Liderski trening program ORCA akademije nastao je kako bismo prirodi i životinjama obezbedili saveznike, a stručnjacima dopunska znanja koja su im potrebna da naprave trajne promene i unaprede dobrobit životinja i zaštitu prirode u Srbiji. 

Nakon što je prva generacija uspešno završila Program, dvadeset troje motivisanih polaznika – ORCA akademaca, započelo je svoje putovanje kroz Liderski trening program kako bi ostvarili svoje snove u oblasti zaštite životinje i prirode. 

Oni će u narednih šest meseci, sticati veštine javnog zastupanja, liderstva, komunikacije i javnog nastupa, odnosno znanja u oblasti procesa izrade i usvajanje propisa, uloge i nadležnosti institucija i organizacija u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode, prikupljanja sredstava i projektnog menadžmenta. 

Ova znanja koristiće im da uz podršku mentora napišu projektne predloge od kojih će najbolji biti finansirani malim grantovima, kako bi se sa reči odmah prešlo na dela i krenulo u stvaranje promena koje želimo da vidimo u oblastima zaštite prirode i životinja. 

Upoznajte polaznike druge generacije Liderskog trening programa ORCA akademije:

Aleksandar Knežević

Portret muske osobe u crno beloj kat=rir

Aleksandar Knežević je master profesor biologije i geografije. Volontirao je u ekološkim udruženjima i učestvovao na projektima kao organizator ekoloških radionica.

Njegova interesovanja su edukacija dece i mladih o očuvanju zaštićenih prirodnih dobara kao i očuvanje zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.

Kao ekološki aktivista, svoj doprinos je dao u ekološkim akcijama čišćenja rečnih tokova i lokalnih deponija.

Aleksandar je član srpskog biospeleološkog društva iz Novog Sada i prošao je osnovnu obuku speleologije.

Bio je i organizator ekoloških radionica u srednjoj školi pri udruženju IMPACT ECO, a učestvovao je i u obuci za dečje eko – edukatore u EDIT centru u saradnji sa OPENS organizacijom.

Pohađanjem ORCA liderskog trening programa, Aleksandar želi da unapredi liderske, prezentacione i komunikacione veštine kako bi bolje predstavio deci i mladima glavne zagađivače prirodnog dobra i predložio im mere za zaštitu prirodnih ekosistema.

Aleksandar Mijalković

Covek i pas uživaju u šumi.

Aleksandar Mijalković je aktivista u civilnom sektoru od 2009. godine i bavi se projektnim menadžmentom, volonterskim menadžmentom i koordinacijom događaja.

On je član udruženja „Pirot E Publika“ i „Shtek House“. Aleksandar je i predsednik neformalne grupe „Studio FUZZ Pirot“, gde radi kao fotograf i koordinator događaja u cilju populizacije i afirmacije alternativne kulture.

Kao edukator i koordinator projekta, radio je sa mladima iz ranjivih grupa na projektu „Mlad Grad“ za koji je „Pirot E Publika“ dobilo nagradu.

Bio je koordinator randih kampova na Staroj Planini u selu Temska, Dojkinci i Strelac i aktivnosti kao što su seča kiselog drveta, čišćenje zagađenih reka i životne sredine u ovim selima.

Kao LTP učesnik voleo bi da nauči više o tehnikama javnog zastupanja i izradama i usvajanju propisa.

Aleksandar Mijalković je bio učesnik mnogih radionica i poseduje sertifikate iz mnogih oblasti (edukacija, komunikacija, psihosocijalne radionice i drugo).

Ana Stijelja

Devojka sa psom viri iz velike rupe u drvetu.

Ana Stjelja je diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za francuski jezik i književnost. Ima trinaestogodišnje radno iskustvo u prevođenju, obrazovanju, koordinaciji, upravljanju projektima, kako u javnom, tako i privatnom sektoru.

Njena polja interesovanja i ekspertize obuhvataju zaštitu ljudskih i manjinskih prava, obrazovanje, rad, zaštitu životne sredine, medicinu i pravo EU.

Volontirala je prilikom prvog talasa migracija 2016. godine, za potrebe prvog izdanja festivala Beogradski mesec fotografije, a trenutno je volonter ORCA.

Ana je kao studentkinja bila dobitnica nagrade za kratku priču Francuskog kulturnog centra. Objavljena su tri romana u njenom prevodu, nekoliko publikacija, kao i dva poglavlja novog izdanja Velike opšte ilustrovane enciklopedije LAROUSSE.

