Godišnja konferencija i generalni sastanak Evropske grupe za životinje (Eurogroup for Animals), pod parolom „Učini za životinje“ („Act4Animals“) održana je u Briselu 22 i 23. juna 2016. godine. Specijalni gost – Evropski komesar za zdravlje i bezbednost hrane, Vytenis Andriukaitis, otvorio je skup i potvrdio svoju posvećenost implementaciji evropskog zakonodavstva u oblasti dobrobiti životinja. Učesnicima su se obratili i Sirpa Pietikäinen, finska članica Evropskog parlamenta i nova predsednica Intergrupe za dobrobit i očuvanje životinja Evropskog parlamenta, kao i Jouke Knol, ataše za veterinu holandskog predsedavanja Savetom Evropske Unije u prvoj polovini 2016 godine.

Nakon uvodnih obraćanja, drugi deo dana obeležila je dodela tri prestižne nagrade za postignuća u oblasti dobrobiti životinja u Evropi. Prva nagrada – „EU4Animals Award“ dodeljena je akteru na političkoj sceni Evropske unije, koji je bio ključan za unapređenje politika i legislative EU u oblasti dobrobiti životinja. Dobitnik ovogodišnje nagrade „EU4Animals Award“, bio je Janusz Wojciechowski, poljski član Evropskog parlamenta i doskorašnji predsednik Intergrupe za dobrobit i očuvanje životinja Evropskog parlamenta, kome je na ovaj način izražena zahvalnost za doprinos unapređenju zaštite životinja u Evropi. Druga nagrada „Corporate4Animals Award“, dodeljena je akteru na korporativnoj sceni, koji aktivno promoviše poslovnu ideju koja doprinosti društvu koje je naklonjenije životinjama. Nagradu je osvojio Jaap Korteweg, farmer i osnivač „Vegetarijanske mesare“, koncepta ishrane koji se bazira na inovativnim vegetarijanskim zamenama za meso u cilju smanjenja ishrane životinjskim mesom sa ciljem očuvanja ukusa. Poslednja od tri nagrade, „Campaign4Animals Award“ usmerila je svetla pozornice na ključne kampanje članova Evropske grupe za životinje, koje su u 2015. godini doprinele unapređenju dobrobiti životinja. Nominovano je osam organizacija, među kojima i ORCA, a glasali su svi prisutni učesnici. Nagradu je dobila poljska organizacija „Otvoreni kavezi“ za spašavanje dva mladunca lisice. Mladi lisičići su postali ambasadori kampanje za zabranu farmi lisica u svrhe korišćenja radi porizvodnje krzna u Poljskoj.

ORCA je na ovom skupu imala zapaženu prezentaciju najvažnijeg postignuća Srbije u oblasti dobrobiti životinja u 2015. godini: razvijanje i zvanično usvajanje protokola za procenu dobrobiti farmskih životinja od strane Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredne. Ove protokole razvila je ORCA u saradnji sa veterinarskom inspekcijom i dr Siobhan Mullan sa Univerziteta u Bristolu (Velika Britanija). Usvajanje protokola označilo je Srbiju kao prvu zemlju u Evropi koja je uspešno unapredila procenu dobrobiti farmskih životinja na nivou farme, uvodeći sistem procene dobrobiti koji se, pored procene resursa, bazira i na proceni mera posmatranih na samoj životinji, a koje najefektnije oslikavaju stanje dobrobiti jedne životinje.

Generalni sastanak Evropske grupe za životinje održan je sledećeg dana, a na njemu su usvojeni godišnji izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2015. godinu, izabrani novi članovi Upravnog odbora Evropske grupe za životinje i predstavljeni strateški pravci ove organizacije za 2016 i 2017 godinu.

Evropska grupa za životinje prepoznata je od strane Evropskog parlamenta i Komisije kao vodeća organizacija za dobrobit životinja na nivou Evropske unije, koja okuplja najvažnije organizacije koje se bave zaštitom životinja na teritoriji Evropske unije i zastupa dobrobit životinja pred telima Evropske unije. ORCA je član Evropske grupe od 2014. godine, kao jedina organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana, odnosno zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.