Podsetimo se ORCA kampanje “Da ih ne Okrznu!” koju smo vodili od 2002-2008. godine.

Kampanja “Da ih ne Okrznu!” dovela je do usvajanja Zakona o dobrobiti životinja kojim je zabranjeno držanje i ubijanje životinja isključivo radi proizvodnje krzna i kože od 2019. godine. Danas postoje pokušaji da se izmenama zakona ova zabrana ukine. Ne dozvolimo to!

Industrijsko gajenje krznašica nije moguće sprovoditi na human način. Imajući u vidu ovu činjenicu kao i rastuću zabrinutost javnosti za dobrobit krznašica i etiku proizvodnje neesencijalnih luksuznih proizvoda, počela je da se menja u ovoj oblasti. Veliki broj država članica ukinule su industriju krzna, u potpunosti (Austrija, Velika Britanija) ili sa propisanim periodom u kome postojeće farme treba da se preusmere na druge vidove proizvodnje (Holandija, Slovenija, Belgija, Estonija, Hrvatska). Imajući u vidu da aktuelni zakon u ovom pogledu u potpunosti prati evropske trendove i štiti dobrobit krnašica, ORCA apeluje na Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine da povuče predlog za ukidanje zabrane držanja i ubijanja životinja radi proizvodnje krzna od 2019. godine. Period od narednih pet godina potrebno je iskoristiti kako bi se kroz posebne akcione planove malobrojni uzgajivači krznačica preorijentisali na druge vidove proizvodnje. Takođe, predlažemo i da se dopunama Zakona odmah zabrani osnivanja novih farmi krznašica.