Kao polaznica Liderskog trening programa, Anin cilj je da stekne nova znanja i unapredi veštine javnog zastupanja, liderstva i pisanja projekata u cilju zaštite životinja i prirode.

Bojana Nadaždin

Devojka sedi na kamenu na vrhu planine ili brda.

Bojana Nadaždin je već 10 godina aktivna u volonterskoj zajednici. Ona je predsednica Udruženja za održivi razvoj i očuvanje prirodnih staništa Srbije „Habiprot“.

Udruženje se bavi zaštitom i inventarizacijom faune insekata na području Srbije, a Bojana je pored poslova vezanih za vođenje udruženja i pripremanja predloga projekata, kao master ekolog posvećena naučnim istaživanjima u oblasti zaštite biodiverziteta, a posebno insekatske grupe stenica.

Od studentskih dana pa do danas, bila je koordinator nekoliko naučno-istraživačkih kampova, glavni urednik prva dva broja časopisa posvećenog zaštiti prirode „Terenac“ i koordinator više projekata iz oblasti zaštite prirode.

Takođe, Bojana je autor preko 15 naučnih radova i urednik za grupu stenica u onlajn bazi isekata Srbije „Alcifron“.

Kao polaznik Liderskog trening programa želi da unapredi svoje veštine na polju projektnog menadžmenta i prikupljanja sredstava, kao i na temu izrade i usvajanja propisa.

Darko Dragulović

Dečko u opremi za istrazivanje pećina viri iz jedne male pećine.

Darko Dragulović je predsednik Sportskog kluba ”RiS” koji se bavi sportovima vezanim za boravak u prirodi kao i stvaranjem uslova da mladi ljudi mogu da se bave sportom.

Darko ima zapažene rezultate u planinarstvu i speleologiji, a poslednjih godina je proglašavan za vrhunskog sportistu domaćeg i međunarodnog ranga.

Radi kao planinarski vodič i instruktor speleologije, a bavi se i visinskim poslovima i industrijskim alpinizmom.

Pored sprota kojim se bavi, Darko je završio i kurs za sakupljanje, preradu i zakonsku regulativu u vezi samoniklog lekovitog bilja u Sokobanji 2011.

Zainteresovan je i za organsku proizvodnju hrane, permakulturne sisteme i održivi razvoj poljoprivrede.

Darko je učestvovao u više međunarodnih pograničnih ekoloških projekata, a voleo bi da nakon završenog LTP ovlada veštinama pisanja projekata kako bi nastavio da učestvuje u očuvanju životne sredine, kombinujući znanje, energiju, volju i kreativnost.

Dejana Gaća

Devojka u prijatnoj šetnji kroz park šumu.

Dejana Gaća je pre samo par meseci diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, smer Pejzažna arhitektura.

Dejana je posvećena tome da svoj poziv i znanje usmeri ka očuvanju životne sredine i životinjskih staništa, širenju svesti o važnosti zelenih površina, biljaka i celog ekosistema.

Posebno je zanimaju ekološki koridori, a želja joj je da razvije i realizuje jedan projekat koji se tiče ekoloških koridora.

Dejana je u okviru fakulteta učestvovala na izložbi pod nazivom „Retrospektiva urbanog baštovanstva Novog Sada“, gde je pravila projekat blokovskog ozelenjavanja za dobrobit stanovnika jednog naselja.

U okviru Liderskog trening programa ORCA Akademije, Dejana želi da unapredi stečeno znanje, komunikacione veštine i tehnike javnog zastupanja.

Želi da nauči na koji način svojom strukom može da doprinese zaštiti životinja i prirode i da upozna druge ljude koji su poput nje, posvećeni zaštiti životinja i prirode.

Dragana Terzić

Devojka sedi na kamenu na vrhu brrda.

Dragana Terzić je osnivačica i direktorka turističke agencija “Travel Point” u Prijepolju. Posebno interesovanje ima za projektni menadžment, životnu sredinu i održivi razvoj, ruralni turizam i razvoj ženskog preduzetništva.

Posebno interesovanje ima za projektni menadžment, životnu sredinu i održivi razvoj, ruralni turizam i razvoj ženskog preduzetništva.

Tokom magistarskih studija u Slovačkoj, Dragana je bila stipendista Fonda za mlade talente Dositej Obradović. Magistarske studije je završila kao najbolji strani student. Ubrzo nakon završetka studija, magistarski rad je na inicijativu Lambert izdavačke kuće, izdat kao knjiga.

