Inicijativa ORCA: Koordinacioni tim za sprovođenje propisa u oblasti dobrobiti životinja

Pišem Vam, užasnuta prizorima koje sam videla, a koji se i dalje dešavaju …. u Beogradu. Jedan dečak sa ulice zlostavlja, tuče, maltretira i time ubija štence …. Ja sam mu otela jedno štene i odvela kod veterinara i sada pokušavam da je udomim, ali on ih konstantno nalazi i nastavlja sa brutalnim ponašanjem. Ja sam zvala i policiju i socijalnu službu ali oboje tvrde da nisu nadležni za taj slučaj. Molim vas za savet, pomoć, bilo šta. Ko zna koliko ih je do sada ubio .

Ovo je samo jedan od poslednjih mailova od stotina sličnih koje građani upućuju ORCA. Mnogo je slučajeva za čije efikasno i efektivno rešavanje je neophodno da nadležni organi rade zajedno i koordinisano.

Imajući u vidu značaj prevencije i smanjenja broja slučajeva zlostavljanja i ubijanja životinja, odnosno efikasno sprovođenje propisa, ORCA je pokrenula inicijativu za nastavak rada Koordinacionig tima za sprovođenje propisa u oblasti dobrobiti životinja. Ovaj tim bi činili predstavnici tužilaštva, policije, republičke veterinarske inspekcije, centra za socijalni rad i drugih nadležnih organa.

Osnovni cilj rada Koordinacionog tima treba da bude uspostavljanje održivog integralnog modela prevencije i zaštite dobrobiti životinja, kroz koordinisan rad nadležnih državnih organa u procesu sprovođenja propisa u oblasti dobrobiti životinja. Koordinacioni tim treba da identifikuje probleme u okviru sprovođenja propisa u oblasti dobrobiti životinja i predlaže načine za njihovo prevazilaženje. Pored toga, posebna pažnja se mora posvetiti preventivnim aktivnostima u vezi sa protivpravnim postupanjem prema životinjama, kao i informisanju i obrazovanju nadležnih državnih organa i drugih zainteresovanih subjekata, odnosno javnosti.

Podsećamo

Koordinacioni tim je, na inicijativu ORCA, konstituisan 30. jula 2009. a činili su ga predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije – PU za Grad Beograd, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Gradskog sudije za prekršaje. Administrativno – tehničke poslove rada Koordinacionog tima obavljala je ORCA.

Koordinacioni tim je funkcionisao do reforme pravosuđa 2010. godine.

Pogledajte prilog Evroneta o pravnoj zaštiti životinja u kojem je objašnjen i rad Koordinacionog tima