Ne pripremaju se samo životinje svake godine za zimu. Biljke su zauzete tokom celog leta − rastu, prave i čuvaju hranu. Za razliku od životinja, biljke nemaju mogućnost migracije ili hibernacije. Biljke moraju da se prilagode uslovima oko sebe. Drveće ima neverovatnu sposobnost da oseti promene vremena. Ono počinje da se priprema čim prepozna znake da dolazi zima. Listopadno drveće se priprema za mirovanje, koje je poput hibernacije kod životinja, tako što usporava rast i odbacuje lišće. Drveće takođe štiti svoje ćelije od niskih temperatura tako što premešta vodu iz unutrašnjosti ćelije u male prostore izvan ćelija, što sprečava da se one smrznu.

Jedna od stvari koja biljkama najteža pada tokom zime jeste to što se voda ponekad može smrznuti, a biljke ne mogu da prenose led kroz svoje korenje. Listopadne biljke ovaj nedostatak vode prevazilaze tako što im opada lišće svake jeseni. Sa lišca voda isparava iz biljaka. Nakon odbacivanja lišća, listopadne biljke ulaze u fazu mirovanja. Četinari su takođe adaptirani da sprečavaju gubitak vode. Njihovi listovi, koji izgledaju poput iglica, imaju debele, voštane prevlake koje smanjuju gubitak vode sa površine. Neke zimzelene biljke imaju posebne mehanizme adaptacije, poput kapka koji automatski zatvara pojedinačne ćelije koje su zamrznute. Na ovaj način se sprečava zamrzavanje okolnih ćelija.

Adaptacija

Listopadne biljke rešavaju nedostatak vode tako što odbacuju lišće sa kog voda isparava u vazduh. Tokom hladnih zimskih meseci većini listopadnih biljaka opadne lišce i one ulaze u stanje mirovanja. Zimzelene biljke zadržavaju lišće, ali njihovo lišće i iglice imaju debele, voštane obloge kako bi smanjile gubitak vode.

U područjima poput Arktika gde je sneg čest i gde tokom cele godine može biti hladno vreme, biljke su se adaptirale na druge načine. Drveće može rasti blizu zemlje u oblicima koji im pomažu da lakše odbacuju težak sneg. Biljke mogu i da zadrže mrtvo lišće zbog izolacije ili da koriste duboki sneg poput pokrivača kao zaštitu od hladnoće. Neke zimzelene biljke takođe imaju poseban kapak u svojim ćelijama. On automatski zatvara pojedinačne smrznute ćelije da bi sprečio lančanu reakciju smrzavanja.

Međusobni uticaji

Baš kao što sneg ima moć da oblikuje biljke, biljke ponekad mogu uticati na sneg. Šumska vegetacija utiče na to koliko sneg dopire do tla i koliko se on brzo topi. Sneg i određeni prostorni obrasci vegetacije međusobno se dopunjuju. U blizini linije drveća, gde šuma ustupa mesto tundri, drveće može rasti u uskim nizovima. Na otvorenim prostorima između drveća sneg često stvara nanose. Ovi nizovi drveća imaju funkciju snežnih ograda. Tokom leta duboki sneg skraćuje vegetacioni period, ometajući uspostavljanje i rast sadnica. Međutim, kako leto promiče, nanosi snega koji se topi povećavaju količinu vlage u zemljištu u blizini nanosa, i tako povoljno utiču na rast biljaka.

Prevela: Ana Stijelja