Njena želja je da kroz LTP unapredi znanje iz oblasti projektnog menadzmenta i stekne veštne iz oblasti liderstva jer smatra da će joj to značajno pomoći u daljem poslovanju i razvoju svojih ideja.

Aktivistkinja je dva udruženja, “Moje Prijepolje” i “Jadovnik – oaza netaknute prirode”. U okviru udruženja Jadovnik, trenutno je uključena u realizaciju projekta “Zaštitimo beloglavog supa” podržan od strane ORCA kroz projekat Tvoje mesto u Srbiji.

Goran Ostojić

Dečko ispred potoka, portret.

Goran Ostojić radi kao programski menadžer u Kulinarskom institutu “Know-how” iz Novog Sada, gde vodi projekte i programe vezane za strukovno obrazovanje i usavršavanje mladih.

Goran ima više od 8 godina iskustva rada u obrazovanju, a poseduje veštine upravljanja projektima, fandrejzinga, kao i monitoringa i evaluacije projekata.

Goran je aktivan je u civilnom sektoru od 2015. godine, a pored rada u Kulinarskom institutu “Know-how”, radi i u nekoliko omladinskih organizacija u Novom Sadu, kao omladinski radnik i karijerni praktičar.

Kao LTP polaznik, on bi voleo da unapredi tehnike javnog zastupanja i da ih primeni u zaštiti životinja i prirode u gradu Novom Sadu, u njegovim sektorima ugosteljstva i turizma.

Goran je nagrađen studentskom stipendijom od strane Univerziteta Jenčeping, Fakultet za komunikaciju i edukaciju, Kraljevine Švedske, da pohađa Univerzitetski kurs: „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“, kao student omladinskog rada. Bio je odabran da pohađa Regionalni program NVO Akademije, Fondacije Erste banke.

Gospava Kalaba

Gospava Kalaba je diplomirana menadžerka u turizmu, a trenutno je angažovana kao koordinatorka u organizaciji Ruralni centar Sova iz Sremske Mitrovice.

Gospava trenutno radi kao koordinator na projektu unapređenja otpadom u ruralnom području Sremske Mitrovice. Zadatak koordinatora je upravljanje, koordinisanje i planiranje različitih projektnih aktivnosti, istraživanje dokumentacije vezane za temu i izveštavanje.

Gospava ima dugogosišnje iskustvo rada u sektoru turističke privrede i ima dobre veštine komnikacije sa ljudima, rešavanja problema i slično.

Kao učesnik ORCA liderskog trening programa, Gospava želi da stekne veštine javnog zastupanja, pisanja predloga projekata i da unapredi liderske veštine.

Ivana Dančetović

Devojka sa psom u šetnji šumi.

Ivana Dančetović je diplomirana pravnica, a zaposlena je kao advokatska pripravnica u advokatskoj kancelariji Đorđević.

Ivana radi na projektu „Pravna klinika Đorđević”, čiji je cilj stručno osposobljavanje advokatskih pripravnika u oblasti prava zaštite životne sredine i formiranje prve generacije specijalizovanih ekoloških advokata.

Za učešće u Liderskom trening program se prijavila kako bi unapredila veštine pisanja i vođenja projekata iz oblasti zaštite životne sredine i dobrobiti životinja, kao i tehnike javnog zastupanja,

Ivanu takođe zanima da unapredi znanja iz oblasti komunikacija sa različitim ciljnim grupama, veštine upravljanja timom ljudi, a sve u cilju zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.

Ivana je učestvovala na Pravnoj klinici za ekološko pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je doprinela radu na izmenama i dopunama nacrta zakona o klimatskim promenama.

Na ekološko-pravnim slučajevima radi od 2019. godine.

Ivana Voštić

Portret devojke.

Ivana Voštić je master biolog. Do sada je radila je kao nastavnica biologije.

U okviru teme master rada, radila je na molekularnoj detekciji zoonotskih patogena prenošenih krpeljima i njihovom značaju u medicini.

Njena želja je da kroz LTP unapredi svoje komunikacione veštine sa različitim ciljnim grupama i upozna se sa ulogama nadležnih institucija i organizacija u zaštiti i dobrobiti životinja i očuvanju životne sredine.

Ivana trenutno volontira u organizaciji ORCA kao prevodilac, a napisala je više tekstova o životinjama i prirodi koji su objavljani na sajtu ORCA.

Lazar Jovanović 

Dečko sa dva psa u prirodi.

Lazar Jovanović je diplomirani pravnik, a trenutno radi u kompaniji NCR.

