Konferencija o identifikaciji pasa

ORCA je prisustvovala na Konferenciji o identifikaciji, vakcinaciji i prometu pasa i mačaka u Evropskoj uniji: kako unaprediti sisteme “Pasoš za pse” i “TRACES”. Konferenciju u Briselu, 21 i 22. juna 2016. godine, organizuju međunarodna organizacija za zaštitu životinja “Četiri šape” (Vier Pfoten) i reprezentacija nemačke države (federalne jedinice) Hesen u Evropskoj uniji, u partnerstvu sa Federacijom veterinara Evrope (FVE).

Cilj konferencije da putem praktičnih primera, a na osnovu sprovedenih istraživanja, ukaže na postojeće praznine u identifikacionom sistemu Evropske unije i šemama za promet pasa i mačaka u Evropi (“Pasoš za pse” i “TRACES” sistemi), koje mogu ugroziti ciljeve identifikacione šeme, usmerene na zaštitu zdravlja životinja i ljudi u Evropi. Cilj je podići svest o urgentnoj potrebi unapređivanja ovih sistema i ostvariti harmonizovan i održiv sistem identifikacije i registracije svih pasa i mačaka u Evropi.

Konferencija je omogućila diskusiju između predstavnika država, veterinara, pravnika, političara i organizacija civilnog društva iz Evropske unije o problemima u vezi sa identifikacijom, vakcinacijom i prometom pasa i mačaka.