Odgovara doktor veterinarske medicine Andrija Daković iz beogradske veterinarske klinike “Vet Planet”.

Svaka nagla promena životnog ritma može dovesti do toga da pas “trpi do iznemoglosti”. Ukoliko se tako nešto desi, postoji osnovana sumnja da to može uzrokovati pojavu raznih zdravstvenih problema kod pasa.

Kako se nova mera zabrane kretanja koja uslovljava da psi 12h odnosno 14h u kontinuitetu ne mogu da vrše nuždu može odraziti na njihovo zdravlje?

Kada su psi prinuđeni da dugo trpe i neredovno vrše nuždu, rizici postoje, a posledice koje vlasnici mogu očekivati su: opstrukcija urinarnog trakta, uremija, megakolon (širenje debelog creva), uporan zatvor, dilatacija bešike, urolitijaza (formiranje kamena u mokraćnom sistemu) i druge.

Šta ako se zabrana kretanja bude produžavala (postoje najave da može biti i 24h)?

Takva odluka se sigurno ne bi dobro odrazila na zdravlje kućnih ljubimaca!

Zbog čega je važno da psi vrše nuždu redovno i u ustaljeno vreme tokom dana? 

Vršenje nužde je fiziološki uslovljeno. To je jedna od osnovnih potreba svake životinje. Redovno vršenje nužde je od velike važnosti za zdravlje kućnih ljubimaca. Izvođenje pasa u tačno određenim terminima, dva – tri puta dnevno određuje ritam vršenja male i velike nužde (diureze i defekacije). Ovo se posebno odnosi na pse koji žive u gradovima. Nagle promene mogu dovesti do pojave zdravstvenih problema poput: oboljenja bubrega, atonije mokraćne bešike (gubitak njene funkcije), nakupljanje sedimenata, infekcije gornjih i donjih mokraćnih puteva, u težim slučajevima može doći do uremije i bubrežne isuficijencije (otkazivanje rada bubrega). 

Da li je redovno vršenje nužde posebno važno za bolesne, stare, sterilisane pse?

Svakako da postoje velike razlike između pasa različitog pola, rase, starosti po pitanju učestalosti vršenja nužde. Starost pasa i hronična oboljenja su jedan od najčešćih razloga zašto neki psi imaju češće potrebe za vršenjem nužde. Najčešća su: Kušingov sindrom, dijabetes, isuficijencija bubrega, različita neurološka stanja, bolesti prostate, inkontinencija i dr. Poseban režim ishrane se takođe izdvaja kao jedan od važnih faktora. Mnogi kućni ljubimci zbog svog zdravstvenog stanja zahtevaju dodatnu brigu i specifičnu hranu. Npr. psi koji koriste Low Protein hranu piju više vode i zbog toga češće vrše nuždu. U pogledu pola, gravidne ženke češće vrše nuždu usled pojačanog pritiska na abdomen. Sterilisane ženke mogu da imaju problema sa zadržavanjem mokraće (inkontinencija), a mužjaci kod kojih se javljaju problemi sa prostatom, imaju i češću potrebu za uriniranjem i defekacijom. Takođe, pojedine rase su prirodno sklone inkontinenciji, poput ženki nemačkog boksera. 

Šta je vaša preporuka za vlasnike, kako da zaštite zdravlje svog ljubimca u vanrednom stanju, uz poštovanje svih do sada donetih mera Vlade?

Kao veterinar, ali i kao građanin, svedok sam zloupotrebe šetnje pasa u proteklom periodu, zbog kojih je odluka o ukidanju večernjeg izvođenja i doneta. Ljudi to koriste za druženje po parkovima, te se kreću u grupama i time dovode i sebe i druge u opasnost. Moramo biti savesni i ponašati se ozbiljno, u skladu sa situacijom u kojoj se nalazimo. Mere koje su preduzete u smislu socijalnog distanciranja i izolacije apsolutno imaju smisla i moramo ih se pridržavati. 

Da se vratimo na naše ljubimce. Smatram da bi bilo ispravno vratiti šetnju ljubimaca, u neposrednoj okolini zgrade, po principu 1 pas – 1 pratilac, koja bi trajala oko 15 minuta, a koja bi bila organizovana na takav način da ljubimci mogu obaviti nuždu u ravnomerno raspoređenim vremenskim intervalima tokom jednog dana. Poštovanje pravila ponašanja i mera prevencije je OBAVEZNO, a to bi podrazumevalo:

  • Kretanje vlasnika pasa na odgovarajućem rastojanju, 
  • Korišćenje zaštitne maske i rukavica, 
  • Izbegavanje komunikacije sa drugim vlasnicima i ljubimcima, 
  • Pri povratku u stan obavezna dezinfekcija ruku vlasnika i šapa ljubimaca. Za definfekciju ljubimaca dovoljno je koristiti toplu vodu i eventualno hlorheksidin. Mogu se koristiti i vlažne maramice za kućne ljubimce koje sadrže hlorheksidin. 

AKO BI SE SVI VLASNICI PRIDRŽAVALI OVIH PRAVILA, UBEĐEN SAM DA OVE POLEMIKE NE BI NI BILO! 

Zabrana izvođenja pasa da obave nuždu u redovnim vremenskim intervalima, ugrožava zdravlje pasa, higijenu doma i zdravlje ljudi koji u njemu žive. Zato pozivamo sve koji pročitaju ovaj tekst da pišu mejl predsedniku Srbije i predsednici Vlade, u kome će zahtevati da se omogući izvođenje pasa radi obavljanja nužde najmanje dva do tri puta dnevno u ravnomernim vremenskim intervalima tokom dana!