Radio je kao pravnik u Kancelariji javnih izvršitelja i kao stažista u nekoliko advokatskih kancelarija.

Lazar veruje da je zakonodavstvo u oblasti zaštite životinja i prirode u velikoj meri usklađeno sa zakonodavstvom EU, ali postoji problem u primeni propisa, odnosno kažnjavanju nepropisnog ponašanja.

Kao pravnik, njegov cilj je da se zalaže za bolju primenu zakonodavstva u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode.

Za učešće u Liderskom trening programu se prijavio kako bi stekao znanja i veštine koje bi mu pomogle da kroz svoju struku učini našu zemlju boljim mestom za životinje.

Lazar Mitrović

Portret muške osobe koja drži psa.

Lazar Mitrović je master agronom i zaposlen je kao menadžer prodaje u poljoprivrednoj apoteci u Kragujevcu. 

Kroz rad u apoteci, Lazar se bavi prodajom preparata za zaštitu biljaka, ali i u savetovanjem poljoprivrednika u vezi sa tehnologijom proizvodnje, zaštitomi đubrenjem biljaka.

Tokom studija bio je član naučno-nastavnog veća na Agronomskom fakultetu, kao i predsednik naučnog resora na kragujevačkom univerzitetu.

Pohađao je preduzetničku obuku u organizaciji USAID-a, a takođe je učestvovao u izradi veb aplikacije Agro-expert.

Iskustvo iz oblasti organske poljoprivrede sticao je na plantaži jabuka, gde je pratio njihov razvoj i učestvovao u praćenju i suzbijanju pojave bolesti i štetočina.

Kao učesnik Liderskog trening programa, želi da unapredi svoje prezentacione i liderske veštine, kao i da nauči kako da napiše projekat, kojim bi pomogao širenju organske poljoprivrede u svojoj lokalnoj zajednici i time doprineo očuvanju ekosistema.

Marko Arsenijević

Portret muške osobe u beloj košulji.

Marko Arsenijević je diplomirani ekolog, a trenutno pohađa master akademske studije Primenjene ekologije na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Markova profesionalna interesovanja su usmerena ka konzervaciji slatkovodnih ekosistema, proučavanju diverziteta slatkovodnih planktonskih algi i proučavanju diverziteta makromiceta (gljiva) na teritoriji Srbije.

Marko je takođe veoma zainteresovan za temu očuvanja genetičkog, specijskog i ekosistemskog diverziteta u poljoprivrednim predelima.

Za učešće u Liderskom trening programu Marko se prijavio kako bi stekao nove veštine i znanja o projektnom menadžmentu, tehnikama javnog zastupanja i liderskim veštinama.

Kao dugogodišnji volonter u ekološkom udruženju “Eko fun kamp”, imao je priliku da ućestvuje u brojnim projektima vezanim za očuvanje prirode i edukaciju mladih.

Milena Dragović

Devojka sedi na oborenom drvetu na brdu.

Milena Dragović je diplomirana novinarka i radi kao Programska saradnica za komunikacije u Svetskoj organizaciji za prirodu (WWF Adria).

Kao deo iskusnog tima, Milena planira i sprovodi kampanje, osmišljava sadržaje za sajt i društvene mreže, piše saopštenja i sarađuje sa medijima. Zajedno sa kolegama Milena radi na promociji tema kao što su šumarstvo, zaštićena područja, edukacija o prirodi, osnaživanje lokalnih zajednica.

Milena je učestvovala u kreiranju i sprovođenju WWF-ove kampanje za uvođenje zabrane izlova kečige u Srbiji, koja je proglašena za najbolju neprofitnu kampanju u 2018. godini. U okviru Druge Škole digitalnog novinarstva koju sprovodi “Fondacija Slavko Ćuruvija”, Milena je za svoj tekst o obrazovanju dece migranata i izbeglica u Srbiji bila nagrađena studijskim putovanjem u Kopenhagen.

Kao polaznica Liderskog trening programa, želi da unapredi svoje znanje o sistemu zaštite prirode u Srbiji, kako da utiče na njega i efikasno podstakne javnost na aktivno učešće u ovim temama od izrazitog javnog značaja.

Milica Kecman

Devojka sedi na ogradi na šetalištu pored reke..

Milica Kecman je zaposlena u srednjoj školi „Dr Đorđe Natošević“ u Inđiji kao nastavnica kuvarstva.

Ima desetogodišnje iskustvo u radu sa mladima od 15-18 godina, a za učešće u Liderskom trening programu se prijavila kako bi usavršila komunikacijske veštine koje su direktno vezane za njen rad.

