Zaštićeno stanište „Bara Trskovača“ dodeljeno je na upravljanje Turističkoj organizaciji opštine Ruma 2011. godine. Od tada ova organizacija značajan deo svoje delatnosti posvećuje upravo revitalizaciji i aktivnim merama zaštite koje sprovode u ovom području.

Do sedamdesetih godina prošlog veka ovo barsko – močvarno područje služilo je meštanima sela Platičeva kao neiscrpan izvor ribe i trske. Takođe, Trskovača je u to vreme predstavljala prirodnu depresiju ispunjenu otvorenim vodenim ogledalima, okruženu oranicama gde je pretežna poljoprivredna delatnost bila i ostala povrtarstvo. Izmaglica i rosa koje bi se u letnjim mesecima skupljale u ovom mikroklimatskom pojasu bila su postojan i neophodan izvor vlage.

Međutim, u navedenim godinama, došlo se na ideju da se samo područje isuši kako bi se i ono moglo obrađivati. Već nakon nekoliko godina ispostavilo se da je zbog postojanja visokih podzemnih voda nemoguće prikupiti letinu, a jesenja žetva je skoro uvek ostajala pod plićom ili dubljom vodom. U prilog ovoj lošoj proceni išao je i veoma nizak kvalitet zemljišta.

Početkom 21. veka grupa entuzijasta iz Platičeva, kako zbog rose, tako i zbog same bare, pokrenula je inicijativu da se ovo područje opet istraži. Stručnjaci iz različitih naučnih oblasti došli su do saznanja da u Trskovači postoje stabilne populacije autohtonih vrsta riba linjaka i zlatnog karaša.

Revitalizacija je donela evoluciju u malom i ubrzanu sukcesiju na više nivoa. Najvidljiviji rezultati aktivnih mera zaštite u vidu redovnog godišnjeg košenja i krčenja su se ogledali u smeni vegetacije i povlačenju invazivnih vrsta. Prioritetni zadatak upravljača bilo je uspostavljanje novog, stabilnog vodnog režima i rad na smanjenju intenziteta crpljenja vode. Tako je 2016. godine doneta Studija vodnog režima koji poštuje aspekte biodiverziteta i odbrane od poplava, ali i pruža nove mogućnosti za upravljanje i modifikacije.

Voda zove močvarice, a na Trskovači ih je sve više sa podizanjem nivoa vodenog stuba, naročito u periodima visokih padavina. U vreme poplava u Srbiji 2014. godine, preko 120 vrsta ptica boravilo je na području zaštićenog staništa i to je bio prvi realan model u kom pravcu treba ići u pogledu vodnog režima. Više vrsta pataka i šljuka, čaplji, crna roda, vodeni bik, orao belorepan samo su neke atraktivne vrste koje se mogu sresti u šetnji zaštićenim staništem.

Vizitorski centar „Izvorac“ i kula osmatračnica osnovna su infrastruktura ovog područja i temelj za razvoj receptivnog ekoturizma. Turistička organizacija opštine Ruma teži da uporedo za merama revitalizacije preduzima korake u obezbeđivanju uslova za prijem posetilaca, naročito mlađih generacija, jer je ovo prirodno blago u opštini Ruma veoma dobar primer za edukaciju o prirodnim vrednostima koje treba čuvati i rasti sa njima i uz njih. Poseban doprinos daju mladi članovi lokalnog izviđačkog odreda „Stevica Popov“ svojim neumornim učešćem i volonterizmom u svim akcijama koje se preduzimaju za dobrobit Bare Trskovače.