Možda ste već znali da je zdravije jesti domaće stare sorte voća i povrća umesto onih uvoznih i komercijalnih?

To je zato što su one nastajale vekovima, kroz napore naših poljoprivrednika da ih odaberu, odneguju i održe. Stare sorte su prilagođene domaćim uslovima sredine: našem podneblju, zemljištu i klimi. Zato su otpornije, pa ih ne treba stalno prskati pesticidima. Ako jedemo stare sorte, sasvim sigurno unosimo manje štetnih pesticida u svoj organizam.

Kroz inicijativu “Čuvari semena”, udruženje “Okvir života” iz Mionice, već nekoliko godina predano radi na tome da domaće stare sorte voća, povrća i žitarica, vrati na naše trpeze, pijace i u prodavnice. Uz mentorstvo ORCA i podršku projekta „Tvoje mesto u Srbiji“, u Mionici je osnovana prva lokalna banka semena u Srbiji koju čini preko 30 poljoprivrednika – “Čuvara semena”. Njihov zadatak je da odgajanjem i razmenom sačuvaju od zaborava, semena starih sorti voća, povrća i žitarica, a sa njima i srpsku tradiciju.

Šta su lokalne banke semena?

Lokalne banke semena su koncept gajenja starih sorti voća, povrća i žitarica na malim poljoprivrednim gazdinstvima. One su zajednice ljudi – poljoprivrednih proizvođača koji stare sorte gaje aktivno: svake godine, oni međusobno razmenjuju i čuvaju semena starih sorti.

Banke semena takođe i skladište semena u svojim objektima. One prikupljaju semena od poljoprivrednika, skladište ih, a zatim ih ponovo daju poljoprivrednicima i vraćaju se nazad u aktivno gajenje. Cilj banke semena je da obezbedi zajednici poljoprivrednih proizvođača da uvek imaju semena spremna za korišćenje.

Zašto je važno sačuvati stare sorte?

Postoji mnogo različitih varijanti iste poljoprivredne kulture, npr. kukuruza. Svaka sorta ima svoje specifične karakteristike: neke sorte kukuruza su otpornije na bolesti i štetočine, druge su tolerantne prema sušnim ili veoma vlažnim uslovima i slično.

Klimatske promene imaju veliki uticaj na poljoprivredu. Genetska raznolikost kultura je važna za proizvodnju hrane i ekonomski razvoj lokalnih zajednica jer garantuje sigurnost poljoprivredne proizvodnje uprkos promenjenoj klimi. Banke semena pomažu poljoprivrednicima da nabave sorte koje su prilagođene lokalnim uslovima sredine.

Gajenje starih sorti unapređuje razvoj ruralnih zajednica kroz ekoturizam i lokalnu gastronomsku ponudu. I najvažnije, one obezbeđuju veću dostupnost i raznolikost zdrave i bezbedne hrane za naše potomke.

Stare sorte su zdravije i ukusnije

Gastronomi kažu, da svako ko je ikada probao ukus i osetio miris neke stare sorte voća ili povrća, želi to opet da iskusi.

Na svetskom nivou, raznolikost ukusa i mirisa plodova opada. Tome i sami možemo da posvedočimo – često kažemo da je paradajz kupljen u prodavnici “bezukusan”. Većina savremenih sorti se odgajaju da budu otporne na transport i dugo stajanje na polici, a ne za ukus i miris. Za gajenje savremenih sorti je potrebno više hemikalija, više đubriva, više navodnjavanja, što dugoročno uništava životnu sredinu i loše utiče na naše zdravlje.

Sa sruge strane, stare sorte su veće raznolikosti ukusa i mirisa i izuzetno dobro adaptirane na naše lokalne uslove jer su tu rasle vekovima. To ih čini otpornijim i smanjuje potrebu za korišćenjem pesticida i đubriva. To znači da se na taj način čuva zemljište, podzemne vode i zdravlje ljudi.

Šta je sve postignuto u okviru inicijative “Čuvari semena”?

Za dve godine, udruženje okvir života je pokrenulo osnivanje osam lokalnih banaka semena. Svaka od ovih banaka ima svog koordinatora koji na lokalu radi na okupljanju i širenju zajednice odgajivača starih sorti.

Formirane su baze podataka starih sorti koje su istražene u Mionici i na Staroj planini, a svakodnevno poljoprivrednici prijavljuju nove stare sorte koje gaje na teritoriji čitave Srbije.

Održane su obuke poljoprivrednika koji su na taj način mogli da usvoje praktična znanja vezana za gajenje i setvu povrća i žitarica, orezivanje i kalemljenje voća starih sorti.

Formirano je ogledno dobro sa preko 50 sadnica na Staroj planini i ostavljeno na dalje upravljanje zajednici. Ogledna dobra su vrlo važna jer su izvor sadnog materijala i mesto edukacije za lokalnu zajednicu.

Organizovan je događaj Dan čuvara semena na kome je prisustvovalo više od 50 učesnika. Takođe, tokom projekta organizovan je veći broj događaja razmene semena. Na ovim događajima podeljene su brošure o starim sortama, a podstaknuti su građani da doprinesu očuvanju starih sorti. Oni su fotografisali stare sorte, pravili baze podataka i kupovali stare sorte kako bi ih sačuvali i doprineli osnivanju banke gena.

Podršku za inicijativu “Čuvari semena”, obezbedili smo kroz projekat „Tvoje mesto u Srbiji“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj projekat, ORCA realizuje zajedno sa partnerima Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, organizacijama CRTA, MRCN i Fondacijom Jelena Šantić. Cilj projekta je podrška inicijativama širom Srbije koje žele da učine nešto dobro za svoju zajednicu, prirodu i životinje.

Pročitajte šta su druge sjajne inicijative postigle u svojim zajednicama!