Milica je sa učenicima predstavljala školu u gastronomskim takmičenjima, poput Gastro-kupa Srbije i festivala gastronomije „Ukusi Vojvodine“, gde su u kategoriji „Torte“ osvojili srebrne i zlatne medalje.

Pored gastronomije, Milica je posvećena i razvoju preduzetništva kod učenika sa kojima učestvuje u takmičenjima organizacije “Dostugnuća mladih u Srbiji”.

Na takmičenju „Poslovni izazov“, učenik kojem je bila mentor je osvojio prvo mesto na regionalnom takmičenju u Novom Sadu, zatim treće mesto na republičkom takmičenju u Beogradu i drugo mesto na takmičenju Zapadnog Balkana u Sarajevu.

Miljana Rančić

Miljana Rančić je jedna je od žena osnivačica ženske zadruge “Darovi Lužnice” i bavi se organskom poljoprivrednom proizvodnjom na svom poljoprivrednom gazdinstvu.

Miljana je aktivna u civilnom sektoru od 2017. godine u oblasti ekonomskog osnaživanja žena kroz bavljenje organskom poljoprivrednom proizvodnjom.

Radi u udruženju građana “Lužničke rukotvorine” na planiranju, sprovođenju i izveštavanju na projektima ekonomskog osnaživanja žena iz marginalizovanih kategorija.

Jedna je od osnivača i predsednica udruženja osoba sa invaliditetom “Kuća za nas”.

Kao polaznik Liderskog trening programa ORCA Akademije, Miljanin cilj je da unapredi znanja o pisanju projekata, liderske i prezentacijske veštine kako bi poboljšala svoj rad i doprinela očuvanju prirode u zajednici.

Olivera Aleksić

Devojka u šumi pored potoka.

Olivera Aleksić radi kao stručno lice u oblasti ribarstva i ihtiologije u firmi koja je Korisnik ribarskog područja “Ibar”.

Bavi se poslovima zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda, aktivno učestvuje u kreiranju politike održivog korišćenja i promociji zaštite životne sredine, kroz zaštitu ribljeg fonda.

Jedan od važnih zadataka kojima se bavi je rad na promovisanju značaja održivog korišćenja ribljeg fonda i zaštite prirodnih resursa.

Njena želja je da kroz LTP unapredi liderske veštine, znanja o mogućnostima i načinu prikupljanja sredstava, kao i u oblasti komunikacije i povezivanja sa različitim interesnim grupama.

S obzirom da je njena oblast interesovanja ribarstvo, odnosno zaštita ribljeg fonda i njegovo održivo korišćenje.

Smatra da bi program treninga doprineo povezivanju, do sada stečenog znanja i iskustva sa novim veštinama i mogućnostima.

Radivoje Stojanović

Pčelar u svojo opremi, portret.

Radivoje Stojanović je član Izvršnog odbora i zamenik predsednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS). Proveo je 35 godina na poslovima kriminalističke forenzike, kao rukovodilac forenzičkog tima u Upravi kriminalističke policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Sada je penzionisan.

Radivoje je 2015. godine pokrenuo projekat, u okviru koga je oformljen operativni tim SPOS za sprečavanje krađe pčela i predložen način postupanja pčleara u slučajevima krađe i požara na pčelinjacima. Vremenom, oformljeno je čak sedam lokalnih operativnih timova u cilju neposredne saradnje između pčelara i pripadnika MUPa i tužilaštva.

Radivoje planira da pokrene inicijativu da “ubistvo, trovanje pčela i vandalizam na pčelinjacima“ postane novo krivično delo u Krivičnom Zakoniku Srbije. Kao polaznik Liderskog trening programa, Radivoje želi da učestvuje u stvaranju širokog fronta aktivista koji rade na izmeni propisa u oblastima zaštite flore i faune.

Radivoje koordiniše rad „Odbora za zaštitu pčela“ i fondacije „Sačuvajmo pčele“ Saveza pčelarskih organizacija Srbije, a učestvovao je u organizovanju više protesta i tribina pod sloganom „Stop GMO“.

Sanja Marković

Sanja Marković je diplomirani profesor geografije. Aktivno je angažovana u Udruženju “Zeleni most” iz Banatskog Brestovca u Pančevu, na temama zaštite prirode i građanskog aktivizma, kao i zaštite parka prirode Ponjavica koji je važan kao jedan od 18 parkova prirode u Srbiji.

