Drugi Koordinacioni sastanak CSOnnect

18. i 19. jula, Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA je sa svojim partnerima organizovala drugi po redu koordinacioni sastanak u okviru institucionalnog granta koji je deo CSOnnect programa koji implementira Regionalni centar za zivotnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (SIDA).

Koordinacioni sastanak je uključio obuku o organizacionom razvoju sa fokusom na teme akcionog planiranja i rada na izgradnji baze podrške.Partnerske organizacije u okviru CSOnnect programa, ali i druge organizacije saradnice ORCA, uz pomoć trenera, usavršile su primenu McKinsey metodologije procene kapaciteta organizacije i diskutovale o rezultatima dosadašnjeg rada po organizacijama. Kroz definisanje misija svojih organizacija i izbor jednog strateškog cilja, učesnici su razmatrali izgradnju baze podrške i kreiranje akcionih planova koji će im služiti kao okvir za buduće delovanje. Na ovaj način, organizacije su jasnije usmerile svoj razvoj.