Grad Požarevac je u februaru promenio Odluku o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Požarevca (“Službeni glasnik Grada Požarevca”, broj 2 od 11.02.2021). Novom Odlukom, propisano je da se u stanu u stambenoj zgradi može držati najviše jedan pas ili jedna mačka i podmladak do tri meseca starosti (član 13 Odluke). Ovim je ograničenje držanja pasa dodatno smanjeno u odnosu na prethodnu Odluku, koja je ograničavala broj kućnih ljubimaca na dva psa i dve mačke i njihov podmladak do tri meseca starosti.

Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović, u medijima je istakao da je grad bio pod pritiskom da se donese ova Odluka zbog brojnih pritužbi građana koji su se žalili na građane koji su nesavesno držali životinje u uslovima koji nisu dobri i na lokacijama koje su u užem centru grada.

U Požarevcu je održan protest vlasnika pasa, udruženja za zaštitu životinja i građana protiv sporne Odluke za koju smatraju da može produbiti problem napuštenih životinja.

O razlozima protiv donošenja ovakve odluke, govorili smo u Jutarnjem programu TV Prva.

 

Šta je zaista sporno u Odluci koju je doneo Grad Požarevac?

Dve su činjenice posebno sporne kod nove Odluke o držanju životinja koju je doneo Grad Požarevac. Prva je apsurdnost donete mere u odnosu na problem koji ona treba da reši. Jednostavno rečeno, ograničavanje broja ljubimaca u domaćinstvu, neće rešiti probleme nesavesnog držanja životinja. Druga sporna stvar je emotivni i psihološki pritisak na porodice, decu i starije, da se u roku od šest meseci kako znaju i umeju „reše“ jednog člana svoje porodice.

Tačno je da, ne samo u Požarevcu, već i širom Srbije, postoje problemi nesavesnog držanja životinja. ORCA svakodnevno prima prijave zabrinutih građana koji prisustvuju nesavesnom držanju kućnih ljubimaca (npr. psi na lancu, veliki broj mačaka zatvorenih u stan, neprekidno lajanje i drugo). Iako ih uputimo kome i na koji način da prijave ove slučajeve, odgovora nadležnih retko ima.

Ove probleme, međutim, nije moguće rešiti tako što ćemo ograničiti broj ljubimaca građani smeju da drže. Lična odgovornost vlasnika ne zavisi od broja ljubimaca koje drži. Da bismo sprečili nesavesno držanje, potrebno je da veterinarska inspekcija, policija i sudstvo brzo i efikasno obavljaju svoj posao i kako bi se neodgovorni vlasnici kaznili u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja.

Zašto je kažnjavanje neodgovornih vlasnika važno? Zbog toga što je nesavesno držanje pasa, jedan od glavnih uzroka incidenata sa psima. Loše držanje – izgladnjivanje, dugotrajno zatvaranje pasa u kaveze (bokseve) ili držanje na lancu kod životinja uzrokuje različite poremećaje ponašanja, uključujući i ono najproblematičnije: agresivnost pasa. Moramo da razumemo da je pas na lancu – incident koji čeka da se desi.

Ono što posebno zabrinjava u ovoj Odluci je to što u Prelaznim i završnim odredbama stoji da su vlasnici ljubimaca dužni da držanje pasa i mačaka usklade sa Odlukom u roku od šest meseci od dana njenog stupanja na snagu. Ovo znači da vlasnici koji imaju npr. dva psa, nakon šest meseci moraju da odaberu kog člana porodice “da se reše”. Ovakav emotivni i psihološki pritisak na građane je nedopustiv!

Sa aspekta sprovodivosti, postavlja se pitanje prihvata „viška“ ljubimaca. Da li Grad Požarevac ima dovoljno kapaciteta da prihvati sav ovaj „višak“ pasa i mačaka? Da li se uopšte zna koliki je to „višak“? Da li se prebrojalo koliko mesta ima u prihvatilištima za te životinje i ako nema dovoljno mesta, da li se razmišljalo šta sa njima raditi? Da li one treba da završe na ulici i tako doprinesu problemu napuštenih životinja?

Šta je potrebno uraditi?

Potrebno je preispitati potrebu za ograničavanjem broja ljubimaca na jednog psa ili jednu mačku, sa svešću da ograničavanje broja ljubimaca u stanovima, neće rešiti probleme neodgovornog vlasništva.

Ukoliko se donese odluka da je ograničenje potrebno, onda je neophodno primenu odluke, za vlasnike koji trenutno imaju više od jednog ljubimca, odložiti. Nedopustivo je tražiti od savesnih i odgovornih vlasnika da otuđe svoje ljubimce. Potrebno je dozvoliti da postojeći ljubimci prožive svoj životni vek u svojim porodicama, a odluku primeniti na nove situacije.

 

Ako vam je ovaj tekst bio koristan, pročitajte i:

  1. Kućni ljubimci i napuštene životinje
  2. Kako da moj pas dobije sve što mu je potrebno?
  3. 6 razloga da usvojite odraslog psa