Radila je kao savetnik u Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore za oblast geografije i stručni suradnik za oblast geografije u Republičkom zavodu za zaštitu prirode Crne Gore. 14 godina se kao vođa tima i inicijator zaštite, aktivno zalagala za stavljanje pod zaštitu hidrološkog objekta estavele Gornjepoljski vir, najvećeg takve vrste na svetu.

Učestvovala je u brojnim projektima, uključujući rad na popisu speleoloških objekata Crne Gore, učestvovanje na skupovima vezanim za devastaciju speleoloških objekata zbog neadekvatne upotrebe u turističkoj valorizaciji, reviziju statusa kategorije, režima zaštite i granica postojećih područja prirode i druge.

Kao polaznik LTP, Sanja je posebno zainteresovana da unapredi veštine javnog zastupanja, komunikacije sa medijima i javnog nastupa, kao i znanja iz oblasti prikupljanja sredstava i projektnog menadžmenta u cilju njihove u zaštiti prirode i životinja.

Sonja Pejić

Sonja Pejić je zaposlena kao docentkinja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Ima deset godina iskustva u radu sa studentima i stručnjak je u oblasti ritualnih studija, sociologije okruženja i sociologije tehnike. Predaje socijalnu ekologiju, sociologiju kulture, sociologiju tehnike, sociologiju umetnosti i kulture, urbanu sociologiju i kreativne industrije.

Sonja je na osnovnim i master studijama bila dobitnik stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije kao jedna od 1000 najboljih studenata u Srbiji. 2012. godine njen master rad je ušao u uži izbor za nagradu Dr Zoran Đinđić, za najbolji diplomski/master rad iz oblasti filozofije i sociologije.

2013. godine bila je jedan od pobednika međunarodnog konkursa u pisanju eseja na temu „Jedni u očima drugih – pitanje identiteta u centralno-istočnoj Evropi“. Konkurs je organizovao Laslo Šurjan, potpredsednik Evropskog Parlamenta i osnivač pokreta „Charta XXI”.

Kao polaznik LTP programa, njena želja je da stekne znanja o projektnom menadžmentu, prikupljanju novčanih sredstava i razvije liderske veštine u cilju lakšeg i efikasnijeg pomaganja životinjama i okruženju u njenom budućem radu.

Tamara Lazarević 

Portret devojke u belom duksu.

Tamara Lazarević je pomoćna sekretarica u školi jezika Swanbell.

Na obuci je za usavršavanje metode rada za predavanje engleskog jezika deci.

Bavi se fotografisanjem i uči kineski jezik.

Veoma je zainteresovana za očuvanje životne sredine, a posebno za temu “manje-otpadaka” (low-waste) i “nula otpadaka” (zero-waste).

Za učešće u Liderskom trening programu se prijavila kako bi stekla nova iskustva i znanja, poboljšala javni nastup i stekla veštine pisanja projekata, a takođe i kako ih efikasno sprovesti.

Tamara često učestvuje na on-line panelima, vebinarima i radionicama vezanim za zaštitu životne sredine.

Teodora Marković 

Teodora Marković je turistički tehničar, susosnivač Udruženja “Zeleni most” iz Banatskog Brestovca u Pančevu u kome je aktivna kao menadžer udruženja.

Ima dugogodišnje iskustvo kao aktivista i volonter. Učestvovala je u akcijama vezanim za zaustavljanje moguće izgradnje skladišta opasnog otpada u okviru Rafinerije nafte Pančevo, prikupljanje dokaza i podnošenje krivične prijave za nedozvoljene radove u okviru Parka prirode “Ponjavica”, prikupljanju informacija od javnog značaja, kao i zalaganja da se mladi uključe u teme ekologije.

Posebno je ponosna na svoj rad na sakupljanju i razvrstavanju primeraka flore i makromiceta za crnogorski herbarijum. Radi na promociji života na selu kao opcije za mlade, odnosno razvoju ruralne sredine, kao bitnog segmenta opštine Pančevo. Stalno je angažovana na polju zaštite životinja, posebno divljih vrsta, kao i napuštenih životinja.

Kao polaznik Liderskog trening programa Teodora želi da unapredi svoje veštine projektnog menadžmenta i prikupljanja sredstava, komunikacije i prezentacije, kao i znanje o procesu izrade i donošenja propisa, odnosno uloge i nadležnosti institucija.

U toku je konkurs za upis TREĆE GENERACIJE polaznika Liderskog trening programa u okviru ORCA Akademije 2020/21. Tekst konkursa možete pogledati ovde.