Svetski dan deteta prvi put je ustanovljen 1954. godine pod nazivom Univerzalni dan dece, a obeležava se svake godine 20. novembra kako bi se promovisalo međunarodno zajedništvo, osvešćenost među decom širom sveta i unapređivanje dečijeg blagostanja.

Dvadeseti novembar je važan datum zato što je na taj dan 1959. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Deklaraciju o pravima deteta. Takođe, na taj datum 1989. godine Generalna skupština UN usvojila je Konvenciju o pravima deteta (KPD). KPD je ugovor o ljudskim pravima koji utvrđuje građanska, politička, ekonomska, socijalna, zdravstvena i kulturna prava dece. Dokument se bavi potrebama i pravima koja su specifična za dete, zahtevajući da sve države koje ga ratifikuju podležu međunarodnom pravu i da moraju da deluju u najboljem interesu deteta.

Iako su Ujedinjene nacije ustanovile Univerzalni dan dece 1954. godine, Generalna skupština UN je tek 20. novembra 1959. usvojila prošireni oblik Deklaracije o pravima deteta. Prvobitno usvojen od strane Lige nacija 1924. godine, UN je preuzeo ovaj dokument kao sopstvenu izjavu o dečijim pravima. Prvobitni tekst dokumenta je sledeći:

  1. Detetu se moraju obezbediti sredstva potrebna za njegov normalan razvoj, kako materijalni, tako i duhovni
  2. Gladno dete treba nahraniti, bolesno negovati, zaostalom detetu pružiti pomoć, delinkventno “vratiti na pravi put”, a siroče i napušteno dete moraju biti zaštićeni i izdržavani.
  3. Dete mora biti prvo koje će primiti pomoć u nevolji.
  4. Dete mora biti osposobljeno da zarađuje za život i mora biti zaštićeno od svakog oblika eksploatacije.
  5. Dete treba da bude odgajano tako da je svesno da njegovi talenti moraju biti posvećeni služenju bližnjih.

Od 1990. godine, Svetski dan deteta takođe obeležava godišnjicu datuma kada je Generalna skupština UN usvojila i Deklaraciju i Konvenciju o dečijim pravima.

Majke i očevi, nastavnici, medicinske sestre i lekari, rukovodioci vlade i aktivisti civilnog društva, verske starešine i starešine zajednica, korporativni moguli i stručnjaci u medijima, kao i mladi i sama deca, mogu igrati važnu ulogu u promovisanju važnosti Svetskog dana dece u njihovim društvima, zajednicama i nacijama.

Svetski dan dece pruža nadahnuće svakom od nas da zastupamo, promovišemo i slavimo dečija prava, stvarajući teoriju i praksu koje će izgraditi bolji svet za decu.

Istorija Međunarodnog dana dece

Poreklo ovog praznika seže do 1925. godine kada su se predstavnici različitih zemalja sastali u Ženevi u Švajcarskoj kako bi sazvali prvu „Svetsku konferenciju za dobrobit dece“.

Nakon konferencije, neke svetske vlade odredile su jedan dan za Dan dece kako bi istakli dečija pitanja. Nije preporučen konkretan datum, pa su države koristile datum koji je najrelevantniji za njihovu kulturu.

Prvi jun je datum koji koriste mnoge bivše sovjetske zemlje s obzirom da je „Međunarodni dan zaštite dece“ uspostavljen 1. juna 1950. godine, nakon kongresa Ženske međunarodne demokratske federacije u Moskvi koji se održao 1949.

Uspostavljanjem Svetskog dana deteta, države članice UN priznale su deci, bez obzira na njihovu rasu, boju kože, pol, veru i nacionalno ili socijalno poreklo, pravo na naklonost, ljubav, razumevanje, odgovarajuću hranu, medicinsku negu, besplatno obrazovanje, zaštitu od svakog oblika eksploatacije i odrastanje u atmosferi sveopšteg mira i bratstva.

Mnoge zemlje su uspostavile datum za Dan dece, ali se on obično ne obeležava kao državni praznik. Na primer, neke zemlje obeležavaju Dan deteta 20. novembra kao Univerzalni dan dece. Ovaj dan su uspostavile Ujedinjene nacije 1954. godine sa ciljem promocije dobrobiti dece širom sveta.

Prevela: Draga Nešković