza na ovim fotografijama!

Današnja deca su sutrašnji vlasnici kućnih ljubimaca. I deca i ljubimci imaju koristi od edukacije dece o dobrobiti životinja i odgovornom vlasništvu. Deca uče kako da se odgovorno ponašanju prema četvoronožnim prijateljima i budu bezbedna u kontaktu sa ljubimcima. Sa druge strane, za dobrobit ljubimaca je od presudne važnosti da njihovi vlasnici dobro poznaju njihove potrebe.

Sonja Pejić, polaznica Liderskog trening programa ORCA Akademije, pokrenula je inicijativu “Učionica sPasa”. Namera joj je da kreira edukativni program o dobrobiti kućnih ljubimaca i napuštenih životinja za decu osnovnoškolskog uzrasta. Program će biti realizovan u tri osnovne škole u Temerinu.

Preko 100 dece, imaće prilike da nauče o potrebama kućnih ljubimaca i napuštenih životinja. Na taj način stvoriće osnove zdravog odnosa sa životinjama tokom čitavog života i usvojiti vrednosti poštovanja, odgovornosti i saosećanja prema svim živim bićima.

Sonjin san je da deca nauče da poštuju životinje i brinu se o njima.

I to nije sve. Sonja želi da doprinese transformaciji obrazovanja koje će moći da pripremi buduće mlade ljude da se suoče sa mnogobrojnim ekološkim izazovima u 21. veku. Na taj način oni će oblikovati svoje ekološke navike, ekološki osvešćen način života i ponašanje prema prirodi, čoveku i životinjama. Deca i ljubimci (p)ostaće najbolji prijatelji.

Zašto je važno da deca uče o životinjama?

Najbolji način da stvorimo kulturu poštovanja, saosećanja i odgovornog odnosa prema životinjama i ljudima je kroz obrazovanje. „Razvijanje svesti o značaju zaštite i dobrobiti životinja“, jedan je od osnovnih ciljeva obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja).

Kroz učenje o životinjama, vrednosti, stavovi i kritičko mišljenje deteta, razvija se u pravcu odgovornosti, poštovanja, razumevanja različitosti i saosećajnog odnosa prema životinjama, prirodi i ljudima. Učenje o prirodi i kontakt sa životinjama, ključni su za zdravo odrastanje i pravilan fizički i emocionalni razvoj deteta.

Više o tome koliko su ljubimci korisni za zdravlje naših mališana, možete pročitati ovde.

Učenje dece o životinjama, važno je i za životinje. Potrebni su nam mladi stručnjaci koji će se opredeliti da svoju karijeru posvete unapređenju životinja i zaštiti prirode. Obrazovanje dece o dobrobiti životinja i odgovornom vlasništvu, jedan je od ključnih aspekata rešenja problema napuštenih životinja.

Deca i ljubimci: šta je odgovorno vlasništvo?

Odgovorno vlasništvo je briga o ljubimcu tokom čitavog njegovog života, na način da su sve njegove potrebe zadovoljene i da se vodi računa o okruženju. Zbog toga se kaže da je život uz ljubimca velika privilegija, ali i velika obaveza.

Odgovorno vlasništvo, pored kvalitetne ishrane i obezbeđivanja veterinarske nege kada je to potrebno, podrazumeva i sterilizaciju i obeležavanje ljubimaca, ali i sprečavanje da ljubimac ugrozi bezbednost drugih životinja i ljudi.

Učenje dece o odgovornom vlasništvu će unaprediti odnos deteta i ljubimca. Takođe, uticaće da dete razvije osećaj odgovornosti, veštine donošenja odluka i upravljanja vremenom i u drugim aspektima svog života, što je veoma korisno za odrastanje.

Šta je sve postignuto u okviru inicijative „Učionica sPasa“?

Ova inicijativa donela nam je čak 130 mladih heroja, koji sada, nakon 7 održanih radionica, znaju šta je dobrobit životinja i kako se ona štiti! Kreiran je edukativni program „Učionica sPasa“ po kome su i održane radionice. Nakon iskustva sa radionica, program je dodatno unapređen.

U projekat je uključeno oko 15 volontera. Studenti grafičkog inženjerstva i dizajna sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, predlagali su vizuelna rešenja za program i radionice. Najbolje rešenje je odabrano i autorka je dobila simboličnu nagradu. Drugi volonteri, pomagali su u sprovođenju radionica.

Radionice su održane u tri osnovne škole: OŠ “Slavko Rodić” u Bačkom Jarku, OŠ “Petar Kočić” u Temerinu i OŠ “Danilo Zelenović” u Sirigu. Sa ovim školama ostvarena je dobra saradnja. Etno kuća “Brvnara” u Bačkom Jarku i Kulturni centar “Lukijan Mušicki” u Temerinu, takođe su pomogli održavanje radionica.

Realizacijom radionica i kreiranjem edukativnog programa, stvorena je osnova da ovaj program zaživi u školama. Učiteljice čiji su razredi učestvovali u radionicima su pokazale spremnost da u budućnosti i same primenjuju delove programa u svom radu. One učiteljice čiji razredi nisu učestvovali u radionicama su izrazile želju da i njihovi đaci budu deo programa.

Predsednik Opštine Temerin je na sastanku na kome mu je predstavljen projekat istakao važnost programa za opštinu i izrazio želju da podrži projekat i pomogne u procesu njegove implementacije u budućnosti.

Podršku za inicijativu “Učionica sPasa”, obezbedili smo kroz ORCA Akademiju. ORCA Akademija, podržana je u okviru projekta „Tvoje mesto u Srbiji“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat, ORCA realizuje zajedno sa partnerima Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, organizacijama CRTA, MRCN i Fondacijom Jelena Šantić. Cilj projekta je podrška inicijativama širom Srbije koje žele da učine nešto dobro za svoju zajednicu, prirodu i životinje.

Pogledajte i druge sjajne inicijative koje su pokrenute u okviru ORCA Akademije!