Uvođenje policijskog časa, izmenilo je neke rutine na farmi. Transport živine tokom dana dramatično je narušio njihovu dobrobit, što direktno utiče na kvalitet i bezbednost namirnica kojima se hranimo. Saznajte zašto je važno zaštititi dobrobit životinja od kojih dobijamo hranu tokom vanrednog stanja.